طالبان از جبهه جنگ تا مذاکرات

Telegram
ایران که از درک دشمن درجه اولش - داعش سخت در حراس است٬ نیز به تمایلات طالبان لبیک می گوید

امسال طالبان هم در جبهه جنگ و هم در جبهه مذاکرات بیش از هر سال دیگر فعالیت ها ی خویش را بسیج نمودند٬ خاصتا با آمدن حکومت وحدت ملی تنوعات درسیاست های کابل و همسایگان اش پاکستان چین و ایران و همچنان طالبان بوجود آمد.
تامین مناسبات افغانستان با کشور همسایه وکلیدی اش پاکستان٬ نه تنها طالبان را٬ بلکه کتله از حلقات سیاسی و اجتماعی جامعه را در داخل کشوربه جوش آورد و حتا در درون نظام هم باعث جر بحث های تند گردید.
مرحله گذار از سیاست سنتی »تشنج زدایی «به سیاست » تفاهم و اعتماد سازی «بین افغانستان و پاکستان با مقاومت جدی حلقات سیاسی در داخل جامعه افغانی مواجع شد. اما در پاکستان برعکس موردی تایید جامعه و سیاسیون شان قرار گرفت و این امر عرصه را برای موجودیت طالبان در این کشور تنگ ساخت ٬ ایشان را وادار میکند تا در قلمرو افغانستان لانه.گذاری کنند٬ و موازی به زمان مناسبات خویش را با همسایه دیگر افغانستان یعنی ایران برنامه ریزی کنند.
ایران٬ که از درک دشمن درجه اولش — داعش سخت در حراس است٬ نیز به تمایلات طالبان لبیک می گوید٬ چنانچه در این ماه هییت از طالبان به این کشور سفر نمودند و حتا خبری به نشر رسید که طالبان خواهان گشایش دفتر سیاسی در این کشور اند.
اینکه در نشست اسلو رهبری نمایندگان کابل را محقق به عده گرفت ٬ فکر می کنم که انتخاب وی بحیث رهبری هییت کابل امر تصادفی نیست.
تبصره مکمل »صحبت داغ هفته «را از زبان دکتور سمیع الله پویا با مهمان پروگرام وحید مژده مبصر سیاسی بشنوید:

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала