صندوق بین المللی پول خود را با رای چین عیار می سازد

Telegram
اصلاحات در صندوق بین المللی پول


بنیادی ترین اصلاحات سهمیه ها و آرای ملی در طول تاریخ در صندوق بین المللی پول به مرحله اجرا گذاشته شد. در این باره دفتر مطبوعاتی صندوق در تاریخ 27 جنوری اعلام داشت. به نفع کشورهای در حال رشد بیش از 6% وزن مجوعی سهمیه ها که بر اتخاذ فیصله ها تائثیر می نمایند، مجدداً تقسیم شده اند. در نتیجه برای اولین بار راساً چهار کشور با بازارهای در حال تشکل — چین، هند، روسیه و برازیل در جمله ده کشور اولی بزرگترین سهمداران صندوق بین المللی پول شامل میگردند.
از برکت اصلاحات سهمیه چین به 6،4%، از روسیه و هند هرکدام به 2،7% و برازیل به 2،3% رسیده است. این چهار کشور و همچنان جمهوری افریقای جنوبی — اعضای گروپ بریکس می باشند. سهمیه افریقای جنوبی به به 0،6% و مجموعاً به این پنج کشور یادشده 14،7% سهام تعلق میگیرند. این بدان معنی است که این «پنج گانه» عملاً با مجموعه 15% آرا امکان جلوگیری از هرگونه فیصله خواهند داشت. کشورهای دیگر، مانند ایران و وینزویلا نیز با آنها بصورت همبسته رای میدهند. از همینرو امریکا و متحدین غربی آن به آسانی نمی توانند فیصله های شان را تحمیل کنند.
اصلاحات 5 سال تمام جریان داشت، به خاطریکه با مقاومت امریکا و متحدین آن — جاپان، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و انگلستان مواجه می گردید. همه آنها در جمله ده سهمداران بزرگ صندوق شامل می باشند. اندری ولودین کارشناس اکادمی دیپلوماتیک وزارت خارجه روسیه عقیده دارد که ضرورت فیصله راجع به تقسیم مجدد آرای صندوق بین المللی پول از مدت ها قبل احساس میشد:" خود اصلاحات در صندوق بین المللی پول نه تنها و نه آنقدر نظر به شاخص های مالی مهم است. اصلاحات صندوق بین المللی پول بصورت غیرمستقیم تقسیم مجدد قوا را در سیاست و اقتصاد جهانی منعکس می سازد. این فیصله بی مانند است — غرب در واقعیت امر از مفکوره جهان یک قطبی امتناع ورزیده است. نه تنها موضعگیری روسیه، چین، هند، برازیل، افریقای جنوبی، وینزویلا و ایران، بلکه موضعگیری اعضای واقعیت گرای حلقات سیاسی و مالی غرب نیز مهم است. انها تازه درک میکنند که اگر جهان در مسیر غیرقابل کنترول انکشاف خواهد کرد، پس این برای همه بدتر ثابت خواهد شد".
تقسیم مجدد آرای صندوق بین المللی پول به زودی بعد از آن آغاز شد، وقتیکه در تاریخ 30 جون سال 2015 یوان در سبد اسعار ذخیروی صندوق شامل ساخته شد. در طول 15 سال در سبد اسعار ذخیروی دالر امریکایی، یورو، پوند سترلینگ و ین شامل بودند. الکساندر اودینتسوف کارشناس مستقل عقیده دارد که صندوق بین المللی پول یوان را عملاً به مثابه اسعار نو ذخیروی به رسمیت شناخت:برای چین این پیروزی مهم اقتصادی و سیاسی شمرده میشود. شمول یوان در اسعار ذخیروی به معنی به رسمیت شناختن قدرت چین و مهمتر از همه قدرت اقتصادی آن می باشد. نباید کشور را نادیده گرفت که اقتصاد آن اقتصاد شماره یک جهان است و چین نظر به قدرت اقتصادی از امریکا نیرومندتر است. امریکا رهبر تخنالوژیکی جهان است و این موقف را از آن به مشکل میتوان گرفت.
فان مینتای آمر مرکز تحقیقاتی کمی مالی انستیتوت اقتصاد کمی و تخنیکی اکادمی علوم اجتماعی جمهوری مردم چین عقیده دارد که همین رقابت با چین امریکا را طی سالیان متمادی به جلوگیری از اصلاحات سهمیه ها در صندوق بین المللی پول و همچنان اتخاذ فیصله راجع به شامل ساختن یوان در سبد اسعار ذخیروی، مجبور می ساخت:"اول اینکه امریکا بیش از این نمی توانست بر دستاوردهای چین در امر انکشاف اقتصاد ملی چشم پوشی کند. دوم اینکه امریکا نمی خواهد با کشور نزاع نماید که بزرگترین شریک تجارتی آنها می باشد. توسعه بعدی همکاری با چین در عرصه های تجارتی — اقتصادی و سرمایه گذاری به نفع امریکا است".
اندری ولودین کارشناس اکادمی دیپلوماتیک وزارت خارجه روسیه میگوید که زمان که صندوق بین المللی پول تحت فشار امریکا مانع اصلاحات میگردید، چین در مدت زمان کوتاه ابتکار تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری ها در شبکه های اقتصادی را پیشکش نمود. در این ساختار نو 57 کشور سهام دارند و یک عده کارشناسان آن را قاتل صندوق بین المللی پول خوانده است. بانک نو انکشاف بصورت موازی از طرف بریکس نیز تمویل میگردد ولودین بین اصلاحات صندوق بین المللی پول و ایجاد مراکز نو مالی رابطه مستقیم مشاهده میکند:"در اینجا رابطه مستقیم وجود دارد. چون ابتکارات وجود دارند که در دورنما میتوانند نقش صندوق بین المللی پول و موسسات دیگر مالی را تضعیف خواهد کرد، و به عقیده من، ظهور چنین مراکز الترناتیف در سیستم مالی جهان در باره فیصله صندوق بین المللی پول، نقش بس بزرگ در این مقطع تاریخی بازی نموده است. واقعاً هم، بریکس، بانک بریکس و من میخواهم بر آنها پروژه های اقتصادی — جغرافیایی روسیه و چین را اضافه نمایم، این همه نه تنها در اقتصاد جهانی، بلکه در سیاست جهانی نقش هرچه بیشتر مهم بازی میکنند. به این ترتیب، به مشکل، ولی بصورت تدریجی پروسه تشکل جهان کثیرالمرکزی صورت میگیرد".
تقسیم مجدد سهمیه ها اخرین دور اصلاحات فیصله صندوق بین المللی پول نمی باشد. رهبری صندوق این موضوع را درک میکند. کریستین لاگارد مدیر عامل صندوق بین المللی پول اعلام داشت:"من از اعضای ما استقبال میکنم که این اصلاحات حقیقتاً تاریخی را تصویب کرده اند. آنها به صندوق امکان برآورده ساختن بهتر نیازمندی های اعضا و نمایندگی از آنها در اوضاع در حال تغییر سریع در جهان فراهم می سازد. گام مهم به پیش برداشته شده و این پایان تغییرات نیست، چون مساعی ما در باره تحکیم سیستم اداره فیصله صندوق بین المللی پول ادامه خواهند یافت".

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала