برنامه "دنیا و سیاست": روابط روسیه و ناتو

Telegram
این سازمان نظامی در خود ۲۸ کشور دنیا را در شمولیت داده ٬ اکثر آن را ممالک اروپای را تشکیل می دهد٬ و از لحاظ استرتیژیکی هدف خود را مبارزه علیه خطرات جهانی می داند ٬ اما امروز خود باعث بروز تهدیدات علیه کشور های غیر شامل این سازمان ٬ مخصوصآ فدراسیون روسیه گردیده .

اگر پیشروی هایش به سرعت امروزی ادامه یابد٬عواقب اش بسیار غیر قابل پیش بینی خواهد بود. اگرچه در این نشست سران این سازمان اعلان نمودند که ناتو خطری برای هیچ کشور محسوب نمیگردد و خواهان مناسبات موثر با روسیه می باشد٬ در صورت ایکه جنانب مسکو آمادگی چنین مناسبات را داشته باشد. اما در ضمن بی شرمانه ناتو خود فعلآ مصروف جابجا کردن ۴ طولی قوای غربی ٬ که مرکب از ۴۰۰۰ نفر است٬ در کشور های لیتوا ٬ لیتوانیا٬ استونیه و پولند نزدیک به  سرحدات روسیه مستقر می سازد٬ که در نظر است تاسال  ۲۰۱۷ این پروژه تکمیل گردد.   در این نشست گفتار یکی از رهبران این سازمان توجه مرا جلب نمود. وی اظهار می دارد که «تمرینات نظامی غیر مترقبه روسیه ریسک وخیم ساختن اوضاع را بلند می برد و این قوه ها برای دفع از عملات قوای خاص روسیه است٫ که ممکن در کشور های بالتیک صورت گیرد ٬ بدین معنی که روسیه مثلی که در کریمه عمل نمود ٬ در کشور های بالتیک همچنان ممکن به بهانه دفاع از شهروندان روسی زبان این کشور ها عمل نماید.  دوستان ممکن به یاد داشته باشید که در فیبرال همین سال  بی بی سی «فلم گویا مستند» را به همین  عنوان به نمایش گذاشت که حکایت از چنین عملیات روسیه در کشور های بالتیک می نمود. این فلم نشان می دهد که روسیه به مقصد دفاع از مردمان روسی زبان این کشور ها داخل خاک شان می گردد و ناتو هم داخل اقدام می گردد و بدین صورت منجر به جنگ هستوی بین روسیه و امریکا می شود.  خیل پردازی های غرب سرحد نمی شناسد ٬ اما یک بهره برداری را ناتو به هر تر نتیب از چنین خیال پردازی ها نموده و در استقرار قوای خود در این کشور ها دست زده ٬اما نظر به معاهده سال۱۹۹۷ بین ناتو و روسیه ٬ این سازمان  تا به حال خوشبختانه به خود حق نمی دهد تا تعداد عظیم قوای خود را بشکل دایمی مستقر نماید.   

باید گفت که از زمان کودتای اوکراین مناسبات بین ناتو و روسیه مختل گردید و اگر چه نیاز مبرم در مبارزه مشترک شان علیه تروریزم بین المللی دیده می شود ٬ اما اتحاد اتلانتیک شمالی تا به حال هیچ نوع همکاری های خود ا با روسیه روج نداده ٬ در حالیکه بار ها اعتراف هم نموده که ضرورت اشد همکاری را با روسیه در عرصه دارد. نکته جالب دیگر در قطعنامه این سازمان مربوط به اوکراین بود که در پاراگراف اول آن سیاست روسیه را درمناسبات اش با این کشور تقبع نموده  و روسیه را در «مختل ساختن نظم عمومی اروپا» ملامت میداند.نظر به  اظهارات یانس استولتنبرگ جنرال سکرتر ناتو اوضاع در قبال اکراین باعث «تغییر در اصول بازی» گردیده.

 باید گفت که  این تغییر به نفع ناتو انجام یافته ٬ چون بعد ازپایان جنگ سرد و همپاشی شوروی این سازمان مفهوم موجودیت خود را از دست داده بود و امروز این سازمان دوباره به عنعنات تاریخی خود برگشت. ناظرین نظامی به این عقیده استند که سد سازی علیه روسیه یکی از اساسات بیانیه های نمایندگان ناتو را تشکیل میداد. وبا کنایه یکی از دیپلومات های صابق پولند اظهار نمود:«مااز پوتین تشکر می کنیم که اهمیت  موجودیت ناتو را دو باره اعاده نمود».

قسمی که میدانید ٬رییس جمهور امریکا بارک اوباما نیز در این نشست اشتراک نموده بود٬ وی در یکی از مقالات خود در فاینشنل تایمز روسیه را در ردیف خطرات عاجل علیه ناتو در پهلوی داعش و برآمدن بریتانیای کبیر از اتحادیه اروپا  قرار داده. شما حال خود قیاس کنید٬ داعش کجا؟ روسیه کجا؟ و ریفزندم بریتانیای کبیر در مورد برآمدنش از اتحادیه اروپا کجا ؟ درست است که همه برای اوباما پرابلم است اما چطور می توان این همه را در یک ردیف قرار داد؟ 

این عملکرد های سران ناتو بسیار بوی جنگ سرد را می دهد. که ما در قرن بیست شاهد آن بودیم ٬ اگر چه درنشست با ژورنالیست ها  استولتنبرگ از استفاده واژه « جنگ سرد» اباً ورزید ٬ اما به هر ترتیب فکر می کنم که روسیه باید آماده باشد که سردی مناسبات بین شان به یک نورم جدید تبدیل گردیده. یکی از تصامیم دیگر ناتو در این نشست را رشد قوای بحری این سازمان تشکیل داد که از مدتها به اینطرف مد نظر نبود. در ظاهر این برنامه به منظور گویا مبارزه با دزدان دریایی در نظر گرفته شده که شامل تدابیر عملیات  کشتی های جنگی به شمول  تحت البحری و همچنان قوای پیاده بحری می باشد٬ دیده شود که این عملیات عملآ در کدام آبها و به کدام مقاصد پیاده خواهد شد؟

اما خبر خوب هم آمده که ناتو  در مورد پیشنهادات عراق جواب مثبت اراهه نمود و تصمیم گرفته شد تا کارمندان تعلیمی خود را جهت تربیه کادر های نظامی این کشور اعزام نماید. یکی از نمایندگان این اتحادیه اظهار نمود که در نظر است تا  عملیات ضد تروریستی خود را در سوریه و عراق توسعه دهند. وی گفت که ما تا به حال صرف به تربیه نظامیان محلی بسنده نموده ایم ٬ البته باید گفت که در سوریه  بعضی از کشور های ناتو و امریکا نظامیان اپوزیسیون حکومت بشر السد را تقویه می نمایند و بشکل کل ناتو در قضایای این کشور عمل نمی کند و صرف در اتحاد گویا تروریستی امریکا ازطیارات بی پیلوت کشافی  خوداستفاده می کند که معلومات را در باره  سیر و استقامت  نیرو های جنگنده تروریستی در عراق و سوریه  در اختیار امریکایان قرار می دهد. چنان چه در نزدیکی مقر کنفرانس ناتودر وارساو اینبار  طیارات جنگی خود را جابجا نموده بودند که نماینگر تصامیم قاطع شان در عرصه بوده و برای ژونالیست ها هم بسیار جالب بود که در کنار این طیارات عکاسی نمایند.    

سخنان وزیر خارجه اسبق امریکا هم در این نشست در خُر توجه بود که وی به سراحت از ضرورت یک پارچگی ناتو سخن گفت. این سخنان در زمانی صورت می گیرد که انگلستان اتحادیه اروپا را ترک می نماید. بریتانیای کبیر نه تنها یکی از کشور های رهبری این سازمان است ٬ بلکه ابرقدرت اتومی نیز شمرده می شود. بنآ ناتو به تمام معنی می خواهد بفهماند که اتحادیه اروپا یک طرف ٬اما این اتحادیه با عدم یکپارچکی اتحادیه اروپا ربطی ندارد و به هر قیمت موجود باید پایه داری خود را حفظ نماید.

به همین منظور  درچوکات این نشست مقامات ناتو و اتحادیه اروپا  قطعنامه ای را صادر نمودند مبنی بر تفهیم جدید از «پارتنر های استراتیژیکی» بین هم. به نگاه اول چنین قطعنامه شکل فرمالیته  را دارشت٬ چون قسمی که می دانید بسیاری  کشورها  این دو سازمان باهم مشترک استند و ناتو وظیفه  دفاع از این کشور ها را به دوش دارد.اما به هر ترتیب  مقامات ناتو بدین شکل نشان می دهند که هدف از تشدید همکاری ها بین دو سازمان  نتایج ریفرندوم مبنی بر  برآمدن بریتانیای کبیر از اتحاد اروپا است. هدف دیگر از یکپارچگی ناتو و اتحادیه اروپا احتمال شمولیت سویدن و فنلند در ناتو است ٬ که روسیه در مورد حساسیت خود را پنهان نکرد ٬ ناتو ابراز نمود که این کشور ها باید خود با دقت و استقلالیت نظر شان  تصمیم بگیرند. استالتنبرگ  در مورد یک شوخی سیاسی نیز نمود٬ وی گفت که فکر نکنم ایشان به مشوره من نیاز داشته باشند ٬ چون من از ناروی استم و  چنان چه می دانید دوستان  این شوخی وی بی جهت نبوده ٬ چون در تاریخ مناسبات بین کشور های اروپای شمالی جنجال های زیادی بوده.

در اخیر خواستم واکنش  نماینده وزارت خارجه روسیه ماری زخاروف را از نتایج کار این کنفرانس ابراز بدارم وی گفت: «نشست  یک بار دیگرنشان می دهد  که ناتو منحیث یک سازمان نظامی باقی می ماند. در شرایط ایکه جهان اروپا نیاز به تاًمین امنیت را دارد ٬ لازم است تا از اتحاد ظرفیت های تمامی کشور های مسوول جهان در دفاع از خطرات واقعی استفاده گردد٬ نه در مقابله با خطرات ساخته و پرداخته عصر نوین ٬ اما اتحاد اتلانتیک شمالی (ناتو) تمامی ظرفیت های خود را متوجه «مقابله» با «تهدیدات شرق» که اصلاً وجود ندارد٬ ساخته. ما دقیقآ تصامیم ناتو را مطالعه می نمایم ٬ اما این نشست نشان می دهد که عدم تعادل متمرکز ساختن قواه در حالی صورت می گیرد که تهدیدات واقعی از جنوب متوجه اتباع شان است ٬ این خود نشاندهنده دوری سیاست این بلاک از عدم لزوم ضرورت هادر دفاع و تاُمین امنیت شهروندان  کشور های شامل ناتو می باشد. با این همه «هیولا ساختن» روسیه را بهانه ای برای ساختار نظانی خود می دانند که شکل  بی حد مبالغه آمیز اختیار نموده.  

واقعآ با نمی توان این تصامیم ناتو را ناشی از ضرورت های امنیت جهانی شمرد٬ روسیه همواره در تلاش بوده تا با تهدایدات موجود که جهان در عصر حاضر از آن ها رنج می برد ٬ مبارزه نماید و هیچ کشوری را ٬که خواهان همکاری را در عرصه ها داشته باشد٬ از این برنامه خارج نمی بیند٬ ٬ بلکه برعکس در تلاش است تا تمامی قوت های بین المللی برای دفع آنهاانسجام یابد٬ اما ناتو عملا می داند که چنین تدابیر علیه روسیه کاملا بی ثمرمیباشد و صرف آب در آسیاب تروریزم بین المللی ٬که خطر عمده جهان معاصر را تشکیل می دهد ٬ می ریزد ٬ چیزی دیگری نصیب نخواهد شد. باز هم از همان سیاست های کلاسیک خود استفاده می کند ٬ ما منتظر نتایج نسشت مشترک ناتو و روسیه که امروز صورت می گیرد استیم ٬ ببینم که مقامات ناتو چه دلایل را برای اجراعات خود به جانب مقامات روسیه ابراز خواهند نمود. 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала