ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

اکرانوپلان های روسی برای ایران

© Sputnik / اکرانوپلان سازی «اوریون» روسیه اکرانوپلان های روسی برای ایران
اکرانوپلان های روسی برای ایران - اسپوتنیک افغانستان
ایران به خرید طیارات آبی – زمینی روسی عصرِی شده «اوریون–20» علاقمند است که از روی آب، خشکه و یخ پرواز کرده میتوانند. این مطلب را یوری واراکاسوف سرطراح اتحادیه اکرانوپلان سازی «اوریون» روسیه در مصاحبه با «سپوتنیک» اظهار داشت.

اکرانوپلان «اوریون» می‌تواند از روی سطح آب، زمین یا یخ پرواز کند. سرعت پرواز آن تا 180 کیلومتر در ساعت و قابلیت بارگیری آن یک تن است و می‌تواند 12 مسافر انتقال دهد. این طیاره آبی- زمینی نظر به بسیاری ویژه گی ها با نمونه های مشابه خارجی رقابت کرده میتواند.
موسسات اختصاصی ایران حتی در سال 2011 به طیاره آبی — زمینی «اوریون» روسی علاقمندی نشان داده بودند، ولی تحقق صادرات آن به علت برخی مشکلات ممکن نه شده بود که در حال حاضر رفع شده. حالا همکاری با سرعت کامل جریان دارد. ایران مایل است مدل جدید «اوریون-20» را بخرد. یوری واراکاسوف به «سپوتنیک» در باره چگونگی مشارکت مربوطه با جانب ایرانی چنین معلومات داد:
«ما در سال 2011 قراردادی در باره تحویل چند فروند اکرانوپلان «اوریون-12» را با «Bonyan Danesh Shargh Со» « بنیان دانش شرق کمپنی» ایران امضا کردیم. تا به حال به ایران سه فروند طیاره این نوع تحویل شده اند. مطابق قراردار امضا شده باید چند فروند دیگر تحویل داده شوند و طبق شرایط قرارداد، پس از تحویل اولین طیارات این قرارداد تمدید شده میتواند.
موسسه ما به سفارش شرکت « بنیان دانش شرق کمپنی» اکرانوپلان ها تحویل می دهد. چون این تخنیک داری قابلیت عبور و امکان نشست و پرواز بیشتر آبی — زمینی است، از همینرو به استفاده از آن در ایران ادارات مختلف علاقمندی نشان داده اند. در باره طیاره موسوم به «اوریون-20» باید توضیح نمایم که کمپنی ما به اساس قرارداد با وزارت تجارت روسیه، قراردادهای داخلی در روسیه انجام میداد و برای فروش طیاره نوع «اوریون — 20» که مورد پسند ایران قرار گرفته، ما باید از اداره کنترول صادرات وزارت دفاع و خدمات فدرالی همکاری های تخنیکی — نظامی روسیه اجازه دریافت کنیم. اما در قرارداد شرایط معین وجود دارند که خریدار حق نقض آنها را ندارند.
برای آن که به ایران اولین طیارات («اوریون-12») صادر کنیم، ما باید از طرف کنترول کارشناسان وزارت دفاع و اداره فدرالی همکاری رادیوتخنیکی در این باره اجازه دریافت میکردیم که ما تخنیک نظامی نه، بلکه تخنیک ملکی صادر مینمائیم. این یک نوع خصوصیت همکاری با سفارش دهندگان خارجی می باشد.
از همینرو، به مجرد آنکه مساله در باره پروژه دیگر، منجمله با «اوریون-20» حل خواهد شد، پس ما باید یکبار دیگر عین مراحل را طی نمائیم — اجازه مربوطه و مجوز صادرنمودن آن را دریافت کنیم.
چون این دستگاه‌ها به مثابه کشتی‌ها ساخته می‌شوند و در 2002 به ابتکار روسیه مقررات و دستورالعمل برای طبقه بندی اکرانوپلان ها به تصویب رسیده است. این طبقه بندی به این خاطر وضع شده، تا به این بحث ها پایان داده شود که این وسایل ترانسپورتی طیاره است یا کشتی. سه کلاس این دستگاه ها جدا شده — A، D و C. دو نوع اول — کشتی، شناخته شده و کلاس سوم طیاره نامیده شده است. ما نوع A و D تولید می‌کنیم. اکرانوپلان های نوع B می‌توانند در زمان کوتاه از حوزه آبی به پرواز درآید و در ارتفاع تا 150 متر پرواز کنند. همین خصوصیت، سفارش دهندگان را به این مدل جلب می کند. طرف ایرانی نیز به این خاطر این مدل را انتخاب کرد. هیات ایرانی در تمام جهان گشته و طیارت آبنشین و هاورکرافت های دارای سرعت بالا را مطالعه کرده ولی باز هم اکرانوپلان روسی را انتخاب کرد».
یوری واراکاسوف تاکید کرد که بسیاری رسانه‌ها با عجله خبر دادند که میان ایران و تولید کننده روسی در باره ساخت اکرانوپلان «اوریون — 20 » توافق حاصل شده. واراکاسوف توضیح داد که «عجالتا طرفین در حال مذاکره در باره پایان دادن به مرحله کنونی پروژه تحویل مدل «اوریون — 12 » هستند و جزئیات انعقاد قرارداد عنقریب در باره تحویل اکرانوپلان های جدید را بررسی می کنند. او گفت:
«قراردادی که در حال حاضر اعتبار دارد، مختص تحویل دادن «اوریون — 12» می باشد. این اکرانوپلان قابلیت حمل 10 نفر مسافر و خدمه دارد. در باره تحویل مدل آزمایشی «اوریون — 20» باید گفت که همین چندی پیش مذارکرات مربوطه میان دو کشور شروع شده. ما این مدل را برای طرف ایرانی به نمایش گذاشتیم. ایران از نمایشات و مشخصات این دستگاه راضی شد. ولی برای عقد قرارداد کامل باید مجموعه اسناد تهیه شود. باید نمونه آزمایشی ساخته شود و این دستگاه باید در ادره فدرالی همکاری‌های نظامی — تخنیکی و اداره کنترل صادرات ثبت شود. فقط پس از این مساله عقد قرارداد تحویل این دستگاه ها حل خواهد شد».
تحریمات اقتصادی بین‌المللی علیه ایران نیز تا اندازه‌ای نقش خود را در تأخیر تحویل اولین وسایل نقلیه آبی — زمینی روسیه ایفا کرد. ولی با رفع شدن این موانع در برابر تولید کننده اوریون ها نه تنها در باره ادامه همکاری ثمربخش با ایران، بلکه در عرصه امکان تولید مشترک این طیارت با ایران دورنما بوجود آمده است. یوری واراکاسوف گفت:
«آری، ما مشکلات معیینی داشتیم، ولی آنها با مساله تمویل مالی ارتباط نداشتند. این مشکلات با شرایط ویژه بهره برداری از دستگاه های ما در ایران مربوط بودند. این کشور دارای هوای گرم و رطوبت بالا است و سواحل آن عمدتاً سنگی می باشند و آماده سازی آن‌ها برای بهره برداری مخارج اضافی می‌خواهد. همه این‌ها بر مشخصات فنی اثر گذاشته که ما می‌خواهیم به سفارش دهنده عرضه کنیم.
ما اولین دستگاه خود را در 2013 به ایران تحویل دادیم و آنرا در تطابق به آب وهوا و شرایط ایران آماده ساختیم. در این مرحله مشکلات معیین پولی ناشی از تحریم ها علیه ایران بروز کرد. حالا پس از تکمیل طیارات، ما در باره طیارت بعدی این نکات را در نظر خواهیم گرفت و طیارت جدید را با مشخصات بهتر تکمیل خواهیم کرد. همچنین طرف ایرانی به بررسی امکان تولید مشترک اکرانوپلان ها ابراز علاقمندی نموده است. این پیشنهاد،باعث هراس ما نمی گردد، بلکه به ما الهام می‌بخشد و این امر به طبع جانب ایرانی هم سازگار است. ما این مساله را در چارچوب واحدی که قرار است ایجاد شود بررسی خواهیم کرد».

© Sputnik . شرکت اکرانوپلان سازی «اوریون»ایران به خرید هواپیما های آبخاکی روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
اکرانوپلان های روسی برای ایران - اسپوتنیک افغانستان
1/4
ایران به خرید هواپیما های آبخاکی روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
© Sputnik / شرکت اکرانوپلان سازی «اوریون» روسیهایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
اکرانوپلان های روسی برای ایران - اسپوتنیک افغانستان
2/4
ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
© Sputnik / شرکت اکرانوپلان سازی «اوریون» روسیهایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
اکرانوپلان های روسی برای ایران - اسپوتنیک افغانستان
3/4
ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
© Sputnik / اکرانوپلان سازی «اوریون» روسیه ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
اکرانوپلان های روسی برای ایران - اسپوتنیک افغانستان
4/4
ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
1/4
ایران به خرید هواپیما های آبخاکی روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
2/4
ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
3/4
ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.
4/4
ایران به خرید اکرانوپلان روسی نوع مدرنیزه شده «اوریون – 20 علاقمند است.

شما مصاحبه یوری گینادیویچ وارساکوف سرطراح و معاون اتحادیه تولیدی طیارات آبی — زمینی «اوریون» را با Sputnik شنیدید که در باره صدور طیارات آبی — زمینی «اوریون-20» به جمهوری اسلامی ایران معلومات داد.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала