ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

قرارداد اعمار بند «دهن دره» در فاریاب امضا شد

© Sputnik / Zuhal Sarhad / ورود به گالری تصاویرقرارداد اعمار بند «دهن دره» در فاریاب امضا شد
قرارداد اعمار بند «دهن دره» در فاریاب امضا شد - اسپوتنیک افغانستان
رئیس جمهور با اشاره به ارزش انرژی گفت که بدون انرژی پایدار، انکشاف ناممکن است. نیازمندی های افغانستان در عرصه تولید انرژی پایدار باید به طور اساسی سنجیده شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل خبرگزاری صدای افغان(آوا) در حضور داشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراسم اختتامیه کنفرانس تحت عنوان «هفته انرژی پایدار افغانستان» بعد از ظهر دیروز در ارگ برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در مورد کنفرانس متذکره معلومات داد و گفت که اهداف جانبی کنفرانس این بود که نقش آفرینان بخش انرژی بخصوص جامعه آکادمیک در این عرصه، زیر یک چتر جمع شوند و در مورد مشکلات انرژی و راه حل های آن بحث و گفتگو نمایند.

وزیر انرژی و آب گفت که ما می خواهیم به عوض خریداری برق از کشورهای خارجی به افغانستان، تولید کننده انرژی برق مبدل شویم، زیرا ما هر سال به ارزش یک میلیارد و سه صد هزار دالر بخاطر خریداری برق وارداتی به همسایه ها که ۸۰ درصد برق وارداتی را تشکیل می دهد، می پردازیم.

وی افزود که همسایه ها همه ساله پس از ختم قرارداد اول، حتی تا ۲۰ در صد قیمت را افزایش می دهند. اما تلاش ما این است که قیمت برق را مانند سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ کاهش دهیم.

سپس امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب در مورد کنفرانس هفته انرژی پایدار افغانستان معلومات داده، گفت که کمبود انرژی بعد از مشکل امنیتی چالش بزرگی است و به همین منظور ما کنفرانس انرژی پایدار را دایر کردیم تا بتوانیم در این عرصه با جامعه آکادمیک، بخش خصوصی، جامعه مدنی و مردم بحث نماییم.

غالب پیشنهاد کرد که برای صرفه جویی انرژی به هدف آگاهی عامه در نصاب درسی موسسات تعلیمی این چنین برنامه ها گنجانده شود که در اثر آن جوانان به صرف جویی برق تشویق شوند و مردم باید خانه هایی اعمار کنند که بتوانند از انرژی آفتابی به طور کامل استفاده کنند.

وی گفت که در زمینه تعرفه های گمرکی سامان آلات انرژی، باید تجدید نظر صورت گیرد و همچنان افزود که در این راستا یک کمیسیون ایجاد گردد.

سپس محمد سعید کاکر رئیس دانشگاه پلتخنیک از برگزاری کنفرانس متذکره از سوی وزارت انرژی و آب تشکری کرد و گفت که حفظ انرژی در حقیقت حفظ سرمایه است و باید در این خصوص برخورد تخصصی و اکادمیک صورت گیرد.

وی افزود که امیدواریم تلاش های دپارتمنت های انرژی، مراکز تحقیقاتی و کنفرانس ها و سیمینارهای حفاظت از انرژی نتایج ملموسی را در قبال داشته باشد.

سعید کاکر گفت که بخاطر تولید و صرفه جویی از انرژی باید هماهنگی میان بخش های اکادمیک و سکتوری بیشتر شود و در هر سه ماه بخاطر بررسی نتایج مثبت آن، جلسات دایر نماید.

سپس نرگس نیازی سرپرست انستیتوت مورا با اشاره به سهم زنان در عرصه صرفه جویی انرژی گفت که ۷۰ در صد برق وارداتی در افغانستان در خانه ها به مصرف می رسد، پس از اینرو زنان می توانند تا در زمینه صرفه جویی انرژی سهم خویش را ایفا نمایند.

سپس مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه گفت که وزارت مالیه با شماری از نمایندگان سکتور خصوصی صحبت کرده است و آنانرا در زمینه سرمایه گذاری در عرصه انرژی پایدار و ارزان تشویق نمودند تا ما بتوانیم کشور خویش را به مرکز تولید برق مبدل نمائیم.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن سخنان آنان، از چهار نهاد فعال برگزارکننده این کنفرانس بخاطر ایجاد یک چتر و کار شبکه ای تشکری کرده، گفت که این چهار نهاد لازم و ملزوم یکدیگر اند و نیاز واضح است که اصول قواعد بازی و همکاری، اینگونه مطرح گردد که قابل پیش بینی و دارای اطمینان و اعتماد متقابل باشد.

وی گفت که اصول بازی باید به پالیسی و مقرره مشخص مبدل شود، بحث باید نتیجه داشته باشد، زیرا سکتور خصوصی و دانشگاه های ما، اطمینان درازمدت می خواهند.

وی افزود که بدون سرمایه گذاری واضح و موجودیت قوای بشری در دانشگاه ها، انرژی پایدار و مدیریت و توسعه، به میان نمی آید.

رئیس جمهور گفت در اثر نبود مدیریت انرژی، سطح ضایعات انرژی ما ۴۰ در صد است.

وی افزود که بخاطر جلوگیری از ضایعات و ایجاد سیستم موثر، فرهنگ حفظ و مراقبت به میان بیاید.

محمد اشرف غنی بااشاره به تامین تعادل میان جنگ و انکشاف، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما قربانی هایی را که در جنگ می دهند، در عرصه ملکی باید معادل آن به انکشاف، توجه صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که ما در گذشته در عرصه سکتور انرژی مالکیت نداشتیم، اما امروز مالکیت این سکتور و تولید برق و تجارت را خود ما بدست گرفته ایم.

وی همچنان برای شفافیت و کارآیی، به وضاحت صلاحیت و مسئولیت تاکید کرد.

وی خطاب به بخش خصوصی گفت که ما برای سرمایه گذاری، ظرفیت ایجاد مارکیت به ارزش پنج الی شش میلیارد دالر را داریم و شما می توانیم در این عرصه رقابت کنید.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که سکتور خصوصی به دانشگاه ها توجه نکرده اند، برای حفظ و مراقبت، باید در دانشگاه ها بخصوص در دانشگاه پلتخنیک بخش حفظ و مدیریت ایجاد شود.

رئیس جمهور با اشاره به ارزش انرژی گفت که بدون انرژی پایدار، انکشاف ناممکن است. نیازمندی های افغانستان در عرصه تولید انرژی پایدار باید به طور اساسی سنجیده شود.

محمد اشرف غنی با تاکید گفت که محور اصلی پالیسی حکومت وحدت ملی، تولید انرژی و تجارت آن است، زیرا افغانستان با این کار مانند گمرکات یک منبع قابل توجه عایداتی را ایجاد و به مرکز تولید برق در منطقه مبدل شده می تواند.

رئیس جمهور گفت که تولید انرژی پایدار برعلاوه تامین نیازمندی ها، ما را به صادرکننده برق مبدل می سازد.

وی افزود که باید هدف برنامه تولید انرژی این باشد که در کدام سال ما از کشور واردکننده به صادر کننده تبدیل شده و از فقر رهایی می یابیم.

رئیس جمهور غنی، با اشاره به مدیریت منابع و ضایعات انرژی برق، گفت که شرکت برشنا باید برای جلوگیری از ضایعات در انتقال برق، یک مدیریت واضح ایجاد کند.

وی نقش خانواده ها، بخصوص زنان را در این عرصه مهم دانسته گفت که با صرفه جویی هر میگاوات برق، زمینه های کار و فعالیت سکتور خصوصی بیشتر می گردد.

رئیس جمهور گفت که به هدف تمرکز و توجه بنیادی به قوای بشری در وزارت های معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، در سال جاری شورای عالی قوای بشری ایجاد می گردد، زیرا در این بخش سیستم و ترتیب واضح ضرورت است.

محمد اشرف غنی خطاب به سکتور خصوصی گفت که در پروسه ملی تولید انرژی، خود را منحیث شریک دولت بدانند، زیرا با سرمایه گذاری هر دالر شما در عرصه انرژی، در وضعیت صحت عامه، تحصیلات عالی و مساجد بهبود به میان می آید.

رئیس جمهور گفت که دولت جانشین سکتور خصوصی نه، بلکه نقش ممد را در این عرصه ایفا می کند.

وی با تاکید گفت: هر شرکت که می خواهد با دولت قرارداد داشته باشد، باید مالکیت و شرکایش به طور واضح معلوم باشد و آنان مامورین دولتی را شریک کرده نمی توانند.

رئیس جمهور غنی به وزیر انرژی و آب دستور داد تا پیشنهاد ایجاد کمیسیونی را به منظور ارزیابی پیشنهادات و بررسی های کنفرانس متذکره، به ریاست جمهوری بسپارد.

رئیس جمهور کشور نفش دانشگاه‌ها و زنان را در تولید و صرفه جویی انرژی پایدار مهم دانسته گفت که به منظور مدیریت اساسی منابع باید برعلاوۀ سرمایه گذاری در دانشگاه‌ها، سهم زنان را نیز مورد توجه قرار دهند.

در پایان این مراسم در حضور داشت رئیس جمهور غنی، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، قرارداد اعمار بند «دهن دره» ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب را با دو شرکت به امضا رساند.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала