پیشگویی نتیجه جهاد منافقانه عربستان سعودی در خلیج فارس ناممکن است

© AFP 2022 / Mandel Nganپیشگویی نتیجه جهاد منافقانه عربستان سعودی در خلیج فارس ناممکن است
پیشگویی نتیجه جهاد منافقانه عربستان سعودی در خلیج فارس ناممکن است - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
تا چندی قبل زندگی در دوحه، پایتخت قطر نسبتاً خوشایند بود. ولی ناگهان عربستان سعودی به حمایت رئیس جمهور دونالد ترامپ که از منقد خاندان سلطنتی حاکم در آنجا به طرفدار آن مبدل گشت، رهبری تلاش ها در باره منزوی ساختن قطر، همسایه کوچک خود را بردوش گرفت.

دوگلاس «دووگ» بینداو (Douglas «Doug» Bandow) کارمند ارشد انستیتوت کاتو (Cato Institute) و دستیار خاص اسبق رئیس جمهور ریگان در مقاله منتشره در نشریه «The American Conservative» می نویسد، این بزرگترین تناقض است، اما الریاض که باشندگان آن بیشتر از هرکشور دیگر پول جمع آوری میکنند و مردم را جهت انجام اعمال تروریستی علیه امریکایان می فرستند، دوحه را به حمایت از تروریزم متهم ساخت.
پیشگویی انجام جهاد منافقانه عربستان سعودی ناممکن است. کوویت میانه رو از عربستان سعودی که رهبران آن از جمله بداخلاق ترین حکام در جهان اسلام شمرده میشوند و حکومت تحمل ناپذیر استثنایی را رهبری میکنند، حمایت نه کرد.
باوجود وجد و خوشی وحشیانه ترامپ از عربستان، وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا موضعگیری متوازن تر اتخاذ کردند. ترکیه به کمک قطر شتافت، ایران از طریق هوا ارسال مواد غذایی آغاز کرد و روسیه که بصورت هرچه فعالتر در خاور نزدیک فعالیت میکند، جهت حل دیپلوماتیک منازعه دعوت بعمل آورد.
منازعات و اختلافات برای کشورهای خلیج فارس مجاز نیستند. دول خلیج یک خصوصیت بسیار مهم مشترک دارند:همه — آنها در ماهیت امر کشورهای موهوم اند. درست است که آنها حکومت، دیپلوماتان و اردو دارند. ولی این شاهی نوع جدید اند و انها در جهان وجود دارند که مدتها قبل از نظام ارثی متکی بر وارث واحد صرفنظر کرده است.
برعلاوه این، آنها اتباع خارجی را به کارهای سنگین، کار جسمانی تا فعالیت های عالی تخصصی استخدام میکنند. آنها بیشتر به کشورها نه، بلکه کلوپ های اطراف شهر شباهت دارند که در آنها مشتریان معدود ثروتمند در ماهیت امر قواعد را تعیین میکنند و مردم را برای اجرای کار استخدام میکنند. بخش قابل ملاحظه جمیعت این کشورها — اتباع خارجی اند که بصورت غیرقانونی در خفا به سر میبرند و حقوق بسار کم دارند و هیچگونه امکانات برای شرکت در زندگی سیاسی آن جوامع ندارند، جای که آنها زندگی میکنند.
زمانیکه طیارات در دوحه بر زمین فرود می آیند، راساً فهمیده میشود که قطر بدون کارگران خارجی زندگی کرده نمی تواند. عین وضع در دول دیگر خلیج فارس وجود دارد.
علت افزایس اهمیت کارگران خارجی ثروت های نفتی می باشد. در اوایل سال های 1970 کارگران خارجی در کشورهای خلیج فارس آنقدر زیاد نبود. ولی زمانیکه از سال 1973 بهای نفت افزایش یافت، عواید این دول بطور قابل ملاحظه افزایش یافت و موازی با این تقاضا به نیروی خارجی کار نیز افزایش یافت. تعداد کارگران خارجی در کشورهای خلیج فارس طی ده سال سه برابر افزایش یافته است. افزایش تعداد آنها همچنان ادامه دارد. در عین حال سهم غیرعرب ها (و غیر مسلمانان) نیز افزایش می یابد.
ارزیابی های که در باره تعداد اتباع خارجی در این منطقه صورت گرفته، ارقام تقریبی نشان میدهند. ولی این ارقام بازهم حیرت آورند. طبق برخی معلومات، تا 90% باشندگان امارات متحد عربی — اتباع خارجی اند. 85% باشندگان قطر را اتباع خارجی تشکیل میدهند در کوویت تعداد آنها به 70% میرسد. در بحرین سهم کارگران خارجی را 55 در صد تشکیل میدهد. عمان در این فهرست جای کمتر محسوس دارد و تعداد اتباع خارجی در عربستان سعودی، پرجمیعت ترین کشور خلیج فارس، به 30 در صد میرسد. ایران، عراق و یمن که به راه دیگر رفته، از این کشورها تفاوت شدید دارند.
روشن است که پول اگر خوشبختی به بار نمی آورد، پس راحت را ایجاد میکند. ولی این کشورها نسبت کاهش قیم نفت و اصراف با کسر بودجه مواجه شده و وام گرفتن پول نیز دشوار شده. اعتبار کریدیتی بحرین و عمان تا سطح «زباله» پائین آمده است.
عدم توازن در مخارج و نبود نیروی ماهر کار برای این کشورها مشکلات معین اقتصادی به بار می آورند.
کوویت، جای که مجمع ملی به شیوه دموکراتیک انتخاب گردیده، با مقاومت مردم روبرو شده که با کاهش مخارج، خاصتا جهت نیازمندی های اجتماعی موافق نیستند. تقریباً نصف اعضای مجمع ملی را که در ماه نوامبر سال گذشته انتخاب شدند، اپوزیسیون تشکیل داده است. تشنج در مستبدترین دولت خلیج فارس، عربستان سعودی، نیز احساس میشود. در خزان سال گذشته معاون شهزاده ولیعهد رهبری کار معقول ساختن پرداخت های گرانبهای اجتماعی و سبسایدی ها و همچنان معاشات دولتی را بردوش گرفت، ولی دولت شاهی اخیراً از این تنقیص ها صرفنظر کرد. این کار وضع بدون آن دشوار اقتصادی را هنوز هم وخیمتر ساخت. هدف دیگر کاهش مخارج کارگران خارجی و تعویض آنها توسط کارگران داخلی می باشد.
باوجود این ایجاد توازن معقول در عرصه نیروی کار امر ساده نمی باشد. ولی کمبود ارز میتواند به مشوق قوی تحقق این تغییرات مبدل گردد.
برعلاوه این، مردم احساس میکنند که آنها در شرایط قرارداد اجتماعی به سر می برند. پادشاه با قانونیت مشکوک تا زمان حکمراوایی میکند، تا عواید را با اتباع خود تقسیم میکند که به آنها امکان امرار بی زحمت و مستریح زندگی را فراهم می سازد. در حال حاضر حکومت های این کشورها اوضاع را کنترول میکنند. به این ترتیب، بحرین که اکثریت اتباع آن شیعه است، از بنگله دیش و پاکستان مسلمانان سنی را می آورند که در خدمات سرویس عاجل طبی و پولیس خدمت میکنند.
بسیاری امریکایان و اروپایان که دول رفاه عامه شان را دوست دارند و امتیازات نو نوتر را مطالبه میکنند و بعضاً مجبورند در خدمت سربازی و خدمات دیگر ملی ایفای وظیفه نمایند. مالیه می پردازند. ولی در دول خلیج فارس تصور دیگر وجود دارد.
در حال حاضر در رسانه ها خبرها راجع به حملات بر قطر پخش می شوند که عربستان سعودی رهبری آنها را بردوش گرفته، ولی در عین حال دول خلیج فارس با چلنج های جدی مواجه می گردند. آیا آنها میتوانند زندگی فعلی شان را ادامه دهند و آیا دول مصنوعی که وفاداری مردم خود را با پول خریداری میکنند و دشوارترین کارها را در بدل پرداخت پول به دیگران میسپارند، باقی خواهند ماند یاخیر؟
ایران باعث ایجاد ترس در الریاض و همسایگان آن میگردد، به خاطریکه برای آنها، نسبت به تهدید نظامی، تهدید اخلاقی به بار می آورد. حاکمیت اسلامی در تهران خوبتر نیست، ولی این حکومت به آن مردم که بر چیزی دیگر، نسبت به پول باور بیشتر دارند، زندگی بامفهوم تر پیشنهاد میکند. حکومت بر مبنای قراردادی حتی در بهترین زمانه ها نیز ضعیف تر است. و زمانیکه جریان پول تضعیف میشود، پایه چنین حکومت ها نیز متزلزلتر میگردد.
کشورهای خلیج فارس برای تامین بقای خود نباید تنها به سوال در باره تعویض نیروی کار توسط کدرهای محلی و رژیم صرفه جویی جدی پاسخ دهند. آنها باید اصلاحات سیاسی انجام دهند که به مردم امکان شرکت فعال در امور جامعه خود را فراهم سازند. در نهایت امر، بهترین شیوه پیروزی بر ایران — ارایه کردن فلسفه قانع کننده و دادن احساس حقیقی مشارکت، شمرده میشود. امروز این مشخصات بصورت قطع در این دول شاهی که نزدیکترین متحدان عربی امریکا در منطقه می باشند، وجود ندارد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала