طاعون اعتیاد به مواد مخدر در امریکا

© Fotolia / gcpics طاعون اعتیاد به مواد مخدر در امریکا
طاعون اعتیاد به مواد مخدر در امریکا - اسپوتنیک افغانستان
در امریکا مرض واگیر بی نظیر از نقطه نظر مقیاس خود شیوع یافته است – امریکایان بصورت کتلوی به مواد مخدره تریاک معتاد میشوند. همه روزه به اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر تقریباً 150 نفر جان میدهند: این از تلفات ناشی از زخم های ناریه و حوادث ترافیکی بیشتر است.

مقصرین «طاعون قرن XXI » اکثراً دوکتوران می باشند. آنها، با راضی نگهداشتن مریضان، نسخه های داروهای مسکن قوی را به همه میدهند که برای بسیاری اتباع کشور به نخستین گام در راه اعتیاد مبدل میگردد. روزنامه انتیرنیتی «لینته.رو» جهت درک نمودن این امر سعی نموده که چرا این پرابلم مقیاس های وحشتناک کسب نموده و مقامات اتخاذ چه اقدامات را در زمینه در نظر دارند.
کندن دندان عقل هیچ چیزی بدی را هشدار نمی داد. پروگرام ساز 24 ساله بنام ایدی میدانست که به دوکتور خوبی در کلینیک جمهوری مراجعه میکند. ولی، این پروسیجر به حد کافی ناخوشایند ثابت گردید: برای آن که الاشه پندیده درد نکند، دوکتور به مریض نسخه تابلیت های مسکن نوشت. در روی دارو نام آن: «ویکادون» نوشته شده بود.
ایدی به خاطر می آورد:«کیف که من بعد از مصرف آن احساس کردم، بسیار خوشم آمد. ولی تابلیت ها بعد از دو هفته تمام شدند و قصه آن را فراموش کردم». همه چیز بعد از مدت زمان تغییر کرد.
ایدی در ادامه گفت:«روزی من با رفقای خود در محفل شرکت کردم. کدام کسی چند تابلیت همان نوع را باز نمود و مصرف کرد. من نمی خواستم آن را بخورم، ولی رفقا مرا متقاعد ساختند». یک روز پس او بعد از هر نیم ساعت قرص را مصرف میکرد و زندگی خود را بدون آن تصور کرده نمی توانست.
ایدی معلومات داد:« در نتیجه من کار را از دست دادم و به قرض گرفتن از رفقا زندگی میکردم. پول نبود و من دزیدن اشیا از اقارب خود را آغاز کردم. وقتیکه نوت بوک خواهرم را دزدیدم او گفت: یا من به دوکتوران مراجعه میکنم و یا او مرا به پولیس تسلیم میکند». او حالا کورس طولانی معالجه را سپری میکند و به بازگشت به زندگی نورمال امیدوار است.
در گزارش اولیه کمیسیون خاص که به اساس هدایت رئیس جمهور دونالد ترامپ در باره مبارزه با مریضی واگیر اعتیاد به مواد مخدر تریاک تشکیل شده گفته شده:« اغای رئیس جمهور، منشای این بحران در سیستم صحی ما قرار دارد».
جمهوریخواهان هنگام مبارزات انتخاباتی در باره پایان بخشیدن به اعتیاد به داروهای مسکن در جامعه وعده داده بود.
طبق نظر کارشناسان کمیسیون، بعضاً نسخه داروهای قوی مسکن را به معتادان در بدل پول نوشته میکنند، ولی دوکتوران اکثراً به این کار نسبت سطح ناکافی تخصص و دیدن اعلانات «داروهای موئثر و بی خطر» دست می زنند.
فرقه های معتاد به مواد مخدر در امریکا
در دفاتر دوکتوران امریکایی از مریضان همیشه راجع به دادن معلومات در باره درد شان و ارزیابی آن به اساس جدول 1 تا 10 درجه خواهش میکنند. این سیستم را در سال های 2000 به مرحه اجرا گذاشتند. آنگاه کمیسیون متحد (اتحادیه بیش از 21 سازمان صحی) جهت توسعه فهرست شاخص های وظایف مهم حیاتی — مفاهیم که به اساس آن میتوان راجع به وضع کلی بدن یا راجع به آن قضاوت نمود که صحت یابی چگونه جریان دارد، دعوت بعمل آورد.
در ابتدا چهار شاخص وجود داشت: درجه حرارت بدن، نبض، فشار خون و سرعت تنفس. به اساس فیصله کمیسیون در جمله آنها درد نیز افزوده شد: درد به مقایسه شاخص های دیگر، نطر به احساس مریضان ارزیابی میشد.
دوکتور کیوی سکراگس در مصاحبه با Huffington Post معلومات داد:«من مریضان با درد آشکار وحشتناک داشتم که آن را 7 درجه از 10 درجه ارزیابی میکردند. و کسانی هم وجود داشتند که به آرامی در سمارت فون مصروف خواندن بودند و میگفتند:« درد او 15 از 10 است!». درد را در هردو مورد باید رفع کرد، ولی اکثراً باید مقدار لازم دارو تعیین گردد».
به گفته دوکتور، مشکل در اینست که دوکتوران سعی می ورزیدند درد را نه فقط تضعیف کنند، بلکه آن را باید کاملاً رفع نمایند. دوکتور توضیح داد:«خاموش کردن درد بصورت نهایی ضرور نیست: باید آن را کاهش داد و به مریض امکان باقی ماندن به مثابه عضو مثمر خانواده و جامعه داده شود».
ولی همه همکاران دوکتورس سکراگس با او موافق نمی باشند. طوریکه تحقیقات نشان میدهند، طی 18 سال اخیر امریکایان از درد بیشتر رنج نمی برند، ولی تعداد داروهای مسکن که دوکتوران توصیه میکنند به اندازه چهار برابر افزایش یافته است. اتباع کشور 80% تمام مواد مخدر مسکن گروپ تریاک تولیدشده قانونی را مصرف میکنند.
به این کار، منجمله، سیستم ارزیابی موئثریت شفاخانه ها مساعدت نموده که تا اندازه زیادی بر نظر مریضان متکی می باشد. برای اکثریت آنها رهایی از درد به هر قیمت — حتی به بهای زیان به صحت شان — دلیل ستایش دوکتور محسوب میشود.
زیان آوربودن چنین شیوه برخورد بصورت علمی ثابت شده است. دوکتور جوشووا فینتون معلوم نموده که مریضان بسیار راضی نسبت به مریضان ناراضی اکثراً مکرراً به شفاخانه مراجعه میکردند، جهت معالجه آنها پول های زیادی مصرف میشدند و آنها در هر صورت اکثراً می مردند.
اکثراً کمپنی های بیمه شان برای مردم که میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر رهایی یابند، مزاحمت ها ایجاد میکنند.
کارشناسان کمیسیون ریاست جمهوری امریکا با تائثر چنین نتیجه گیری نمود:«هر سه هفته امریکا به همان تعداد مردم از دست میدهد که در نتیجه اعمال تروریستی 11 سپتمبر (سال 2001) کشته شدند».
دوکتوران طاعون
تدوین کنندگان گزارش میگویند:«هر امریکایی باید این حقیقت ساده را درک کند که اگر این طاعون تا به حال شما یا خانواده شما را متائثر نه ساخته باشد، پس این مساله فقط به زمان مربوط است. وضع را فقط با فعالیت های قاطع و هماهنگ میتوان بهبود بخشید».
یک سلسله اقدامات پیشبینی میشوند که بصورت شرطی میتوان آنها را به دو بخش تقسیم نمود: کمک و توان بخشی آنهایی که قبلاً به مواد مخدر ممنوعه معتاد شده باشند و وقاعیه موارد جدید. به ایالت ها معالجه معتادن به مواد مخدر را به حساب مرکز فدرالی اجازه میدهند — این کار بار بر بودجه های منطقوی را کاهش میدهد و امکان دستیابی بر ستندردهای واحد کمک در تمام خاک کشور فراهم می سازد.
اقدام جداگانه — مبارزه با مواد مخدر مخفی غیرقانونی می باشد که مریضان معتاد اکثراً بعد از پاسخ رد دوکتوران در باره نوشتن نسخه های نو به آنها رو می آورند. قاچاق مواد مخدر مصنوعی از چین به اوج خود رسیده است. برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نصب دستگاه های حساس تشخیص مواد مخدر در گمرکات و اداره پست کشور در نظر گرفته شده است. ترتیب کنندگان گزارش میگویند:« این مساله باید به نقطه بسیار مهم در مناسبات با جمهوری مردم مبدل گردد. مساله بر سر زندگی امریکایان و امنیت ملی کشور مطرح می باشد».
چین نه تنها به «فابریکه تولید مواد مخدر مصنوعی» جهان، بلکه به بزرگترین مصرف کننده چنین مواد مخدره مبدل گشته است.
برای آن که نسل آینده امریکایان به مواد مخدر ممنوع معتاد نشود، باید کمپاین وسیع تبلیغاتی در بین دوکتوران و کارکنان عرصه طبی راه اندازی شود و همچنان باید ستندردهای توصیه این یا آن مواد مسکن طرح ریزی شوند. همه دوکتوران باید همیشه معلومات در اختیار داشته باشند که آیا مریضان آنها از اعتیاد به مواد مخدر رنج می برد یا خیر و آیا او جهت دریافت داروی ضد درد به حیله گری تلاش نمی ورزد.
کارشناسان کمیسیون نتیجه گیری میکنند:« کشور ما به شما، آغای رئیس جمهور نیاز دارد. ما میدانیم که برای شما این مساله مهم است. ما باور داریم که شما از قدرت داده شده به شما برای حل مشکل کشور ما استفاده خواهید کرد». آنها وعده میدهند که گزارش نهایی با سفارشات مفصل را بعداً ارایه کنند — ولی فعلاً مردن 142 امریکایی در روز ادامه خواهد یافت.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала