تاثیر تشدید تنشهای امریکا و روسیه بر افغانستان

© Sputnik / Alexey Filippovتاثیر تشدید تنشهای امریکا و روسیه بر افغانستان
تاثیر تشدید تنشهای امریکا و روسیه بر افغانستان - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
تنش جدید در امریکا و روسیه خطر احتمالی درگیری نظامی را درسوریه و سایر مناطق افزایش بخشیده است و تعدادی ازکارشنسان روسیه وغرب بیم دارند که منجربه جنگ بزرگ جهانی نگردد.

کنگره امریکا باتصویب تحریم های جدید روسیه رادرلست کشورهای سرکش ودشمن امریکا شامل گردانید ودر واقع واشنگتن رسما عصرجدید مقابله جویی ویا جنگ سرد دوم را اعلام نمود.

تحریم های جدید کنگره امریکا نه تنها برای روسیه، ایران وکوریای شمالی بلکه برای جهان عواقب خطرناک وغیرقابل انتظار درپی خواهد داشت و این تحریم ها به اعتراض شدید بین المللی وحتی متحدین واشنگتن روبروشده است وتحریم ها می تواند به شرکتهای اروپایی که با ایران و روسیه همکاری دارند ضربه  بزند.

واشنگتن انگیزه تحریم های جدید را در مقابل روسیه الحاق جزیره کریما، مداخله روسیه درشرق اوکرائین، سوریه ومداخله احتمالی روسیه درانتخابات ریاست جمهوری امریکا ذکرمی نماید و رهبری کوریائی شمالی و ایران را به تمرین ودستیابی تسلیحات اتمی متهم می نماید.

گرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا علاقمند به از سرگری روابط و حل اختلافات با روسیه است، اما به سرنوشت لایحه قانون جدید درواقع سلب اختیار گردیده است، چون رئیس جمهور باید بر اساس توافق کنگره جهت لغو وتسهیل لایحه تصمیم اتخاذ نماید. تحریم های جدید امریکا حساس ترین پروژه های اقتصادی روسیه چون نفت، خط انتقال لوله های گاز، بانکها و تمام زمینه ها را دربر میگیرد که ازمنظره حقوق بین المللی غیرقانونی به نظر میآید. کرملین تا هنوز با استفاده از انعطاف و مدارا واشنگتن را به درایت ودوراندیشی فرامی خواند و طبعا در باره پاسخ متقابل نیز فکر می نماید.

در این ارتباط دوکتور علی احمد کریمی مبصر و تحلیلگر شناخته شده افغان در این ارتباط طی مصاحبه با حیدرشاه خبر نگار آژانس اسپوتنیک توضیحات داده گفت:

«آنچه مسلم است تحریم های جدید افق روابط دو ابرقدرت بزرگ جهان را فوق العاده تیره گردانیده است، روسیه وامریکا دوباره چون رقیب همدیگر درجنگ سرد دوم روبرو گردیده اند. دامنه اختلافات دو کشور در زمینه های منافع استراتیژیکی و سیاسی فوق العاده متاقض و جنجال برانگیز گردیده است. روسیه از سیاست مستقل در روابط وهمکاری ها پیروی می نماید و سیاست آقا بابایی را در نظم جدید جهانی مردود می داند و امریکا می خواهد تا روسیه مطابق قواعد امریکا بازی نماید. تاهنوز دقیق معلوم نیست که پاسخ روسیه چگونه خواهد بود، به باور کارشناسان معتبر، روسیه باید از ابزارهای استفاده نماید که به ضرر خود آن تمام نگردد، روسها تحریم را وسیله موثر درمسابقات سیاسی نمی دانند ومعتقداند که تحریم روسیه را وادار می نماید تا تولیدات داخلی خودرا تقویت بخشد».

 دکتور کریمی علاوه نموده گفت که روسیه از زمان شوروی سابق تجربه تلخ تحریم ها آزمایش نموده است وتحریم جدید ادامه تحریم های سابق است. اما روسیه ازقدرت بزرگ نظامی برخوردار است، روسیه می تواند مواضع خود را درسوریه تقویت بخشد وهمکاری های نظامی خود را با ایران بیشتر بگرداند و وضع را برای امریکا ومتحدین آن در منطقه خاورمیانه وخیم تر وتنگ تر بگرداند، روسیه در شرق اوکرئین تاثیر و نفوذ دارد و می تواند وضع را در داخل اوکرئین برای امریکا مشکل ساز بگرداند تا کشورهای اروپای غرب نیز متاثرگردند. روسیه میتواند به طالبان که مخالف امریکا هستند و برعلیه آن میجنگند اسلحه بدهد. ضمیرقابلوف نماینده فوق العاده رئیس جمهور روسیه درامور افغانستان بارها اعلام نموده است درصورتیکه داعش درشمال افغانستان برای جمهوری های آسیای میانه خطر ایجاد نماید، روسیه از اقدامات نظامی استفاده خواهد کرد. طالبان نیز بارها اعلام نموده اند که درجنگ با دولت کابل و خروج نیروهای خاریجی ازافغانستان ازهرگونه ارتباطات با کشورهای خاریجی استفاده مینمایند و این ارتباطات شاخه های مختلف طالب را رویانیده است که هرکدام به نام طالبان افغانی، طالبان پاکستانی و طالبان ایرانی به فعالیت های تخریبکارانه خود ادامه می دهند و ظواهرامر حاکی از آنست که امریکا با طالبان کشورهای مختلف باید پنجه نرم نماید.

کریمی افزود: «تنش روابط روسیه وامریکا برای افغانستان فاجعه بدتر از سوریه خواهد بود و امریکا نه تنها باطالب وداعش بلکه باکشورهای مانند روسیه ، ایران و چین که انها را متمرد ورقیب خود میداند درگیر گردد. نظامیان امریکایی نیز به پایان جنگ درا فغانستان خوشبین نیستند و حتی دچار یاس وناامیدی گردیده اند. براساس گزارشهای معتبر ترامپ با استفاده از زور علاقمند به ادامه جنگ در افغانستان نیست او از اعزام نیروهای تازه نفس درافغانستان حمایت نمی نماید تا حافظ پایگاه های امریکا باشند ومانعی ورود طالبان درمرکز گردند و روزنامه های امریکایی افغانستان را قبرستان امپراطوری ها می نامند».

دکتور علی احمد کریمی در پاسخ به سوال خبر نگار اسپوتنیک گفـت که امریکا برای حفظ آبرو و منافع درازمدت خود می خواهد درافغانستان باقی بماند وافغانستان را ترک نمی گوید واگرامریکا افغانستان راترک بگوید، معنای شکست امپراطوری برتر جهان را می دهد. تاهنوز کشورهای منطقه و جهان از حضور امریکا در افغانستان پشتبانی می نمایند و تمام کشورهای پیشرفته جهان درکنار او ایستاده اند و مردم افغانستان نیز مخالف حضور امریکا نیستند، علی الرغم جنگ وبی امنتیتی طی سالهای حضور امریکا تحولات وپیشرفتهای عظیم ساختمانی،راه سازی، عمرانی، تعلیم و تربیت و بویژه پیشرفتهای چشمگیر در امور مطبوعات، جوامع مدنی و آزادی زنان بدست آمده که در طول تاریخ سه صد ساله شاهان تنبل و تن پرور که مانند گاومیش درسایه دیوارخاک آلود لمیده بودند بی سابقه می باشد وامریکا درنظر ندارد با سرنوشت شوروی سابق مواجه گردد.

 تحلیلگر و مبصر وسیاسی ورزیده افغان تاکید کرده گفت: «تشدید تنشها روابط بین امریکا و روسیه کشورهای منطقه و بویژه روسیه را بیطرف نه خواهد گذاشت تا امریکا هرکاری را که خواست بدون رقیب انجام بدهد، ولی روسیه نه تنها کشور های آسیای میانه را مناطق علایق خود میداند، بلکه در صدد گرفتن انتقام ازامریکا در افغانستان نیزخواهد بود. روسیه می تواند به طالبان اسلحه بدهد واستخبارات روسیه اطلاعات نظامی را دراختیار آنان قرار دهد و دامنه جنگ وبحران را تشدید بخشد. اما این کار به نفع روسیه نه خواهد بود و با عث تشدید تنش روابط با امریکا خواهد گردید».

او علاوه نموده گفت که فعلاً امریکا خود را ابرقدرت جهان می داند و روسیه  توانایی و ظرفیت های شوروی سابق را ندارد و مقابله جویی از طریق طالبان با امریکا می تواند به ضرر روسیه تمام گردد. روسیه باید اشتباه شوروی سابق را تکرار نه نماید.دولت افغانستان  حمایت روسیه را ازطالبان به بهانه اینکه افغان اند ودرمقابل بیگانه می رزمند بارها بطورشدید لحن محکوم نموده اند و به مخالفت شدید اکثر مردم افغانستان مواجه گردیده است که گویا روسیه ازقاتلان مردم افغانستان حمایت می نماید. طالبان هم دردوره زمامداری خود از روسیه خاطره خوش ندارند روسیه نه خواست دولت طالبان را به رسمیت بشناسند و بدیده بی اعتمادی به وفاداری روسیه می نگرند. افغانها با وجود رویداد تأسف انگیز سال 1979 که سبب تهاجم شوروی درافغانستان گردید، به روسیه وروسها بهتر و خوبتر ازمردم اکثریت جمهوری های سابق روسیه به دیده احترام و دوستانه می نگرند ودرعین حال اکثریت افغانها درداخل، خارج وحتی در داخل روسیه ازبیوفایی روسیه می نالند، در داخل روسیه به خاطر ترس ویا امتیازگیری امریکا را دشمنام می دهند واز درد دل روسیه را بی وفا می نامند. اختلافات میان روسیه و امریکا به خاطر تضاد منافع همیشه وجود داشته و درآینده نیز ادامه خواهد یافت ولی تنش جدید در روابط دو کشور خطر احتمالی درگیری نظامی را درسوریه و سایر مناطق افزایش بخشیده است و تعدادی ازکارشنسان روسیه وغرب بیم دارند که منجربه جنگ بزرگ جهانی نگردد.

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала