ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

امریکایان عمدأ مردم افغانستان را میکشند و بیشتر رسانه های افغانستان با پشتیبانی از خارجی ها و حکومت حتی خبر آن را هم نشر نمی کنند

© Photo / J.Kargyarنشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان - اسپوتنیک افغانستان
حوالی ساعت ۳:۳۰ دقیقه پس از چاشت روزپنج شنبه دره ای وایگل ولسوالی سوکی ولایت کنر مورد بمبارد طیارات بی سرنشین قوای ایتلاف قرار گرفت که در نتیجه آن از دو خانواده بیشتر از ۱۴ تن از افراد ملکی جان های خود را از دست دادند.
© Photo / J.Kargyarنشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان - اسپوتنیک افغانستان
1/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
© Sputnik / J.Kargyarنشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان - اسپوتنیک افغانستان
2/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
© Photo / J.Kargyarنشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان - اسپوتنیک افغانستان
3/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
© Photo / J. Kargyarنشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان - اسپوتنیک افغانستان
4/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
© Photo / J.Kargyarنشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان - اسپوتنیک افغانستان
5/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
1/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
2/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
3/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
4/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان
5/5
نشست مردم ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت کنر با نماینده پارلمان شهزاده شاهد در مورد حملات هوای امریکایان

سحنگوی مقام ولایت کنر

سخنگوی مقام ولایت کنر آقای عبدالغنی مصمم میگوید: در نتیجه حملات هوای طیارات بی سرنشین قوای ایتلاف که یک تجمع افراد داعش بر دره منطقه پاسپورت دره ای وایگل ولسوالی سوکی ولایت کنر صورت گرفت نظر به راپورهای ارگان های محلی دست کم ۱۴ تن از افراد گروه داعش کشته شدند، که در میان این افراد کشته شدگان به شمول قوماندان دلاور خان و جاوید چند  تن از سرگروه های مشهور داعش نیز شامل بودند.

آقای مصمم این گفته ها را رد میکند، که گویا بالای محفل عروسی بمبارد صورت گرفته باشد زیرا اگر چنین باشد در جمع کشته شدگان باید اطفال و زنان هم شامل میبود که چنین نیست.

نظریات نمایندگان مردم

شهزاده شاهد نماینده مردم کنر در پارلمان، تمامی گفته های سخنگوی والی کنر را رد نموده میگوید: طیارات بی سرنشین امریکایان حوالی ساعت ۳:۳۰ دقیقه روز پنج شنبه  قریه وایگل را مورد حملات هوای قرار داده است که در نتیجه آن ۱۴ تن از افراد دو خانواده که همه شان افراد ملکی بودند را کشته اند.

شاهد می گوید: مسئولان امنیتی حرف های جاهلانه و دور از منطق و حقیقت درباره این حادثه بیان می کنند، زیرا افراد کشته شده در این حملات همه ملکی بودند و هیچگونه همکاری با گروه های تروریستی داعش و طالب نداشته و همیشه با دولت افغانستان همکار بودند.

به طور مثال مجید خان و تور خان کسانی بودند، که همراه با فرزندان و برادرانشان در نتیجه این حملات شهید شدند و این افراد همه همکار دولت بودند که در بخش های مبارزه علیه مواد مخدر در قسمت آوردن امنیت در ولسوالی و محل خود با حکومت همکار بودند  و در زمان انتخابات با ما همکار خوبی بودند و مردم را تشویق کرده بودند که به سوی  صندوق های انتخابات بروند و رای بدهند و همچنان در بخش های معارف و انکشاف دهات در همه بخش ها با ما شریک بودند.

آقای شاهد همچنان میگوید، که شما نباید که حرف های این مسئولان امنیتی را باور کنید زیرا به همین دلیل است که با دروغ های خود یک تعداد از مسئولان میخواهند  بین مردم و دولت یک فاصله ایجاد کنند  و همین حملات امریکایان باعث آن میگردد که مردم از نظام فاصله بگیرند.

مولوی شاهزاده شاهد میگوید: ما کمیسیونی را به شمول تمامی مسئولان شوراهای انکشافی و محلی از ۱۵ ولسوالی کنر ایجاد کردیم و به حکومت پیشکش میکنیم و می پیشنهاد می کنیم که ما دیگر این والی، این قوماندان و این ولسوال را نمی خواهیم و در صورت پذیرفته نشدن پیشنهاد های ما، دست به تجمع 3 هزار نفری می زنیم و پس از آن دیگر پیوندهای خود را با دولت به خاطر بمباردمان پی در پی در این ولایت قطع خواهیم کرد.

کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی جنگنده های بدون سرنشین در ولسوالی چوکی ولایت کنر - اسپوتنیک افغانستان
کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی جنگنده های بدون سرنشین در ولسوالی چوکی ولایت کنر

آقای شاهد با نا امیدی زیادی از حکومت می گوید، شما خود قضاوت کنید که در این دره ای وایگل نه پوسته ای از نیروهای امنیتی وجود دارد نه تاسیسات نظامی و نه هم تروریستان داعشی، زیرا این دره یک جنگلزار سرحدی است که جز شوراهای انکشافی و معارف دیگر هیچ تاسیساتی وجود ندارد و من همین حرف ها را با آقای حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ریاست جمهوری هم بیان کردم که پس از این هیچگونه همکاری شما را نمیخواهیم.

مولوی شهزاده شاهد در اخیر صحبت هایش رسانه های ملی و بین المللی را به پشتیبانی از حکومت و امریکایان متهم کرده و گفت، که شما رسانه ها هیچگاهی صدای مظلومان را به دیگر کشورهای جهان نمی رسانید و از جنایت امریکایان هیچگاهی خبر تهیه نمی کنید.

 آقای شاهد می گوید، اگر واقعآ رسانه های کشور بی طرف هستند، بیایند در محل و از این جنایت خارجی ها بیطرفانه خبر های خود را تهیه و آماده بسازند و من این زمینه را برای شان مساعد میسازم، ولی متاسفانه که رسانه های کشور همه وابسته به حکومت و خارجی ها هستند.

نظریات وکلا در پارلمان

وژمه ساپی نماینده ای دیگری ولایت کنر در جلسه روز شنبه در پارلمان گفت: در نتیجه حملات هوای همه کشته شدگان افراد ملکی هستند و حکومت به چشم مردم خاک میزنند و هیچکدام این کشته شدگان داعشی نبودند، بلکه افرادی بودند که به سوی یک محفل عروسی روان بودند و در میان راه برای رفع خستگی نشسته بودند و چای می نوشیدند، که مورد هدف حملات هوای قرار گرفتند.

عبدالجبار قهرمان

عبدالجبار قهرمان نماینده ای دیگری مردم در پارلمان به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: زمانیکه جامعه جهانی در هر ۶ ماه و در هر ۹ ماه رقم تلفات ملکی را ارایه میدارد و می گوید، که این تعداد از افراد ملکی و یا بی گناه در افغانستان کشته شده اند و بعدآ  آنرا به گروهای تروریستی پیوند می دهد و خوب قبول کردیم که تروریستان این کار را کردند، ولی من به خارجی ها می گویم، که شما چرا انسان های ملکی و بیگناه را میکشید؟ شما که با تمامی قوانین انسان و جهانی وابسته هستید، آیا وظیفه دفاتر سازمان ملل متحد و یوناما همین است که تعداد کشته شدگان را بشمارد و آن را ارائه بدهد؟ من از امریکایان میخواهم که اولا در مورد تلفات ملکی باید پوزش بخواهند و دوم غرامت بپردازند و در قدم سوم باید تعهد بسپارند که بار دیگر این جنین جنایت ها تکرار نمی گردد.

عبدالروف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان با حضور رسانه ها در پارلمان میگوید:

ما مسئولان امنیتی را به خاطر کشته شدن 14 نفر ملکی که در اثر بمباران هواپیماهای بی پیلوت خارجی ها کشته شده اند به پاسخ گویی خواستیم که چرا این چنین جنایت ها پیهم رخ می دهد.

حامد کرزی

خبرنامه ای دفتر مطبوعاتی  حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که  در صفحه فیس بوکش به زبان پشتو منتشر شده است  با ابراز تاسف در مورد این بمبارد مان که باعث شهادت ۱۴ تن از هموطنان ما گردیده است  نوشته است:

با ابراز تاسف خبری دریافت نمودم که بار دیگر هم وطنان ما در ولایت کنر در ولسوالی سوکی توسط طیارات بی سرنشین قوای ایتلاف هذف قرار گرفتن و کشته شدند.

آقای حامد کرزی در خبر نامه شان نوشته است که از حکومت افغانستان میخواهم تا جلو اینگونه خود سریها و جنایات ضدبشری را بگیرد در غیر آن با برخورد جدی مردم افغانستان مواجه خواهند شد.

همچنان آقای کرزی گفته است، که از خداند بزرگ بهشت برین  برای شهدا و برای زخمیان این حادثه شفای عاجل خواهانم.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала