ثبت نام با موفقیت انجام شد!
را دنبال کنیدلطفا لینک ارسال شده به ایمیل

جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند

© Sputnik / Vitaliy Ankov / ورود به گالری تصاویرجنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند - اسپوتنیک افغانستان
مرکز تحقیقاتی RAND امریکایی گزارش راجع به امکانات محاربوی نیروهای مسلح روسیه منتشر ساخته است. در آن گفته شده، به حدود دفاعی مدافعه هوایی وارد نشوید، تحت آتش توپخانه قرار نگیرید، به نیروی دیسانت مجال استقرار ندهید و مراکز قومانده را حفاظت کنید.

نتیجه گیری های کارشناسان روشن اند: بزرگترین کشور جهان (روسیه) را با یک حرکت آنی نمی توان اشغال کرد. RAND که از اواسط قرن گذشته به پنتاگون در باره مسایل امنیت ملی مشوره میدهد، وضع معاصر اردو، نیروی هوایی و بحریه روسیه را تحلیل کرده و سعی نموده به دو سوال پاسخ دهد: مسکو باد شمن برابر چگونه خواهد جنگید و از ناتو در باره چه باید در صورت منازعه آشکار هراس داشت. خبرگزاری «ریا نووستی دلچسپ ترین بخش های این گزارش را نشر نموده است.
راجع به اهداف اصلاحات نظامی

© Sputnik / Николай Хижняк / ورود به گالری تصاویرجنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند - اسپوتنیک افغانستان
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند

به تفاوت از بسیاری رسانه ها و سیاستمداران غربی، RAND نمی گوید که روسیه اردوی خود را برای حمله بر کشورهای بالتیک یا اروپای شرقی تجهیز می کند. برعکس، کارشناسان مرکز مستقیماً در ابتدای گزارش اعلام میدارند:نیروهای مسلح روسیه عمده تاً شکل دفاعی دارند و برای دفاع از خاک خود، مراکز بزرگ صنعتی و مردم از تهدید خارجی اصلاح سازی میشوند.
در گزارش گفته میشود:« امکانات نظامی روسیه، ساختار نیروهای آن و همچنان تمرینات که پیوسته انجام میدهند، با دوکتورین نظامی رسماً اعلام شده کشور مطابقت دارد. مطابق آن، نیروهای مسلح برای دفاع از حق حاکمیت دولت وجود دارند و نه برای سایه انداختن قدرت نظامی بر سطح جهانی. تجربه چندین قرنه روسیه که در خاک آن بارها اردوهای خارجی مداخله کرده، بصورت بسیار قوی بر سیاست دفاعی و خارجی آن تائثیر می کند. رهبران آن کشورهای کوچک همجوار را به مثابه نواحی منافع خود بررسی میکنند؛ با برخی از آنها مسکو در اتحادیه های دفاع قرار دارد و مدتها قبل در سرزمین آنها پایگاه های نظامی مستقر ساخته است».
راجع به تهدیدهای اساسی

© Sputnik / Alexander Galperin / ورود به گالری تصاویرجنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند - اسپوتنیک افغانستان
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند

در سند خاطرنشان گردیده که روسیه با دقت تجربه پیشبرد فعالیت های محاربوی را مطالعه نموده که کشورهای غربی در طول 25-30 سال آخیر پیشبرده و فهرست تهدیدهای اساسی برای امنیت ملی خود فورمولبندی نموده است.
در گزارش گفته شده:«روشن است که روسان بیش از همه حمله کتلوی نیروی هوایی با استفاده از سلاح فوق العاده دقیق و همچنان مداخله زمینی، استقرار سیستم های مدافعه ضد راکتی استقرار بحری ما و اعمار پایگاه های نو ناتو در نزدیک سرحدات خود هراس دارد. در سال های اخیر روسیه وجوه هنگفت در سلاح های سرمایه گزاری کرده که میتوانند با این تهدیدها مقابله نمایند».
راجع به ساختارهای سازمانی

© Sputnik / Sayid Tsarnaev / ورود به گالری تصاویرجنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند - اسپوتنیک افغانستان
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند

تحلیگران RAND اعتراف میکنند که طی دهه اخیر نیروهای روسیه از ساختار بزرگ انعطاف ناپذیر با آمادگی پائین محاربوی به اردوی کمتر بزرگ، ولی بسیار موثر، مبدل گشته که میتواند در هرلحظه وارد نبرد شود.
در گزارش گفته شده:« آنها با سرعت نیروها را به جهات مختلف انتقال میدهند، تا هم با تهدیدهای داخلی و هم با تهدیدهای خارجی مقابله نمایند. نیروهای دیسانت زمینی و هوایی و همچنان نیروی پیاده بحری در حدود 60 غند و کندک تشکیل میدهند که با سربازان حرفوی قراردادی تجهیز شده اند».
راجع به تشدید خطر هستوی

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویرجنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند - اسپوتنیک افغانستان
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند

به نظر RAND، مسکو در اواسط سال های 2000 فعالانه مجتمع های ضربتی کانویکشنی برد دور برای آن انکشاف میداد، تا رهبری کشور وساسیل اضافی داشته باشد که امکان حل وظایف استراتیژیک را، بدون متوسل شدن به استعمال سلاح هستوی داشته باشد. مرکز یاداوری میکند که مطابق دوکتورین نظامی، روسیه میتواند اولتر از سلاح کشتار جمعی استفاده کند، تنها در صورت که اگر موجودیت آن به مثابه دولت با تهدید مواجه گردد.
راجع به ضربه پیشگیرانه
کارشناسان RAND میگویند که روسیه از نقطه نظر تعداد نیروها و قدرت اقتصادی از امریکا، ناتو و چین عقب مانده است. ولی اگر کرملن معتقد شود که حمله بر دولت ناگزیر است، پس در این صورت میتواند اقدامات در مورد ضربه پیشگیرانه اتخاذ کند.
در گزارش گفته شده:«در این صورت برای روسیه خنثی ساختن منازعه در نطفه برای روسیه اهمیت فوق العاده مهم دارد… روسان میتوانند با سرعت عمل نمایند — یاداوری کریمیا، گرجستان، افغانستان و چکوسلواکیا کافی است».
راجع به توپخانه
به عقیده تحلیگران امریکایی، روسیه در صورت جنگ سعی خواهند کرد زیان اعظمی به نیروهای زمینی دشمن وارد سازد، بدون آنکه با آنها وارد رویاروی مستقیم آتشی گردد.
RAND خبر میدهد:« روسان برای نابودسازی دشمن از توپخانه استفاده وسیع خواهد کرد. آنها در این عرصه بر لشکرهای غربی برتری دارند. بطور مثال، در کندک نیروهای زمینی امریکا فقط یک تولی توپچی وجود دارد. در قطعات و قول اردوهای روسیه قطعات به مراتب بیشتر حمایت آتشی وجود دارند. در اینجا روسان برتری آشکار دارند، اگر امریکایان به سلطه در هوا موفق نشوند».
راجع به امکانات نیروهای بحری

© Photoجنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند - اسپوتنیک افغانستان
جنگ با روسیه آسان نخواهد بود: امریکایان خطرات جنگ با روسیه را محاسبه کرده اند

کارشناسان RAND نیروهای بحری را به مثابه نوع اساسی نیروهای مسلح روسیه بررسی نمی کنند و عقیده ندارند که این نیروها در منازعه بالقوه نقش عمده بازی خواهند کرد. ولی، به عقیده آنها، نیروهای بحری نیروی کافی برای حمایت جدی از اردو و نیروی هوایی دارند و همچنان میتوانند بر موفقیت های محلی در یک عده جهات دست یابند.
در گزارش گفته شده:«بحریه روسیه هنوز میتواند توسط سلاح فوق العاده دقیق از کشتی های بزرگ دیسنات ضربات وارد سازد، خطوط ساحلی را حفاظت نمایند و هم با کشتی ها و هم با تحت البحری ها مبارزه نماید. روسان به نمایش گذاشتن منظم بیرق خود در اقیانوس جهانی ادامه میدهند. از همینرو نیروهای بحری روسیه در صورت منازعه بصورت محلی، اما در جهات بسیار مهم استراتیژیک در مدیترانه شرقی، ارکتیک، بحیره سیاه و بصورت محدود در اتلانتیک شرقی فعالیت خواهند کرد».

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала