«امریکا، با تعویض نمودن سلاح روسی توسط سلاح امریکایی، به افغانستان خیانت میکند»

© AP Photo / Massoud Hossaini«امریکا، با تعویض نمودن سلاح روسی توسط سلاح امریکایی، به افغانستان خیانت میکند»
«امریکا، با تعویض نمودن سلاح روسی توسط سلاح امریکایی، به افغانستان خیانت میکند» - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
چند نسل نظامیان افغان، سربازان و مردم عادی با سلاح روسی آشنا هستند و میتوانند از آن بدون مشکل استفاده کنند. ویژگی های آن سادگی استفاده، کیفیت و مطمئین بودن است. در افغانستان پسربچه ها از زمان طفولیت بکاربرد «کلاشنیکوف» می آموزند. ماشیندار مشهور در سراسر جهان تقریباً در هرخانه نگهداری میشود.

طوریکه ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور فدارسیون روسیه در باره افغانستان و مدیر دیپارتمنت دوم آسیای وزارت خارجه روسیه اعلام داشت، امریکا تحقق پروگرام در باره جمع آوری سلاح خودکار سبک روسی از نیروهای امنیت ملی افغانستان، منجمله ماشیندارهایАК-47 که بصورت بلاعوض داده شده بودند، آغاز کرده است. چنین عمل واشنگتن بر امنیت در افغانستان چه تائثیر بجا خواهد گذاشت؟
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری اسپوتنیک توضیح نمود که سلاح سبک روسی در اردوی افغانستان تا زمانیکه کار میدهد، استفاده خواهد شد:

"از سلاحی که روسیه داده بود فعلا استفاده می شود. تا وقتی که از آن کار گرفته می شود، کهنه نمی شود، مهماتش موجود باشد دیگر قابل استفاده نباشد از آن استفاده می شود".

در حلقات کارشناسی افغان و روسیه اظهار عقیده میکنند که پروگرام امریکا در باره تسلیح مجدد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان مضر است و هدف آن ایجاد اردوی نیرومند نیست، بلکه امنیت کشور را برهم می زند.


«تعویض سلاح روسی — جنایت علیه اردوی افغان می باشد»
عبدالواحد طاقت جنرال سابق و کارشناس نظامی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک چنین اقدام امریکا را «خیانت و جنایت علیه مردم افغانستان» خواند:

این خیانت بزرگ امریکا به مردم افغانستان است. اینه که امریکاییها سلاح روسی از افغانستان جمع آوری می کنند و سلاح امریکایی به افغانستان وارد می کنند خیانت بسیار بزرگ و ظلم و جنایت است. آنها حق ندارند چنین کاری بکنند. این مخالف پروتکلهای بین المللی است و پروتکلی که ما با امریکا داریم. در آنجا چیزی نگفته است که ما سلاح از کشورهای دیگر داشته باشیم یا خریداری کرده نمی توانیم. یکی دو سال پیش رییس سلاح ما به مسکو رفته و کالاشنیکوف برای او تحفه دادند. پس این ده هزار کالاشنیکوف هم می خواهند جمع آوری بکنند؟ مردم افغانستان در خانه خود یک کالاشنیکوف دارند. اگر اینها را جمع آوری کنند مردم خلع سلاح می شوند و تروریست‌ها مردم را می کشند.
ما پیلوتهایی داریم که به طیاره های روسی بلد هستند اما به طیاره های امریکایی تا ده سال هم بلد نمی شوند.سلاح روسی با سلاح امریکایی در جنگها مقایسه شده.سلاح امریکایی بعد از ۴-۵ فایر بند می شود و دیگر فایر نمی کند. ما فیلمها در باره جنگ داریم نزدیک ارگ سلاح امریکایی بند شد و سرباز کالاشنیکوف روسی گرفت آن را ماچ کرد و گفت: "این سلاح است". این ثبت و رکورد شد. سلاح امریکایی در برابر سلاح روسی هیچ چی است.

«اردوی افغان برای امریکا — فقط سپر ساده است»

روسیه پوتین به افغانستان برمیگردد: کشت و مات نوبتی به امریکا - اسپوتنیک افغانستان
روسیه به افغانستان برمیگردد: کیش و مات نوبتی به امریکا
الکسی لیونوف، کارشناس نظامی و مدیر مسوول مجله «تسلیحات وطن» توضیح داد که امریکا به جمهوری اسلامی افغانستان سلاح ارسال میکند که نظر به مشخصات خود مشابه سلاح روسی می باشد:

«امریکا از دیر زمان بدینسو به افغانستان سلاح ها ارسال میکند. چون نظامیان افغان با نمونه های تسلیحات شوروی آشنا اند، پس عملاً ارسال نمونه های نزدیک به آنها صورت میگیرد. امریکا سعی می ورزد سلاح سبک را از کشورهای ارسال کند که تحت کنترول آنها قرار دارند. صادرکنندگان عمده سلاح — کانادا و کرویشیا می باشند. امریکا در این کشورها خریداری ها انجام میدهند و سلاح را به نیروهای مسلح افغانستان ارسال میکند».

به عقیده کارشناس، امریکا در برابر خود هدف بهبودبخشیدن قابلیت محاربوی اردوی افغان قرار داده است:

«صحبت راجع به این مطرح نیست، تا اردوی تمام عیار معاصر ایجاد نمایند. امریکایان به این کار نیاز ندارند. اردوی افغان برای آنها فقط برای آن ضرور است، تا در صورت ناامنی های بزرگ به مثابه سپر زنده برای آنها عمل نماید که در پشت آن قوای امریکا خود را پنهان نمایند، تا تلفات ممکن کمتر متحمل گردند. تلفات عمده را در نتیجه فعالیت های محاربوی اردوی افغان متحمل میشود».

کارشناسان، ضمن صحبت راجع به هزینه های موقتی تسلیح مجدد، اظهار میدارند که این پروسیجر نسبتاً طولانی است.
وادیم کازیولین، پروفیسور اکادمی علوم نظامی و همکار ارشد علمی مرکز تبلیغاتی توضیح داد:

«بخش قابل ملاحظه نیروهای مسلح افغانستان با سلاح ستندرد شوروی — روسیه عادت کرده است. این ستندردها برای رزمندگان، مانند نظامیان افغان ایجاد شده بودند. بهره برداری و استفاده از سلاح شوروی ساده بود و مشخصه آن مطمئین بودن است. تسلیح مجدد بصورت فوری انجام نخواهد شد. شاید، این پروسه تا پنج سال را در بر خواهد گرفت».

میخائیل خوداریونک دگروال متقاعد و مبصر نظامی «گازیته.رو» عقیده د ارد که چنین پروسه طولانی بر قابلیت محاربوی اردوی افغان تائثیر منفی بجا خواهد گذاشت:« این کار بر قابلیت محاربوی، بدون تردید، اثر منفی بجا می گذارد. این پروسیجر بسیار بزرگ مقیاس است. در هیچجا، در هیچ یک از قوای مسلح، این بدون درد سر صورت نگرفته است».


«امریکایان پیدا میکنند که به چه کسی سلاح بفروشند»

درخواست وزارت خارجه روسیه از حکومت افغانستان - اسپوتنیک افغانستان
درخواست وزارت خارجه روسیه از حکومت افغانستان
آنچه که به سرنوشت بعدی سلاح روسی مربوط میگردد، پس کارشناسان به اتفاق نظر اظهار میدارند که امریکایان برای آن مورد بکاربرد پیدا میکنند. منجمله، الکسی لیونکوف، میگوید که احتمال زیاد آن وجود دارد که این سلاح ها در دست افراد مسلح داعش که به خاک افغانستان فعالانه نفوذ میکنند و در این کشور فعالیت های تروریستی پیش می برند، قرار خواهد گرفت:

«امریکایان هیچگاه هیچ چیزی بیهوده انجام نمی دهند. آنها پیدا میکنند که این سلاح را به کی بفروشند. سلاح میتواند در هرجای ممکن قرار گیرد. قبل از همه، در (مناطق) تحت کنترول شورشیان دیگر، نزد همان داعشیان که درهم کوبیده نشده که حالا، منجمله، در افغانستان نیز مستقر میشوند. (سلاح) هدر نمیرود. امریکایان همیشه منفعت بدست می آورند. آنها آن را دور نخواهند انداخت».

جنرال طاقت اظهار عقیده نمود که سلاح روسی به کشورهای فروخته خواهد شد، جای که نیروهای امریکا فعالیت های جنگی پیش میبرند، بعداً آن دوباره در افغانستان به دست اپوزیسیون خواهد افتاد:

سلاح روسی را به کشورهای عربی می برند ومی فروشند چون سلاح بسیار خوب است.سلاح روسی به سوریه و عراق می رود و از آنجا ایران سلاح را می خرد یا دزدی می کنند و می یاورند به افغانستان و به طالبان می دهند.وقتی که طالب ها با این سلاح دستگیر می شوند آمریکایی‌ها می گویوند که روس‌ها این سلاح را به طالبان می دهند. این دروغ است. روسیه برای طالبها سلاح نمی دهند.این سلاح از سوریه به افغانستان می آید. هیچ وقت رویسه کار غیر قانونی نکرده که سلاح به طالب ها داده باشد. سلاح به کشورهای دیگر می رود و از کشورهای دیگربه طالبان فروخته می شود. امراکایی ها این را به طالبان می دهند که علیه دولت استعمال کنند و رویسه را بدنام بسازند.

 

 

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала