چین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی»

© AP Photo / Andrew Harnikچین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی»
چین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی» - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
کارشناس چینی در نشریه «گوانچه» می نویسد:« به نظر من، استراتیژی جاری امریکا نسبت به چین را میتوان با دو کلمه توضیح کرد. اول - در ابتدا امریکا موضعگیری «شریک» چین اتخاذ کرده بود، حالا این کلمه به «مخالف» تغییر کرده، ولی این هنوز «دشمن» نیست. این به معنی تغییر کیفی موضعگیری نسبت به چین است.

مولف در ادامه می نویسد، کلمه دوم — استراتیژی اولی امریکا نسبت به چین سمت گیری «نزدیک شدن» داشت، حالا این به «بازداری» تغییر کرده، تا بطور کامل استراتیژی «بازداری» نسبت به چین تحقق بخشد. مناسبات امریکا نسبت به چین در دیگر عرصه ها به اتکا بر این دو نظریه استوار می باشد.

© REUTERS / Jonathan Ernstبازی بزرگ ابرقدرت ها آغاز گردیده و چین در آن برنده میشود
بازی بزرگ ابرقدرت ها آغاز گردیده و چین در آن برنده میشود - اسپوتنیک افغانستان
بازی بزرگ ابرقدرت ها آغاز گردیده و چین در آن برنده میشود

در این اواخر چیزهای زیادی در مناسبات چین-امریکا رخ داده و این همه حوادث به علم و تخنالوژی مربوط می باشند. در سیستم جهانی شدن که امریکا رهبری میکند، در عرصه علم و تخنیک برخورد جداگانه وجود دارد. تخنالوژی های امریکایی در جهان مواضع پیشتاز دارند، امریکا در بسیاری رشته های عالی تخنالوژیکی پیشاهنگ است و نسبت به کشورها یا سیستم های مختلف اقتصادی برخورد جداگانه دارد. مناسبات بین الحکومتی بدون شک بر بازار تخنالوژیکی تائثیر عظیم بجا میگذارد.

در وضع مناسبات گذشته «مشارکت»، محدودیت های امریکا در عرصه علم و تخنیک در چین نیز به حد اعظمی خود رسیده اند. حالا، زمانیکه امریکا به چین به مثابه «مخالف» نگاه میکند، سطح محدودیت ها بر چین هرچه بیشتر افزایش می یابند و به تضعیف آنها اجازه داده نمی شود. ماهیت برخورد حکومت امریکا در همین نهفته می باشد.

در طول بسیاری سال ها کارپوریشن های چندملیتی کشورهای پیشرفته غربی بسیاری تخنالوژی های کلیدی در عرصه تخنالوژی های عالی در اختیار داشتند. آنها از مواضع مسلط شان در بازار جهانی استفاده میکردند، وجوه عظیم را در تحقیقات علمی-تخنیکی و طرح های سرمایه گذاری میکردند و پیوسته سطح تخنالوژیکی خود را بالا می بردند. در عین حال، در بازار جهانی بهای بازاری تخنالوژی های این دول افزایش یافت که امکان کسب منفعت تخنالوژیکی را فراهم ساخت.

چین از زمان سیاست اصلاحات و علنیت چندین مرحله انکشاف پشت سر گذاشته است. چین عمده تاً به ارزش ذاتی پائین نیروی کار و زیان های کم ایکالوژیکی و منابع مادی اتکا میکرد. در وضع موجود چنین مودل به رشد سریع اقتصاد چین مساعدت میکرد.

چین در مرحه دوم چند موسسه دارای قابلیت رقابتی سطح متوسط طراحی کرد. نماینده تیپیک آن — سیستم در حال انکشاف سریع راه های آهن دارای سرعت بلند محسوب میشود.

© AFP 2022 / Strچین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی»
چین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی» - اسپوتنیک افغانستان
چین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی»

حالا وضع نو بوجود آمده، وقتیکه رقابت مستقیم چین و امریکا در عرصه طرح ها تخنالوژی های عالی تشکل می یابد. تخنالوژی های امریکایی — این نه تنها تخنالوژی های پیشتاز می باشند، بلکه محیط تخنالوژیکی عالی شمرده میشوند. صحبت راجع به تخنالوژی های اطلاعاتی مطرح بحث می باشد. کمپیوتر عالی چین نظر به سرعت بارها در جهان مقام اول احراز کرده و میتوان گفت که از کمپیوترهای که IBM می سازد، پیش گردیده است. اما تخنالوژی های اطلاعاتی امریکا، بشمول IBM، Microsoft، Google، Qualcomm، Intel و دیگران — و در مجموع محیط IT به این اشاره میکند که صحبت راجع به برتری و این اظهارات که چین میتواند با امریکا همسری نماید؛ بسیار قبل از وقت است.

در گزارش 19-مین کنگره حزب کمونیست چین گفته شده که اقتصاد چین از رشد سریع به انکشاف کیفیت عالی گذار نموده و حالا کشور در سرحد تغییرشکل مودل انکشافی، معقول ساختن ساختار اقتصادی و تغییر سرعت رشد قرار دارد. نوآوری های حزب — اولین نیروی محرکه است که باعث انکشاف و اتکای استراتیژیک بر ایجاد سیستم معاصر اقتصادی میگردد.

© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزارت دفاع ملی چین: آماده نمودن اردو برای فعالیت های محاربوی واقعی
وزارت دفاع ملی چین: آماده نمودن اردو برای فعالیت های محاربوی واقعی - اسپوتنیک افغانستان
وزارت دفاع ملی چین: آماده نمودن اردو برای فعالیت های محاربوی واقعی

مولف می افزاید، من معتقدم که در پروسه انکشاف کشور باید نقش علم و تخنیک هرچه بیشتر بالا برده شود.

جوازهای اختراعات کمپنی های چینایی را 18% تشکیل میدهند. سهم کمپنی های چینایی در تحقیقات بنیادی علمی 6،1% است، در حال که سهم امریکا را 40% تشکیل میدهد. در امریکا سرمایه گذاری های متشبثین در تحقیقات علمی به مقایسه سرمایه گذاری های دولتی و پوهنتونی به مراتب بیشترند. برعلاوه این، پرابلم همگرایی نظامی-ملکی وجود دارد.

واضح است که اصطحاکاک های تجاری چین و امریکا باعث تحرک در چین گردیده و در عهده نو ما باید نقش استراتیژیک علم و تخنیک تغییر دهیم و توجه بیشتر به آن مبذول داریم. ما باید استراتیژی «تحرک» علمی-تخنیکی و استراتیژی کادری چین را که در طول سالیان زیادی عملی میشد بصورت علمی ارزیابی نمائیم و آن را با استراتیژی انکشاف اقتصادی — ایجاد قدرت بزرگ عصری سوسیالیستی طی سال های 2025-2035 متحد سازیم و استراتیژی خودی انکشاف علمی-تخنالوژیکی طرح نمائیم. این مانند گذشته از ما کار زیاد می طلبد.

 

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала