ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

تظاهرات «آدم‌خواران» در مقابل سفارت پاکستان و ایران در کابل به روایت تصویر

تعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند.
© Sputnik / JAKاحمد جواد احمدی یک از اشتراک کننده گان این اعتراض می‌گوید: من امروز در عقب سفارت پاکستان امده ام تا به کشور پاکستان بگویم که ما صلح میخواهیم و دیگر از جنگ خسته شده ایم زیرا در این نیم قرن ما سه ملیون هموطن خود را از دست داده ایم و این آدم خوران (تروریستان) خوردند (کشتند) و از کشور های همسایه می‌خواهیم که در برنامه های صلح افغانستان کمک کنند.
احمد جواد احمدی یک از اشتراک کننده گان این اعتراض می‌گوید: من امروز در عقب سفارت پاکستان امده ام تا به کشور پاکستان بگویم که ما صلح میخواهیم و دیگر از جنگ خسته شده ایم زیرا در این نیم قرن ما سه ملیون هموطن خود را از دست داده ایم و این آدم خوران (تروریستان) خوردند (کشتند) و از کشور های همسایه می‌خواهیم که در برنامه های صلح افغانستان کمک کنند. - اسپوتنیک افغانستان
1/9
احمد جواد احمدی یک از اشتراک کننده گان این اعتراض می‌گوید: من امروز در عقب سفارت پاکستان امده ام تا به کشور پاکستان بگویم که ما صلح میخواهیم و دیگر از جنگ خسته شده ایم زیرا در این نیم قرن ما سه ملیون هموطن خود را از دست داده ایم و این آدم خوران (تروریستان) خوردند (کشتند) و از کشور های همسایه می‌خواهیم که در برنامه های صلح افغانستان کمک کنند.
© Sputnik / JAKفرشته یکی دیگری از این اشتراک کننده گان است که میگوید: از اینکه در کشور ما جنگ و انتحار بیشتر است و همین سبب شده است که تعداد زیادی از جوانان ما به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را به پیش گرفتند و از این سبب بیشتر جوانان ما در راه مسافرت به کشور های بیرونی جان های خود را از دست میدهند و ما امروز با با همین لباس آدمخوری اینجا جمع شده از کشور های دخیل در جنگ نیابتی میخواهیم که دیگر جنگ را در افغانستان دامن نزنند.
فرشته یکی دیگری از این اشتراک کننده گان است که میگوید:  از اینکه در کشور ما جنگ و انتحار بیشتر است و همین سبب شده است که تعداد زیادی از جوانان ما به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را به پیش گرفتند و از این سبب بیشتر جوانان ما در راه مسافرت به کشور های بیرونی جان های خود را از دست میدهند و ما امروز با با همین لباس آدمخوری اینجا جمع شده از کشور های دخیل در جنگ نیابتی میخواهیم که دیگر جنگ را در افغانستان دامن نزنند. - اسپوتنیک افغانستان
2/9
فرشته یکی دیگری از این اشتراک کننده گان است که میگوید: از اینکه در کشور ما جنگ و انتحار بیشتر است و همین سبب شده است که تعداد زیادی از جوانان ما به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را به پیش گرفتند و از این سبب بیشتر جوانان ما در راه مسافرت به کشور های بیرونی جان های خود را از دست میدهند و ما امروز با با همین لباس آدمخوری اینجا جمع شده از کشور های دخیل در جنگ نیابتی میخواهیم که دیگر جنگ را در افغانستان دامن نزنند.
© Sputnik / JAKبعد از اینکه این معترضین در مقابل سفارت کشور پاکستان قطع نامه خود را به سفارت آن کشور تسلیم نموده به مقابل درب سفارت ایران نیز رفته و در قطع نامه ای از سفارت ایران خواستند تا جوانان افغانستانی را به کشور های چون اعراق و سوریه نفرستند و دیگر بنام گروه فاطمیون و غیره از آنان استفاده نکنند.
بعد از اینکه این معترضین در مقابل سفارت کشور پاکستان قطع نامه خود را به سفارت آن کشور تسلیم نموده به مقابل درب سفارت ایران نیز رفته و در قطع نامه ای از سفارت ایران خواستند تا جوانان افغانستانی را به کشور های چون اعراق و سوریه نفرستند و دیگر بنام گروه فاطمیون و غیره از آنان استفاده نکنند. - اسپوتنیک افغانستان
3/9
بعد از اینکه این معترضین در مقابل سفارت کشور پاکستان قطع نامه خود را به سفارت آن کشور تسلیم نموده به مقابل درب سفارت ایران نیز رفته و در قطع نامه ای از سفارت ایران خواستند تا جوانان افغانستانی را به کشور های چون اعراق و سوریه نفرستند و دیگر بنام گروه فاطمیون و غیره از آنان استفاده نکنند.
© Sputnik / JAKتعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند.
تعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها  تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند. - اسپوتنیک افغانستان
4/9
تعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند.
© Sputnik / JAKسید داود یعقوبی مسول قانونمندی مطبوعات و یکی از فعالین مدنی که مسولیت برگزاری این اعتراض را بدوش داشت.
سید داود یعقوبی مسول قانونمندی مطبوعات و یکی از فعالین مدنی که مسولیت برگزاری این اعتراض را بدوش داشت. - اسپوتنیک افغانستان
5/9
سید داود یعقوبی مسول قانونمندی مطبوعات و یکی از فعالین مدنی که مسولیت برگزاری این اعتراض را بدوش داشت.
© Sputnik / JAKتعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند.
تعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها  تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند. - اسپوتنیک افغانستان
6/9
تعدادی از جوانان و فعالین مدنی روز دوشنبه (20 حوت) زیر نام جنگ بس است با لباس های به شکل زامبوها تغیر رنگ لباس داده و در مقابل سفارت کشور های ایران وپاکستان رفته از این کشور ها خواستند تا در امورات افغانستان دخالت نکرده و دیگر آدمخوران ( تروریستان ) را تجهیز نکنند.
© Sputnik / JAKسید داود یعقوبی مسول قانونمندی مطبوعات و یکی از فعالین مدنی که مسولیت برگزاری این اعتراض را بدوش داشت.
سید داود یعقوبی مسول قانونمندی مطبوعات و یکی از فعالین مدنی که مسولیت برگزاری این اعتراض را بدوش داشت. - اسپوتنیک افغانستان
7/9
سید داود یعقوبی مسول قانونمندی مطبوعات و یکی از فعالین مدنی که مسولیت برگزاری این اعتراض را بدوش داشت.
© Sputnik / JAKهمچنان این آدمخوران به دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد نیز رفته و از سازمان ملل متحد خواستند که جلو کشور های بیرونی را بگیرند تا جنگ نیابتی را در افغانستان بس کنند.
همچنان این آدمخوران به  دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد نیز رفته و از سازمان ملل متحد خواستند که جلو کشور های بیرونی را بگیرند تا جنگ نیابتی را در افغانستان بس کنند. - اسپوتنیک افغانستان
8/9
همچنان این آدمخوران به دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد نیز رفته و از سازمان ملل متحد خواستند که جلو کشور های بیرونی را بگیرند تا جنگ نیابتی را در افغانستان بس کنند.
© Sputnik / JAKهمچنان این آدمخوران به دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد نیز رفته و از سازمان ملل متحد خواستند که جلو کشور های بیرونی را بگیرند تا جنگ نیابتی را در افغانستان بس کنند.
همچنان این آدمخوران به  دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد نیز رفته و از سازمان ملل متحد خواستند که جلو کشور های بیرونی را بگیرند تا جنگ نیابتی را در افغانستان بس کنند. - اسپوتنیک افغانستان
9/9
همچنان این آدمخوران به دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد نیز رفته و از سازمان ملل متحد خواستند که جلو کشور های بیرونی را بگیرند تا جنگ نیابتی را در افغانستان بس کنند.
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала