کدام مواد از سکته مغزی نجات میدهند

© Photo / Pixabay/GeraltМозг человека
Мозг человека - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
بیولوجستان روسیه معلوم نموده که چگونه به مغز در مورد رهایی از کمی اکسیجن و سکته مغزی کمک نمود. با مطالعه نمودن میکانیزم مردن حجرات، وقتیکه بیماری نو انکشاف می یابد، دانشمندان فهمیدند که کدام پروسه ها در نتیجه به ضربه منجر میگردد.

راجع به دورنمای این تحقیقات به خبرگزاری اسپوتنیک ایگور توروفسکی نامزد دوکتورای علوم بیولوژیکی و یکی از شرکت کنندگان تحقیق از انستیتوت بیوفزیک حجرات اکادمی علوم روسیه معلومات داد.

هنگام گیپوکسی در مغز چه میگذرد

تعداد هرچه بیشتر مردم در جهان از سکته مغزی صدمه می بینند که در صورت آن نارسایی اکسیجن، یا گیپوکسی مغز بوجود می آید. اگر به موقع معالجه آغاز نکرد، شخص میتواند معلول گردد که در بستر قرار میگیرد و یا حتی میمیرد.

مغز – بزرگترین مصرف کننده اکسیجن در جمله دیگر اعضای بدن می باشد، به خاطریکه پیوسته تعداد بس بزرگ وظایف اجرا میکند. حجرات آن – نیرون ها و استروسیت ها – نسبت به اکسیجن بسیار حساس می باشند. اگر اکسیجن وجود نداشته باشد – انرژی برای نیرون ها وجود ندارد و این بدان معنی است که خطر مردم آنها بوجود می آید.

در صورت کمبود اکسیجن نیرون ها گلوتمات ترشح میکنند که در ساحه خارج از حجرات تجمع مینماید. در این صورت در نیرون ها سطح مقدار یون های کلسیم بالا میرود و وضع خطرناک بوجود می آید که در این مرحله هنوز قابل برگشت است: نیرون ها را میتوان نجات داد.

اگر گیپوکسی حفط گردد، مرحله دوم – همه گانی - فرا میرسد، نیرون ها به شدت گلوتمات تولید میکنند، غلظت کلسیم بطور غیرقابل کنترول افزایش می یابد و نیرون ها میمیرند.

این با پروسه التهاب همرا می باشد. به محل آسیب دیده مونوسیت ها – کرویات سفید خون - نفوذ میکنند و مواد مختلف نجات دهند ترشح میکنند.

در مرحله دوم سیستم متوقف کننده مغز که از فعالیت کیمیاوی در نیرون ها جلوگیری مینماید، از کار می افتد. واقعیت اینست که حجرات آن (نیرون های گاما کریگی) اثنای گیپوکسی اولتر میمیرند. این را دانشمندان از لابراتوار سیگنال های داخل حجرات انستیتوت بیوفزیک حجرات اکادمی علوم روسیه در سال 2013 کشف نمودند، جای که ایگور و ماری توروفسکی کار 

 دانشمندان معلوم نموده که چگونه میتوان مغز را از تخریبات کبر سن حفاظت کرد - اسپوتنیک افغانستان
دانشمندان معلوم نموده که چگونه میتوان مغز را از تخریبات کبر سن حفاظت کرد
میکنند.

ایگور توروفسکی برای مقایسه میگوید:« بدون شبکه نیرون های شبکه مغز – مانند موتر بدون بریک می باشد که تنها اکسلیتر آن کار مینماید».

دلیل پیری قبل از وقت مغز - اسپوتنیک افغانستان
دلیل پیری قبل از وقت مغز چیست؟
نیرون های گاما کریگی ( سرخ) خاصتا نسبت به کمبود اکسیجن و گلوکوز حساس تر اند و آنها اولتر میمیرند. هسته های نیرون های گلوماتیکی آبی رنگ اند.

چگونه میتوان نیرون ها را از مردن نجات داد

باید دانست که چگونه میتوان نیرون های گاما کریگی در صورت ایشمی مغز – کاهش دوران خون - نجات داد. GMAK – این تیزاب گاما-امینوروغنی، مالیکول آگاهی دهند است که این حجرات تبادله میکنند.

تحقیق کنندگان، با اجرانمودن یک سلسله تجارب بالای حجرات کشت شده مغز موش ها، بطور مفصل اثر دفاعی انتیرلیکین 10 – ترکیب که حجرات ایمنی مونسیت تولید میکنند، تا با پروسه های التهابی مبارزه نماید، مطالعه نموده اند.

بیولوجست میگوید:«این رشته قوی عصبی است. آن از طریق نیرون های گیرنده بر نیرون ها و استروسیت ها عمل میکند و آنها را از التهاب حفاظت میکنند. حجرات ایمنی آن را به مقدار محدود تلید میکنند، از همینرو ما فیصله نمودیم که میتوان آن را از خارج اضافه کرد».

انتیرلیکین 10 در لابراتوارهای علمی از حجرات تغییریافته جینیتیکی انسان استحصال میکنند و این همیشه گران تمام میشود.

دانشمند افزود:« ما فکر کردیم، خوب خواهد بود اگر چیزی ارزان یافت. اجزای مختلف را می افزودیم و معلوم نمودیم که تا اندازه فعالیت آن را تقویت میکند».

در این راه دانشمندان یک عده کشف های فوندامینتال انجام داده اند. یکی از آنها به استروسیت ها – حجرات هیلیوم - مربوط میگردد که نیرون ها را احاطه میکنند. فزیولوجستان و داروشناسان کالج پوهنتون در لندن، جای ک توروفسکی تحت رهبری پروفیسور الکساندر گورین کار میکردند، یکجا با همکاران از بخش علوم نیرونی معلوم نمودند که استروسیت ها دقیقاً نسبت به کمبود اکسیجن واکنش نشان میدهند.

دانشمند تدقیق نمود:« وقتیکه در ستون مغز اندکترین کاهش سطح اکسیجن رخ میدهد، اولتر از همه استروسیت ها از خود واکنش نشان میدهند و به نیرون ها و از آنجا به مراکز تنفس، سیگنال می فرستند». نتائیج تحقیقات در سال 2018 در Nature Communications نشر شده اند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала