ثبت نام با موفقیت انجام شد!
را دنبال کنیدلطفا لینک ارسال شده به ایمیل
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک افغانستان, 1920
چندرسانه ای
چندرسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چندرسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک مولتی میدیا ببینید

بولانی، دوغ و ترشی؛ البوم عکس غذاهای افطاری در سرک‌های کابل

اسپوتنیک در گالری امروز، البوم عکس غذاهایی که معمولا هنگام افطار استفاده می‌شوند را نشر می‌کند.
© Sputnik / T. Azimترشی و پنیر
ترشی و پنیر  - اسپوتنیک افغانستان
1/18
ترشی و پنیر
© Sputnik / T. Azimسبزیجات تازه در کابل
سبزیجات تازه در کابل - اسپوتنیک افغانستان
2/18
سبزیجات تازه در کابل
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
3/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
4/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
5/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
6/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimدوغ تازه آماده فروش برای افطار
دوغ تازه آماده فروش برای افطار - اسپوتنیک افغانستان
7/18
دوغ تازه آماده فروش برای افطار
© Sputnik / T. Azimبولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل - اسپوتنیک افغانستان
8/18
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
© Sputnik / T. Azimبولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل - اسپوتنیک افغانستان
9/18
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
© Sputnik / T. Azimخرما
خرما - اسپوتنیک افغانستان
10/18
خرما
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
11/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
12/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
13/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
14/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
15/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimچتنی بادنجان رومی
چتنی بادنجان رومی - اسپوتنیک افغانستان
16/18
چتنی بادنجان رومی
© Sputnik / T. Azimترشی
ترشی - اسپوتنیک افغانستان
17/18
ترشی
© Sputnik / T. Azimترشی و چتنی
ترشی و چتنی - اسپوتنیک افغانستان
18/18
ترشی و چتنی
1/18
ترشی و پنیر
2/18
سبزیجات تازه در کابل
3/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
4/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
5/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
6/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
7/18
دوغ تازه آماده فروش برای افطار
8/18
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
9/18
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
10/18
خرما
11/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
12/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
13/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
14/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
15/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
16/18
چتنی بادنجان رومی
17/18
ترشی
18/18
ترشی و چتنی
© Sputnik / T. Azimترشی و پنیر
ترشی و پنیر  - اسپوتنیک افغانستان
1/18
ترشی و پنیر
© Sputnik / T. Azimسبزیجات تازه در کابل
سبزیجات تازه در کابل - اسپوتنیک افغانستان
2/18
سبزیجات تازه در کابل
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
3/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
4/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
5/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimبولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند - اسپوتنیک افغانستان
6/18
بولانی‌هایی که برای فروش هنگام افطار در کابل پخته می‌شوند
© Sputnik / T. Azimدوغ تازه آماده فروش برای افطار
دوغ تازه آماده فروش برای افطار - اسپوتنیک افغانستان
7/18
دوغ تازه آماده فروش برای افطار
© Sputnik / T. Azimبولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل - اسپوتنیک افغانستان
8/18
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
© Sputnik / T. Azimبولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل - اسپوتنیک افغانستان
9/18
بولانی‌های آماده برای فروش هنگام افطار در کابل
© Sputnik / T. Azimخرما
خرما - اسپوتنیک افغانستان
10/18
خرما
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
11/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
12/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
13/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
14/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimانواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل - اسپوتنیک افغانستان
15/18
انواع مختلف ترشی آماده برای فروش در ماه مبارک رمضان در کابل
© Sputnik / T. Azimچتنی بادنجان رومی
چتنی بادنجان رومی - اسپوتنیک افغانستان
16/18
چتنی بادنجان رومی
© Sputnik / T. Azimترشی
ترشی - اسپوتنیک افغانستان
17/18
ترشی
© Sputnik / T. Azimترشی و چتنی
ترشی و چتنی - اسپوتنیک افغانستان
18/18
ترشی و چتنی
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала