ثبت نام با موفقیت انجام شد!
را دنبال کنیدلطفا لینک ارسال شده به ایمیل

بی آبی و راه های مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی در کابل

© Sputnik / Vladimir Rodionov / ورود به گالری تصاویربی آبی و راه های مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی در کابل
بی آبی و راه های مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی در کابل - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 04.10.2021
با افزایش جمعیت و مصرف بی رویه باشندگان کابل و نبود بارندگی دایمی، سطح آب شهر کابل هرسال چندین متر پایین می رود و این امر باشندگان این شهر را به مشکلات جدی روبرو کرده است.
چند روز پیش حمدالله نعمانی شهردار گروه طالبان برای کابل گفته است، که این وضعیت در نتیجه چندین دهه درگیری مسلحانه، تغییرات آب و هوایی جهانی و مدیریت ضعیف سیستم تامین آب ایجاد شده است.
 شهردار طالبان برای کابل گفت: "کمبود آب هر روز بدتر می شود، ما می ترسیم که شهر به طور کامل بدون آب شود".
نعمانی همچنان گفت، که دولت قصد دارد با تامین کنندگان برای حل بحران مذاکره کند.
نگرانی از کاهش بیست درصدی آب در شهر کابل - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 13.01.2018
نگرانی از کاهش بیست درصدی آب در شهر کابل
این در حالیست، ه تنها 42 درصد از مردم افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
در همین پیوند سید شاه عبدال انجنیر وزارت انرژی و آب افغانستان که پایان نامه ماستری اش را هم در این باره نوشته است، چنین می گوید: "اساس مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی در افغانستان را روش مدیریت حوزه های دریای تشکیل میدهد، که یکی از روش های خوب برای مدیریت آب به حساب میآید  و بدین اساس افغانستان عمدتا به پنج حوزه دریای بزرگ تقسیم گردیده، روش های که برای مدیریت بحران آب آشامیدنی درکابل در طول دو دهه پسین از جانب وزارت انرژی و آب در نظر گرفته شده بود اعمار بند های ذخیروی شاه و عروس در ولسوالی شکر دره و بند شاه توت در جنوب کابل  در للندر میباشد، بند شاه و عروس در شکر دره درین اواخر به پایه اکمال رسیده و آب گیری آن در اوایل سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده است و بند شاه توت هنوز ساخته نشده است. اینکه تا چند سال دیگر این بندها میتوانند آب آشامیدنی کابل را تامین نمایند، به علت خشکسالی های جاری معلوم نیست، از جانب دیگر روش اعمار بند ها به تنهای برای مدیریت بحران آب کافی نبوده، ادارات ذیربط باید روش های مدیریتی حوزه های آبگیر، ایجاد سر سبزی با استفاده از روش های جمع آوری و استفاده از آب باران را در ساحات آبگیر آغاز کنند. ادارات ذیربط برای کنترول بحران آب در مرکزو ولایات برنامه مدونی برای مقابله با بحران آب  آشامیدنی و جلوگیری از استفاده بی رویه آب های زیر زمینی نداشته و ندارند ، عوامل عمده ایکه باعث تقویت بحران آب در مرکز میگردد شامل عوامل طبیعی مانند خشکسالی های چندین ساله و نبود تغدیه دوباره آبهای زیر زمینی ، تغیر اقلیم، عدم مدیریت درست منابع آب، عوامل غیر طبیعی مانند ، نبود شیوه های کارآ و دقیق غرض مدیریت آب های زیر زمینی،از بین رفتن سطح جذبی زمین در اثر انکشاف نا متوازن شهری ، نبود آمار و اطلاعات کافی به منظور مدیریت آبهای زیر زمینی ، عدم موجودیت سیستم کانالازیسیون شهری ، عدم همآهنگی میان اداره آب وادارات صادر کننده جواز شرکت های تولید آب آشامیدنی ، نبود قوانین و شیوه های استفاده از آب های زیر زمینی و ازدیاد نفوس که یکی از عوامل عمده در بحران آب آشامیدنی در مرکز و ولایات کشور به حساب میآید".
اشرف غنی: کابل باید با مدیریت آب به شهر امید تبدیل شود - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 24.08.2018
اشرف غنی: کابل باید با مدیریت آب به شهر امید تبدیل شود
او درباره این که چگونه مشکل تامین آب و بکار گیری از آب در کابل را حل کنیم گفت: "حل بحران موجود در کوتاه مدت میسر نیست صرف برای کاهش بحران در کوتاه مدت یک سلسله قوانین جهت بکار گیری از آب های زیر زمینی باید ایجاد گردد، تا از مصارف بی رویه آب جلو گیری شود. به گونه مثال انتقال کمپنی های تولید آب آشامیدنی و نوشابه ها به بیرون از ولایت کابل به دیگر ولایات، نصب میتر در چاه های شخصی خانه های مسکونی و اجازه روزانه یک مقدار معین نظر به تعداد فامیل برای هر خانواده و ایجاد جریمه های نقدی برای خانواده های که از حدود تعین شده در یکماه اضافه مصرف میکنند. برای جلو گیری از بحران آب آشامیدنی در دراز مدت یک سلسله قوانین ایجاد گردد تا بتوانیم در دراز مدت آب را مدیریت کرده و از بحران موجوده جلوگیری نموده باشیم.  به منظور جلوگیری از بحران در دراز مدت از نقطه نظر هایدرولوژیکی از ساخت ساز ها و انکشاف شهری خصوصا در حوز ه های آبریز شدیدا جلوگیری به عمل آید، ساحات که پیش از این به ساحات مسکونی تبدیل گردیده اند تحت یک پلان منظم با استفاده از تکنالوژی جمع آوری آب باران ،برای جمع آوری آب اضافی از ناوه های بام ساختمان چاه های جذبی را مطابق به معیار های بین المللی اعمار نمایند. از فروش زمین های زراعتی باید به صورت جدی جلوگیری به عمل آید، آب های مصرفی های خانه های مسکونی باید به صورت دقیق کنترول شده و با استفاده از تکنالوژی انایروبیک فلتر تصفیه شده و مطابق به پلان دقیق و مدون دوباره به آبهای زیر زمینی ترزیق گردد. سرک های که جدیدا اعمار میشوند به عوض دریناژهای کناری با استفاده از تکنالوژی جدید با چاه های جذب و جمع آوری آب باران عیار گردند تا در موقع بارندگی از ضایع شدن آب جلوگیری و آب زیر زمینی را تغذیه و تقویه نماید".
در افغانستان بیشتر از پنج میلیون هکتار زمین زراعتی به مشکل کمبود آب مواجه است - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 01.04.2017
در افغانستان بیشتر از پنج میلیون هکتار زمین زراعتی به مشکل کمبود آب مواجه است
در همین حال، نجیب ذکی استاد دانشکده اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل می گوید، که شهر کابل با کمبود جدی آب روبرو است و این دلیل های گوناگونی می تواند داشته باشد، که دلیل نخست اش تغییر اقلیم آب و هوا می تواند باشد و دلیل دومش مقدار بارندگی کمتر در سال های پسین است و دلیل سومش افزایش نفوس شهر کابل نظر به زمان است و این افزایش نفوس در کابل ناشی از جنگ های است، که در سال های گذشته در دیگر ولایت های افغانستان جریان داشت و مردم ناچار دست به کوچ کشی به سوی شهرهای امن تر از آن میان به شهر کابل بیایند و همچنان یکی از دلیل هجوم مردم به سوی شهرهای بزرگ از جمله کابل، بیکاری و نبود کار در شهرای کمتر توسعه یافته است و این همه دلیل ها سبب مصرف بیشتر آب در این شهر و کمبود آب شده است.
او همچنان می افزاید، که دولت پیشین هم برای مقابله با کمبود آب کدام طرحی نداشت تا این مشکل را حل کنند.
او درباره مشکل این مسئله می گوید: "ما برای حل این مشکل می توانم از پروژه زمان رئیس جمهور داوود خان که می خواست از قسمت های جبل السراج و چاریکار می خواستند نهر بکشند و بیاورند به طرف کابل مشکل کمبود آب را حل بسازند، کار گرفت".
دومین راه حل کمبود آب شهر کابل از دیدگاه این استاد دانشگاه کابل این است، که می توان از بند شاه و عروس که در ولسوالی شکردره ولایت کابل درست شده، کار گرفت.
او همچنان خطاب به دولت جدید افغانستان چنین می گوید: "دولت افغانستان باید طرح های مدیریت پایدار آب را بدست بگیرند تا آب های آشامیدنی برای برخی هدف های نامعقول کار گرفته نشود و آب های آشامیدنی باید تنها برای نوشیدن و کارهای که نیاز به آن است کار گرفته شود".
شهر کابل در سال های پسین شدیدا با کمبود آب مواجه است و با این وجود دولت پیشین و دولت کنونی این کشور برنامه های پایدار برای کنترل استفاده آب های زیر زمینی و آب های باران و برف در دست ندارد و مردم این شهر هم آب های آشامیدنی را بسیار به گونه بی رحمانه برای مقاصد غیر ضروری استفاده می کنند و در سال های پسین در شهر کابل به هزاران چاه های عمیق و نیمه عمیق کنده شده است، که صاحبان این چاه ها هم به طور بسیار بی رحمانه آب نوشیدنی را برای مقصدهای بیهوده بکار می گیرند و  این کار آنها افزون بر این که در سال های پسین سطح بارندگی هم به پایین ترین میزانش رسیده، سبب کمبود و پایین رفتن سطح آب در شهر کابل می شود.
 
 
 
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала