ورود پناهجویان از دونباس به روسیه

Telegram
در پی وخامت اوضاع امنیتی و ادامه حملات نیروهای امنیتی اوکراین، شمار زیادی از مردم غیرنظامی ساکنان منطقه دونباس (در شرق اوکراین) با عبور از مرز روسیه، وارد این کشور شده‌ و در حال اسکان موقت هستند.
© Sputnik / Andrey Arhipov / ورود به گالری تصاویر

ورود ساکنان دونباس به ایستگاه راه آهن ورونژ.قرار است این افراد در کمپ های کودکان برای اسکان موقت مستقرشوند.

ورود ساکنان دونباس به ایستگاه راه آهن ورونژ.قرار است  این افراد در کمپ های کودکان  برای اسکان موقت مستقرشوند. - اسپوتنیک افغانستان
1/18

ورود ساکنان دونباس به ایستگاه راه آهن ورونژ.قرار است این افراد در کمپ های کودکان برای اسکان موقت مستقرشوند.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

ساکنان دونتسک در واگن قطار در ایستگاه راه آهن "دونتسک-2" هنگام ورود به خاک روسیه در منطقه روستوف.

ساکنان   دونتسک   در واگن قطار در ایستگاه راه آهن "دونتسک-2" هنگام ورود به خاک روسیه در منطقه روستوف. - اسپوتنیک افغانستان
2/18

ساکنان دونتسک در واگن قطار در ایستگاه راه آهن "دونتسک-2" هنگام ورود به خاک روسیه در منطقه روستوف.

© Sputnik / Kirill Braga / ورود به گالری تصاویر

کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه ساکنان جمهوری های دونتسک و لوگانسک را در ایستگاه راه آهن Volzhsky ملاقات کردند.

کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه ساکنان جمهوری های دونتسک و لوگانسک را در ایستگاه راه آهن Volzhsky ملاقات کردند. - اسپوتنیک افغانستان
3/18

کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه ساکنان جمهوری های دونتسک و لوگانسک را در ایستگاه راه آهن Volzhsky ملاقات کردند.

© Sputnik / Andrey Arhipov / ورود به گالری تصاویر

زنی از ساکنان دونباس هنگام ورود به روسیه.

زنی از ساکنان دونباس هنگام ورود به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
4/18

زنی از ساکنان دونباس هنگام ورود به روسیه.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / ورود به گالری تصاویر

کارمندان وزارت حالات اضطراری و راه آهن روسیه به یک زن کمک می کنند تا در ایستگاه راه آهن تاگانروگ-1 در منطقه روستوف سوار قطار شود. .

کارمندان وزارت حالات  اضطراری و راه آهن روسیه به یک زن کمک می کنند تا در ایستگاه راه آهن تاگانروگ-1 در منطقه روستوف سوار قطار شود.  . - اسپوتنیک افغانستان
5/18

کارمندان وزارت حالات اضطراری و راه آهن روسیه به یک زن کمک می کنند تا در ایستگاه راه آهن تاگانروگ-1 در منطقه روستوف سوار قطار شود. .

© Sputnik / Kirill Braga / ورود به گالری تصاویر

ساکنان جمهوری های دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی رسیدند.

ساکنان جمهوری های دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی رسیدند. - اسپوتنیک افغانستان
6/18

ساکنان جمهوری های دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی رسیدند.

© Sputnik / Andrey Arkhipov  / ورود به گالری تصاویر

ساکنان دونباس در بس هایی که پناهجویان با آنها به اقامتگاه های موقت منتقل می شوند. قرار است این افراد در کمپ های کودکان در مراکز اسکان موقت مستقرشوند.

ساکنان دونباس در بس هایی که پناهجویان با آنها به اقامتگاه های موقت منتقل می شوند. قرار است این افراد در کمپ های کودکان در مراکز اسکان موقت مستقرشوند. - اسپوتنیک افغانستان
7/18

ساکنان دونباس در بس هایی که پناهجویان با آنها به اقامتگاه های موقت منتقل می شوند. قرار است این افراد در کمپ های کودکان در مراکز اسکان موقت مستقرشوند.

© Sputnik / Kirill Braga / ورود به گالری تصاویر

ساکنان جمهوری های دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی رسیدند.

ساکنان جمهوری های دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی رسیدند. - اسپوتنیک افغانستان
8/18

ساکنان جمهوری های دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی رسیدند.

© Sputnik / Kirill Braga / ورود به گالری تصاویر

کارمند وزارت حالات اضطراری روسیه با پناهجویان تازه وارد از دونتسک و لوهانسک به روسیه کمک می‌کند.

کارمند وزارت حالات اضطراری روسیه با پناهجویان تازه وارد از دونتسک و لوهانسک به روسیه کمک می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
9/18

کارمند وزارت حالات اضطراری روسیه با پناهجویان تازه وارد از دونتسک و لوهانسک به روسیه کمک می‌کند.

© Sputnik / Sergey Pivovarov / ورود به گالری تصاویر

دختری در یک مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است.

دختری در یک مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است. - اسپوتنیک افغانستان
10/18

دختری در یک مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است.

© Sputnik / Kirill Braga / ورود به گالری تصاویر

ساکنین جمهوری های دونتسک و لوگانسک در هتل آختوبا در شهر ولژسکی.

ساکنین جمهوری های دونتسک و لوگانسک در هتل آختوبا در شهر ولژسکی. - اسپوتنیک افغانستان
11/18

ساکنین جمهوری های دونتسک و لوگانسک در هتل آختوبا در شهر ولژسکی.

© Sputnik / Kirill Braga / ورود به گالری تصاویر

یک کارمندپزشکی با لباس محافظ از دختری در هتل آختوبا در شهر ولژسکی تست کووید-19 می گیرد.

یک کارمندپزشکی با لباس محافظ از دختری در هتل آختوبا در شهر ولژسکی تست کووید-19 می گیرد. - اسپوتنیک افغانستان
12/18

یک کارمندپزشکی با لباس محافظ از دختری در هتل آختوبا در شهر ولژسکی تست کووید-19 می گیرد.

© Sputnik / Andrey Arkhipov  / ورود به گالری تصاویر

ساکنان دونباس در اردوگاه کودکان در مراکز اسکان موقت مستقر شده اند.

ساکنان دونباس در اردوگاه کودکان در مراکز اسکان موقت مستقر شده اند. - اسپوتنیک افغانستان
13/18

ساکنان دونباس در اردوگاه کودکان در مراکز اسکان موقت مستقر شده اند.

© Sputnik / Kirill Braga  / ورود به گالری تصاویر

کارمند وزارت حالات اضطراری روسیه با پناهجویان تازه وارد از دونتسک و لوهانسک به روسیه کمک می‌کند.

کارمند وزارت حالات اضطراری روسیه با پناهجویان تازه وارد از دونتسک و لوهانسک به روسیه کمک می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
14/18

کارمند وزارت حالات اضطراری روسیه با پناهجویان تازه وارد از دونتسک و لوهانسک به روسیه کمک می‌کند.

© Sputnik / Kirill Braga  / ورود به گالری تصاویر

ساکنین جمهوری های دونتسک و لوگانسک در هتل آختوبا در شهر ولژسکی.

ساکنین جمهوری های دونتسک و لوگانسک در هتل آختوبا در شهر ولژسکی. - اسپوتنیک افغانستان
15/18

ساکنین جمهوری های دونتسک و لوگانسک در هتل آختوبا در شهر ولژسکی.

© Sputnik / Andrey Arkhipov  / ورود به گالری تصاویر

ساکنان دونباس در بس هایی که پناهجویان با آنها به اقامتگاه های موقت منتقل می شوند. قرار است این افراد در کمپ های کودکان در مراکز اسکان موقت مستقرشوند.

ساکنان دونباس در بس هایی که پناهجویان با آنها به اقامتگاه های موقت منتقل می شوند. قرار است این افراد در کمپ های کودکان در مراکز اسکان موقت مستقرشوند. - اسپوتنیک افغانستان
16/18

ساکنان دونباس در بس هایی که پناهجویان با آنها به اقامتگاه های موقت منتقل می شوند. قرار است این افراد در کمپ های کودکان در مراکز اسکان موقت مستقرشوند.

© Sputnik / Maxim Bogodvid  / ورود به گالری تصاویر

کودکان در یک مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است.

کودکان در یک مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است. - اسپوتنیک افغانستان
17/18

کودکان در یک مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است.

© Sputnik / Sergey Pivovarov  / ورود به گالری تصاویر

مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است.

 مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است. - اسپوتنیک افغانستان
18/18

مرکز اسکان موقت برای پناهندگان که توسط مدرسه ورزشی شماره 13 در تاگانروگ سازماندهی شده است.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала