بادیه نشینان مصر به روایت تصویر

Telegram
بیابان‌ یا بادیه بنشینان به مردمان نیمه کوچی اعراب گفته می‌شود که خاستگاهشان از تبار کوچ‌گران سرزمین‌های عربستان و بیابان‌های سوریه، عراق و مصر بوده‌است. بدوی به زبان عربی به معنای "باشندهٔ بیابان، صحرانشین، بادیه‌نشین" است و در اصل به سبک زندگی ساده این مردمان اشاره دارد.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

غذای خانواده بادیه نشین مصری.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.غذای خانواده بادیه نشین مصری. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

غذای خانواده بادیه نشین مصری.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

کانال آب در نزدیگی چراگاه.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.کانال آب در نزدیگی چراگاه. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

کانال آب در نزدیگی چراگاه.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چادر خانواده بادیه‌نشین. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چراگاه باده‌نشینان.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چراگاه باده‌نشینان. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چراگاه باده‌نشینان.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چادر خانواده بادیه‌نشین. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چوپان و گله خانواده بادیه‌نشین.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چوپان و گله خانواده بادیه‌نشین. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چوپان و گله خانواده بادیه‌نشین.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین و هیزم آتش بعد از باران.

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چادر خانواده بادیه‌نشین و هیزم آتش بعد از باران. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین و هیزم آتش بعد از باران.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала