گزارش تصویری؛ زندگی روزمره رهبر کوریای شمالی

Telegram
کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در زندگی روزمره خود، راکت پرتاب می‌کند، نهال غرس می‌کند و مزارع می‌سازد.
© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
1/13

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
2/13

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

مردم در سئول، 5 مارچ سال 2022، در حال تماشای تلویزیون هستند که گزارشی در مورد شلیک راکت بالستیک کوریای شمالی از سواحل شرقی این کشور پخش می‌کند.

مردم در سئول، 5 مارچ سال 2022، در حال تماشای تلویزیون هستند که گزارشی در مورد شلیک راکت بالستیک کوریای شمالی از سواحل شرقی این کشور پخش می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
3/13

مردم در سئول، 5 مارچ سال 2022، در حال تماشای تلویزیون هستند که گزارشی در مورد شلیک راکت بالستیک کوریای شمالی از سواحل شرقی این کشور پخش می‌کند.

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
4/13

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
5/13

در این عکس که در 10 مارچ سال روان میلادی توسط خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) منتشر شد، اون، اداره ملی توسعه هوافضای کشور را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ سال 2022

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ سال 2022 - اسپوتنیک افغانستان
6/13

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ سال 2022

© REUTERS / KCNA

رهبر کوریای شمالی در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 میلادی

رهبر کوریای شمالی در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 میلادی  - اسپوتنیک افغانستان
7/13

رهبر کوریای شمالی در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 میلادی

© REUTERS / KCNA

رهبر کوریای شمالی در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 میلادی

رهبر کوریای شمالی در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 میلادی - اسپوتنیک افغانستان
8/13

رهبر کوریای شمالی در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 میلادی

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022

کیم جونگ اون با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022 - اسپوتنیک افغانستان
9/13

کیم جونگ اون با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارچ 2022

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون، 18 فبروری 2022، در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه‌ای ریونفو در منطقه ریونفو در شهرستان هامجو، ولایت هامگیونگ جنوبی

کیم جونگ اون، 18 فبروری 2022، در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه‌ای ریونفو در منطقه ریونفو در شهرستان هامجو، ولایت هامگیونگ جنوبی - اسپوتنیک افغانستان
10/13

کیم جونگ اون، 18 فبروری 2022، در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه‌ای ریونفو در منطقه ریونفو در شهرستان هامجو، ولایت هامگیونگ جنوبی

© REUTERS / KCNA

رهبر کوریای شمالی هنگام شرکت در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه‌ای ریونفو

رهبر کوریای شمالی هنگام شرکت در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه‌ای ریونفو - اسپوتنیک افغانستان
11/13

رهبر کوریای شمالی هنگام شرکت در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه‌ای ریونفو

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در منطقه هواسونگ

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در منطقه هواسونگ - اسپوتنیک افغانستان
12/13

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در منطقه هواسونگ

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در مراسم افتتاحیه بذرافشانی در منطقه هواسونگ

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در مراسم افتتاحیه بذرافشانی در منطقه هواسونگ - اسپوتنیک افغانستان
13/13

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در مراسم افتتاحیه بذرافشانی در منطقه هواسونگ

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала