برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه

Telegram
جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو برگزار شد. کریمه و سواستوپل پس از همه پرسی در 16 مارچ 2014 که در آن اکثریت ساکنان به پیوستن به روسیه رای دادند، دوباره به روسیه پیوست.
© Sputnik / Sergey Guneev /  مراجعه به بانک تصاویر

جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه با حضور ولادیمیر پوتین، در مسکو برگزار شد.

  جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه با  حضور ولادیمیر پوتین، در مسکو برگزار شد. - اسپوتنیک افغانستان
1/22

جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه با حضور ولادیمیر پوتین، در مسکو برگزار شد.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم ویژه برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه.

مراسم ویژه برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
2/22

مراسم ویژه برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
3/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
4/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در مراسم رسمی برافراشتن پرچم ملی روسیه به افتخار روز اتحاد کریمه با روسیه در میدان اصلی شهر کراسنودار

مردم در مراسم رسمی برافراشتن پرچم ملی روسیه به افتخار روز اتحاد کریمه با روسیه در میدان اصلی شهر کراسنودار - اسپوتنیک افغانستان
5/22

مردم در مراسم رسمی برافراشتن پرچم ملی روسیه به افتخار روز اتحاد کریمه با روسیه در میدان اصلی شهر کراسنودار

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم برگزاری جشن الحاق کریمه در مسکو .

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور  روسیه  در مراسم برگزاری جشن الحاق کریمه در مسکو . - اسپوتنیک افغانستان
6/22

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم برگزاری جشن الحاق کریمه در مسکو .

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
7/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

پولینا گاگارینا، آوازخوان محبوب روسیه در مراسم جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه.

پولینا گاگارینا، آوازخوان محبوب روسیه در مراسم جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
8/22

پولینا گاگارینا، آوازخوان محبوب روسیه در مراسم جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت ویژه به افتخار سالگرد الحاق کریمه به روسیه در مسکو برگزار شد.

کنسرت ویژه به افتخار سالگرد الحاق کریمه به روسیه در مسکو برگزار شد. - اسپوتنیک افغانستان
9/22

کنسرت ویژه به افتخار سالگرد الحاق کریمه به روسیه در مسکو برگزار شد.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در سکوهای ورزشگاه لوژنیکی برای تماشای کنسرت ویژه که به الحاق کریمه با روسیه اختصاص داده شده است، جمع شدند.

مردم در سکوهای ورزشگاه لوژنیکی برای تماشای کنسرت ویژه که به الحاق کریمه با روسیه اختصاص داده شده است، جمع شدند. - اسپوتنیک افغانستان
10/22

مردم در سکوهای ورزشگاه لوژنیکی برای تماشای کنسرت ویژه که به الحاق کریمه با روسیه اختصاص داده شده است، جمع شدند.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
11/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم ویژه برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه.

مراسم ویژه برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
12/22

مراسم ویژه برگزاری جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در مراسم رسمی برافراشتن پرچم ملی روسیه به افتخار روز اتحاد کریمه با روسیه در میدان اصلی شهر کراسنودار.

مردم در مراسم رسمی برافراشتن پرچم ملی روسیه به افتخار روز اتحاد کریمه با روسیه در میدان اصلی شهر کراسنودار. - اسپوتنیک افغانستان
13/22

مردم در مراسم رسمی برافراشتن پرچم ملی روسیه به افتخار روز اتحاد کریمه با روسیه در میدان اصلی شهر کراسنودار.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

کریمه و سواستوپل پس از همه پرسی در 16 ماچ 2014 که در آن اکثریت ساکنان به پیوستن به روسیه رای دادند، دوباره به روسیه محلق شدند.

کریمه و سواستوپل پس از همه پرسی در 16 ماچ 2014 که در آن اکثریت ساکنان به پیوستن به روسیه رای دادند، دوباره به  روسیه محلق شدند. - اسپوتنیک افغانستان
14/22

کریمه و سواستوپل پس از همه پرسی در 16 ماچ 2014 که در آن اکثریت ساکنان به پیوستن به روسیه رای دادند، دوباره به روسیه محلق شدند.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
15/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد.

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد. - اسپوتنیک افغانستان
16/22

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
17/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
18/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Alexandr Piragis /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی. - اسپوتنیک افغانستان
19/22

شرکت کنندگان اقدام میهن پرستانه: "برای جهان! برای روسیه! برای رئیس جمهور!" به افتخار جشن روز الحاق کریمه به روسیه در پتروپاولوفسک-کامچاتسکی.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد.

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد. - اسپوتنیک افغانستان
20/22

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم برگزاری جشن الحاق کریمه در مسکو .

  ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور  روسیه  در مراسم برگزاری جشن الحاق کریمه در مسکو . - اسپوتنیک افغانستان
21/22

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم برگزاری جشن الحاق کریمه در مسکو .

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد.

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد. - اسپوتنیک افغانستان
22/22

کنسرت ویژه به مناسبت جشن سالگرد الحاق کریمه به روسیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار شد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала