تمرین بخش هوایی رژه پیروزی در مسکو

Telegram
تمرین بخش هوایی رژه پیروزی به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. بر فراز میدان سرخ مسکو برگزار شد.
© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

جنگنده های MiG-29 و Su-30SM شرکت کننده در بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی/گروه های خلبانی "سلحشوران روسی" و "پرستوها" که بنا به سنت چندین ساله در تمرین رژه نهم ماه مه شرکت دارند.

 جنگنده های MiG-29 و Su-30SM شرکت کننده در بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی/گروه های خلبانی "سلحشوران روسی" و "پرستوها" که بنا به سنت چندین ساله در تمرین رژه نهم ماه مه شرکت دارند.   - اسپوتنیک افغانستان
1/18

جنگنده های MiG-29 و Su-30SM شرکت کننده در بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی/گروه های خلبانی "سلحشوران روسی" و "پرستوها" که بنا به سنت چندین ساله در تمرین رژه نهم ماه مه شرکت دارند.

© Sputnik / Maksim Blinov / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای ترابری سنگین Il-76MD در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای ترابری سنگین Il-76MD در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
2/18

هواپیمای ترابری سنگین Il-76MD در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
3/18

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Pavel Bednyakov

هلیکوپتر چند منظوره سنگین Mi-26 در تمرین بخش هوایی رژه پیروزی.

هلیکوپتر چند منظوره سنگین Mi-26 در تمرین بخش هوایی رژه پیروزی. - اسپوتنیک افغانستان
4/18

هلیکوپتر چند منظوره سنگین Mi-26 در تمرین بخش هوایی رژه پیروزی.

© Sputnik / Maksim Blinov / ورود به گالری تصاویر

جنگنده های MiG-29 و Su-30SM شرکت کننده در بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی/گروه های خلبانی "سلحشوران روسی" و "پرستوها" که بنا به سنت چندین ساله در تمرین رژه نهم ماه مه شرکت دارند.

جنگنده های MiG-29 و Su-30SM شرکت کننده در بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی/گروه های خلبانی "سلحشوران روسی" و "پرستوها" که بنا به سنت چندین ساله در تمرین رژه نهم ماه مه شرکت دارند. - اسپوتنیک افغانستان
5/18

جنگنده های MiG-29 و Su-30SM شرکت کننده در بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی/گروه های خلبانی "سلحشوران روسی" و "پرستوها" که بنا به سنت چندین ساله در تمرین رژه نهم ماه مه شرکت دارند.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تانکر Il-78، بمب افکن-موشک حامل استراتژیک Tu-160 و جنگنده-رهگیرهای MiG-31BM در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای تانکر Il-78، بمب افکن-موشک حامل استراتژیک Tu-160 و جنگنده-رهگیرهای MiG-31BM در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
6/18

هواپیمای تانکر Il-78، بمب افکن-موشک حامل استراتژیک Tu-160 و جنگنده-رهگیرهای MiG-31BM در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای سنگین Il-76MD بر فراز مرکز تجاری شهر مسکو و پوکلونایا گورا در جریان آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو پرواز می کند.

هواپیمای سنگین Il-76MD بر فراز مرکز تجاری شهر مسکو و پوکلونایا گورا در جریان آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو پرواز می کند. - اسپوتنیک افغانستان
7/18

هواپیمای سنگین Il-76MD بر فراز مرکز تجاری شهر مسکو و پوکلونایا گورا در جریان آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو پرواز می کند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / ورود به گالری تصاویر

جنگنده های چند منظوره Su-57 نسل پنجم در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

جنگنده های چند منظوره Su-57 نسل پنجم در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
8/18

جنگنده های چند منظوره Su-57 نسل پنجم در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تانکر Il-78 و جنگنده های چند منظوره MiG-29 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای تانکر Il-78 و جنگنده های چند منظوره MiG-29 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
9/18

هواپیمای تانکر Il-78 و جنگنده های چند منظوره MiG-29 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

جنگنده بمب افکن- حامل موشک استراتژیک Tu-95MS در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

جنگنده بمب افکن- حامل موشک استراتژیک Tu-95MS در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
10/18

جنگنده بمب افکن- حامل موشک استراتژیک Tu-95MS در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

مردی هنگام پرواز هلیکوپترهایی که در در تمرین بخش هوایی رژه پیروزی شرکت دارند، پرچم روسیه را در مقابل خانه خود در منطقه مسکو به اهتزاز در می آورد.

مردی هنگام پرواز هلیکوپترهایی که در در تمرین بخش هوایی رژه پیروزی شرکت دارند، پرچم روسیه را در مقابل خانه خود در منطقه مسکو به اهتزاز در می آورد. - اسپوتنیک افغانستان
11/18

مردی هنگام پرواز هلیکوپترهایی که در در تمرین بخش هوایی رژه پیروزی شرکت دارند، پرچم روسیه را در مقابل خانه خود در منطقه مسکو به اهتزاز در می آورد.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
12/18

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Maksim Blinov / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تانکر Il-78 و جنگنده های چند منظوره MiG-29 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای تانکر Il-78 و جنگنده های چند منظوره MiG-29 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
13/18

هواپیمای تانکر Il-78 و جنگنده های چند منظوره MiG-29 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Pavel Bednyakov

یک هلیکوپتر چند منظوره سنگین Mi-26 و یک هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 در تمرین رژه پیروزی .

یک هلیکوپتر چند منظوره سنگین Mi-26 و یک هلیکوپتر تهاجمی Mi-24  در تمرین رژه پیروزی . - اسپوتنیک افغانستان
14/18

یک هلیکوپتر چند منظوره سنگین Mi-26 و یک هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 در تمرین رژه پیروزی .

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

یک هلیکوپتر ترابری چند منظوره سنگین Mi-26 (پس زمینه) و یک هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 به سمت تمرین قسمت هوایی رژه پیروزی پرواز می کنند.

یک هلیکوپتر ترابری چند منظوره سنگین Mi-26 (پس زمینه) و یک هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 به سمت تمرین قسمت هوایی رژه پیروزی پرواز می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
15/18

یک هلیکوپتر ترابری چند منظوره سنگین Mi-26 (پس زمینه) و یک هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 به سمت تمرین قسمت هوایی رژه پیروزی پرواز می کنند.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای سنگین Il-76MD در جریان آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو.

هواپیمای سنگین Il-76MD در جریان آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو. - اسپوتنیک افغانستان
16/18

هواپیمای سنگین Il-76MD در جریان آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی. - اسپوتنیک افغانستان
17/18

هواپیمای تهاجمی Su-25 در تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

هواپیمای تهاجمی Su-25 بر فراز مرکز تجاری "شهر مسکو" و پوکلونایا گورا در آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو پرواز می کند.

هواپیمای تهاجمی Su-25 بر فراز مرکز تجاری "شهر مسکو" و پوکلونایا گورا در آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو پرواز می کند. - اسپوتنیک افغانستان
18/18

هواپیمای تهاجمی Su-25 بر فراز مرکز تجاری "شهر مسکو" و پوکلونایا گورا در آخرین تمرین بخش هوایی رژه به افتخار هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در مسکو پرواز می کند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала