خسوف "ماه خونی" در جهان

Telegram
ماه دارای مراحل مختلفی می باشد که از میان آنها ماه خونی برجسته است.
© AFP 2022 / William West

ماه خونی در 8 نوامبر 2022 در حین ماه گرفتگی کامل در فیش کریک در 230 کیلومتری جنوب شرقی ملبورن دیده می شود.

ماه خونی در 8 نوامبر 2022 در حین ماه گرفتگی کامل در فیش کریک در 230 کیلومتری جنوب شرقی ملبورن دیده می شود. - اسپوتنیک افغانستان
1/10

ماه خونی در 8 نوامبر 2022 در حین ماه گرفتگی کامل در فیش کریک در 230 کیلومتری جنوب شرقی ملبورن دیده می شود.

© AFP 2022 / Jung Yeon-Je

مردم در حین ماه گرفتگی کامل در گویانگ، شمال غربی سئول، در 8 نوامبر 2022 یک ماه خونی را تماشا می کنند.

مردم در حین ماه گرفتگی کامل در گویانگ، شمال غربی سئول، در 8 نوامبر 2022 یک ماه خونی را تماشا می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
2/10

مردم در حین ماه گرفتگی کامل در گویانگ، شمال غربی سئول، در 8 نوامبر 2022 یک ماه خونی را تماشا می کنند.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می رود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها پس از چند سال مشاهده کرد.

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می رود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها پس از چند سال مشاهده کرد. - اسپوتنیک افغانستان
3/10

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می رود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها پس از چند سال مشاهده کرد.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

ماه در پشت یک برج گوشه ای در امتداد دیوارهای بیرونی شهر ممنوعه در طی ماه گرفتگی در پکن، سه شنبه، 8 نوامبر 2022 طلوع می کند.

ماه در پشت یک برج گوشه ای در امتداد دیوارهای بیرونی شهر ممنوعه در طی ماه گرفتگی در پکن، سه شنبه، 8 نوامبر 2022 طلوع می کند. - اسپوتنیک افغانستان
4/10

ماه در پشت یک برج گوشه ای در امتداد دیوارهای بیرونی شهر ممنوعه در طی ماه گرفتگی در پکن، سه شنبه، 8 نوامبر 2022 طلوع می کند.

© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin

دانش آموزان مکتب های شبانه روزی اسلامی در حالی که برای تماشای ماه گرفتگی در آجون، ولایت آچه اندونزیا در 8 نوامبر 2022 آماده می شوند، تا از طریق تلسکوپ ماه گرفتگی را نگاه کنند.

دانش آموزان مکتب های شبانه روزی اسلامی در حالی که برای تماشای ماه گرفتگی در آجون، ولایت آچه اندونزیا در 8 نوامبر 2022 آماده می شوند، تا از طریق تلسکوپ ماه گرفتگی را نگاه کنند. - اسپوتنیک افغانستان
5/10

دانش آموزان مکتب های شبانه روزی اسلامی در حالی که برای تماشای ماه گرفتگی در آجون، ولایت آچه اندونزیا در 8 نوامبر 2022 آماده می شوند، تا از طریق تلسکوپ ماه گرفتگی را نگاه کنند.

© AP Photo / Matias Delacroix

با مشاهده چراغ‌های کریسمس گذشته، سایه زمین شروع به پوشاندن ماه در طی ماه‌گرفتگی در یک میدان عمومی در کاراکاس، ونزوئلا، در اوایل سه‌شنبه، 8 نوامبر 2022 می‌کند.

با مشاهده چراغ‌های کریسمس گذشته، سایه زمین شروع به پوشاندن ماه در طی ماه‌گرفتگی در یک میدان عمومی در کاراکاس، ونزوئلا، در اوایل سه‌شنبه، 8 نوامبر 2022 می‌کند. - اسپوتنیک افغانستان
6/10

با مشاهده چراغ‌های کریسمس گذشته، سایه زمین شروع به پوشاندن ماه در طی ماه‌گرفتگی در یک میدان عمومی در کاراکاس، ونزوئلا، در اوایل سه‌شنبه، 8 نوامبر 2022 می‌کند.

© AFP 2022 / Jung Yeon-Je

مردی با استفاده از گوشی هوشمند از یک ماه خونی از طریق تلسکوپ در طول ماه گرفتگی کامل در گویانگ، شمال غربی سئول، در 8 نوامبر 2022 عکس می گیرد.

مردی با استفاده از گوشی هوشمند از یک ماه خونی از طریق تلسکوپ در طول ماه گرفتگی کامل در گویانگ، شمال غربی سئول، در 8 نوامبر 2022 عکس می گیرد. - اسپوتنیک افغانستان
7/10

مردی با استفاده از گوشی هوشمند از یک ماه خونی از طریق تلسکوپ در طول ماه گرفتگی کامل در گویانگ، شمال غربی سئول، در 8 نوامبر 2022 عکس می گیرد.

© AP Photo / Hiro Komae

مردم در هنگام ماه گرفتگی بر فراز آسمان توکیو در روز سه شنبه، 8 نوامبر 2022، سوار قطار می شوند.

مردم در هنگام ماه گرفتگی بر فراز آسمان توکیو در روز سه شنبه، 8 نوامبر 2022، سوار قطار می شوند. - اسپوتنیک افغانستان
8/10

مردم در هنگام ماه گرفتگی بر فراز آسمان توکیو در روز سه شنبه، 8 نوامبر 2022، سوار قطار می شوند.

© Sputnik / Vitaliy Ankov

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می شود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها در چند سال مشاهده کرد.

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می شود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها در چند سال مشاهده کرد. - اسپوتنیک افغانستان
9/10

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می شود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها در چند سال مشاهده کرد.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می شود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها در چند سال مشاهده کرد.

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می شود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها در چند سال مشاهده کرد. - اسپوتنیک افغانستان
10/10

ماه در هنگام خسوف در ولادی وستوک. در روز 8 نوامبر، بعد از ظهر، ماه تا حدی زیر سایه زمین می شود و ماه اورانوس را می پوشاند و به رنگ قرمز زرشکی (ماه خونی) در می آید. این رویداد راهروی خورشید گرفتگی را که در ماه اکتبر آغاز شده بود، تکمیل خواهد کرد. دفعه بعد این را می توان تنها در چند سال مشاهده کرد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала