02:37 07 جون 2020
 • کارگران فنی در حال آماده کردن جنگنده
 • والیا گریبکوا در حال انتقال مجروحان از مناطق جنگی
 • زنان در حال ساخت ماین در کارخانه ای در مسکو - سال 1942
 • یوگنیا ژیگولینکا، پیلوت هنگ 46
 • دختران تک تیرانداز، داوطلبان ارتش سرخ
 • لوبا ماکاروا، تک تیرانداز در جنگ بزرگ میهنی
 • اپراتور
 • لیزا ترخوا در حال آماده سازی مهمات در جنگ بزرگ میهنی
 • حفر گودال های ضد تانک توسط زنان در منطقه دنباس - سال 1941
 • پارتیزان اوکراینی
 • مسوول بی سیم در جنگ بزرگ میهنی
 • ماریا دولینا، پیلوت نظامی و قهرمان اتحاد جماهیر شوروی
 • دختران تک تیرانداز در جنگ بزرگ میهنی
 • زنان مبارز
 • پرستار
 • شرکت کننده در نبردها برای آزادسازی اودسا
 • آموزش نظامی به زنان در مسکو
 • ماریا شالنوا بانوی نظامی اتحادیه جماهیر شوروی در برلین
 • لئونید بدا فرمانده اسکادران در میان زنان پیلوت
© Sputnik /
کارگران فنی در حال آماده کردن جنگنده

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر زنان پارتیزان، تک تیرانداز و پیلوتان در جنگ جهانی دوم منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر