14:13 07 جون 2020
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
 • جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر
© Sputnik / Mikhail Runov
جشن پیروزی جنگ جهانی دوم سال 1945 به روایت تصویر

آژانس خبری اسپوتنیک، تصاویری از جشن پیروزی بر فاشیزم را به شما تقدیم می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر