01:48 07 جون 2020
  • طیاره چند منظوره سو-27  گروپ روسکی ویتیزی شوالیه روسیه   و میگ -29ستریژی حین آزمایشات رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی
  • هلیکوپتر ثقیل باربری می -26 و هلیکوپتر چند منظوره می-8 حین آزمایشات قوای هوائی بمناسبت روز پیروزی
  • طیاره بمب افگن شکاری سو-34 و سو 30 اس ام حین آزمایشات رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی
  • طیازه ثقیل و دورمنزل ان-124-100روسلان حین آزمایشات رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی
  • هلیکوپتزی تعرضی می -35 در جریان آزمایش رسم و گذشت هوای به شکل نظام هوائی به ماسبت روز پیروزی
  • طیارت بمب افگن استراتیژیکی تو-95 ام اس حین آزمایش رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی
  • طیاره هجومی سو-25 حین آزمایشات رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی
  • طیاره تیل بردار یل-78 و طیاره استراتیژیکی تو- حین آزمایشات رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی160
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
طیاره چند منظوره سو-27 " گروپ روسکی ویتیزی" "شوالیه روسیه " و میگ -29"ستریژی" حین آزمایشات رسم و گذشت بمناسبت روز پیروزی

رسم و گذشت هوائی در حریم فضائی مسکو بمناسبت روز پیروزی

هلیکوپترها و طیارات که برای اولین بار از بالای میدان سرخ پرواز میکنند.

عکس های دیگر