02:10 07 جون 2020
 • سربازان ارتش سرخ در بام مهمانخانۀ مسکو. 15 اکتوبر 1941
 • ضدحملۀ ارتش سرخ در حومۀ مسکو. 5 دسمبر 1941
 • تانک‌های ارتش سرخ در جریان رژه نظامی در میدان سرخ مسکو. 6 نومبر 1941
 • سربازان ارتش سرخ در جبهه جنگ. نبرد بخاطر مسکو. 1 جنوری 1942
 • اسلحۀ دوربرد در حومۀ مسکو. 31 اکتوبر 1941
 • ساحۀ دفاعی مسکو. موانع در سرک‌های مسکو. بزرگراه ماژایسکایا. 3 نومبر 1941
 • سربازان ارتش سرخ در کنار طیارۀ سقوط شدۀ آلمانی. 14 نومبر 1941
 • زنان و کودکان که در هنگام بمباردمان به ایستگاه متروی مایاکوفسکایا در مسکو پناه برده اند. سال 1941
 • مسکو، دسمبر سال 1941
 • جنرال ژوکوف، فرمانده نیروهای جبهه غربی
 • وسایط نظامی پس از رژۀ 7 نومبر سال 1941 در حال برگشت به جبهه
 • ماین‌های آماده در یکی از فابریکه‌های مسکو، سال 1942
 • نبردها در حومۀ مسکو، سال 1941
 • نبرد در حومۀ مسکو، سال 1942
 • تانکیست در حال برافراشتن پرچم بر تانک. دفاع از مسکو، 31 دسمبر 1941
 • زندگی شهری. مسکو، سال 1941
 • نیروهای اسپ‌سوار جنرال پاول بیلووا در حال حملۀ بر دشمن
 • ضدحملۀ ارتش سرخ در حومۀ مسکو. اسیران آلمانی، جنوری 1942
 • منازل سوختانده‌شده توسط آلمانی‌ها. دسمبر 1941
 • اسیران آلمانی در حومۀ مسکو. دسمبر 1941
 • بزرگراه والاکولامسکویا در حومۀ مسکو پس از نبرد. دسمبر 1941
© Sputnik / Oleg Knorring
سربازان ارتش سرخ در بام مهمانخانۀ "مسکو". 15 اکتوبر 1941

جایی برای عقب‌نشینی نیست، پشت‌سر مسکو است"؛ اسپوتنیک به‌مناسبت سالروز یکی از بزرگ‌ترین مبارزات جنگ جهانی دوم البوم عکس از دوران این نبرد را نشر می‌کند".

به تاریخ 5 دسمبر سال 1941 ضدحملۀ نیروهای شوروی در نبرد بخاطر مسکو، آغاز شد.

قرار بود در چوکات عملیات "بارباروسا" مسکو در ظرف سه و یا چهار ماه نخست جنگ تصرف شود. حملۀ آلمانی‌ها بر مسکو به تاریخ 30 سپتمبر سال 1941 آغاز شد. هدف این حمله تصرف مسکو الی شروع فصل سرد بود. اما به تاریخ 5 دسمبر ضدحمله صورت گرفت و از تاریخ 7 جنوری سال 1942 حملۀ نیروهای شوروی آغاز شد که در نتیجۀ آن از پایتخت دفاع صورت گرفت. امروز 5 دسمبر به عنوان روز افتخار نظامی روسیه تجلیل می‌شود.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر