01:33 07 جون 2020
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • شرکت کنندگان بازنشسته جنگ جهانی دوم در راهپیمایی دسته جمعی یاد بود از پیروزی در جنگ در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • گورستان یادبود جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • سرگئی اندریف، سفیر روسیه در پولند در راهپیمایی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • شرکت کنندگان بازنشسته جنگ جهانی دوم در راهپیمایی دسته جمعی یاد بود از پیروزی در جنگ در وارسا
 • سرگئی اندریف، سفیر روسیه در پولند در راهپیمایی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • گورستان یادبود جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
 • راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
راه پیمایی دسته جمعی یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از راهپیمایی دسته‌جمعی تحت عنوان "سپاهئ جاودان" به یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم در وارسا منتشر می گردد.

روز پیروزی که در واقع به یاد پیروزی ارتش سرخ و مردم اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 است هر ساله در روسیه و کشور های دیگر با برپایی راهپیمایی دسته‌جمعی و بزرگداشت قربانیان جنگ همراه می باشد.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر