03:29 07 مارچ 2021
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Evgeny Biyatov
رژه نظامی به یاد جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو

جنگ دوم جهانی، از سال 1939تا سال 1945رخ داد – هر سال در تاریخ 7 نوامبر، در میدان سرخ مسکو مراسمی به یاد سربازان این جنگ برگزار می شود

78سال پیش در تاریخ 7 نوامبر نخستین رژه نظامی پس از پایان جنگ جهانی دوم به یادبود از سربازان این جنگ در میدان سرخ مسکو برگزار شد. درگالری اموروز تصاویری از تمرینات سربازان برای مراسم امسال منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر