00:15 01 مارچ 2021
 • جاده «مارشالکوفسکایا» - شهر ورشو قبل از آغاز جنگ جهانی دوم
 • شهر ورشو قبل از آغاز جنگ جهانی دوم
 • نیروهای دفاع هوایی پولند در حال محافظت از آسمان ورشو – سال ۱۹۳۹
 • یکی از جاده‌های شهر ورشو – سال ۱۹۴۵
 • خانه‌های ویران شده در منطقه یهودی نشین شهر ورشو – سال ۱۹۴۵
 • یکی از جاده‌های شهر ورشو – سال ۱۹۴۵
 • شهر ورشو در زمان جنگ جهانی دوم – سال ۱۹۴۵
 • شهروندان ورشو در یکی از سرک‌های این شهر – سال ۱۹۴۵
 • شهر ورشو پس از آزادی از آلمان نازی – سال ۱۹۴۵
 • خانه‌های ویران شده در منطقه یهودی نشین شهر ورشو – سال ۱۹۴۵
 • مردم در حال بازگشت به خانه‌های ویران شده شان – شهر ورشو، سال سال ۱۹۴۵
 • شهر ورشو در زمان جنگ جهانی دوم – سال ۱۹۴۵
 • مردم در حال بازگشت به خانه‌های ویران شده شان – شهر ورشو، سال سال ۱۹۴۵
 • شهر ورشو پس از آزادی از آلمان نازی – سال ۱۹۴۵
 • شهر ورشو در زمان جنگ جهانی دوم – سال ۱۹۴۵
 • شهر ورشو پس از آزادی از آلمان نازی – سال ۱۹۴۵
© Photo / Public domain
جاده «مارشالکوفسکایا» - شهر ورشو قبل از آغاز جنگ جهانی دوم

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر شهر ورشو، پایتخت پولند در زمان جنگ جهانی دوم را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر