02:14 27 سپتمبر 2021
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
 • شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی
© Sputnik / Ramil Sitdikov
شب‌ی که مسکو خواب ندارد؛ آتش‌بازی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی

گزارش تصویری از آتش‌بازی به مناسبت «روز پیروزی» در مسکو

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر