22:50 06 اپریل 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

تلفات در بین مردم ملکی

در جریان سه ماه اخیر در افغانستان بیش از ۱۸۰۰ کشته و زخمی شده اند. کارمندان نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش راجع به تلفات در بین مردم ملکی منتشر نموده که حاوی معلومات راجع به کشته شدن و زخمی شدن ۱۸۱۰تن طی سه ماه اول سال ۲۰۱۵ می باشد. به مقایسه معلومات عین دوران سال۲۰۱۴، تعداد تلفات مردم ملکی ۲ فیصد کاهش یافته است. این احصاریه شامل ۱۱۵ مورد زخمی شدن و ۶۵۵ مورد قتل می باشد.
نمایندگی سازمان ملل متحد در ۷۳ فیصد موارد مسوولیت تلفات را بر دوش «اپوزیسیون مسلح»، یعنی گروه های تروریستی گذاشته، در حالیکه مسوولیت ۱۴ فیصد تلفات بر دوش نیروهای حکومتی گذاشته شده است. هر دو جانب مسوول ۷ فیصد موارد شناخته شده اند. در ۶ فیصد موارد باقی مانده تعیین مقصرین ممکن نشده، چون حوادث عمده تاْ به منفجر شدن مهمات منفجر ناشده مربوط بود.
اگر بر این احصاریه باور کرد، پس نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت در افغانستان (ISAF) تحت رهبری ناتو که در خاک افغانستان از سال ۲۰۰۱ فعالیت میکنند، حتی مسوولیت تلف شدن یک نفر ملکی را هم طی این مدت بر دوش نمی گیرد.
این احصائیه را میتوان تحت سوال قرار داد. خاصتاً اگر در این باره صحبت نمود که چه کسی مسوولیت قتل افغانان ملکی را بر دوش دارد. عبدالحمید صفوت سیاست دان مستقل افغان در مصاحبه با Sputnik Dari در این مورد چنین اظهار نظر نمود:

ایا تقرر وزیر دفاع نو و ثبات مسایل سیاسی میتواند اوضاع را در کشور بهبود بخشد؟ عبدالحمید صفوت میگوید:

برچسب ها
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر