23:02 10 دسمبر 2018
طالبان

جنبش طالبان راجع به تهاجم بهاری در افغانستان اعلام داشته است

© REUTERS / Stringer
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01

اعلام تهاجم بهاری طالبان

جنبش افراطی طالبان افغانستان راجع به اغاز تهاجم بهاری اعلام داشته که امسال به نام «عزم» مسمی شده است. در این باره در اعلامیه تذکر بعمل امده که امروز رسماً از طرف طالبان منتشر شده است.

در اعلامیه گفته شده که هدف عمده " اشغالگران خارجی، پایگاه های شان، مراکز تحقیقی و نمایندگی های دیپلوماتیک" می باشند و اغاز تهاجم در روز جمعه اینده تعیین شده است. افراطیون همچنان بصورت عنعنوی بر مقامات محلی، ادارات استخباراتی ، اردو و پولیس افغان حملات انجام میدهند. رهبری طالبان در عین حال در باره غیرمجازبودن تلفات در بین مردم ملکی هشدار داده است.

در اعلامیه گفته شده: " ما انهایی را به اساس قوانین شریعت محاکمه خواهیم کرد، کسی که سهل انگاری نماید و عمل انها به قتل باشندگان ملکی منجر گردد".

امسال فقط نیروهای نظامی افغان با طالبان مقابله خواهند کرد، چون نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت در افغانستان در سال ۲۰۱۴ به شرکت در عملیات جنگی در افغانستان خاتمه بخشیده و قوای خارجی از این کشور خارج ساخته شده اند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک