09:05 10 دسمبر 2018
اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور افغانستان

سفر اشرف غنی به هندوستان تصادفی نبود

© AP Photo / Rahmat Gul
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 50

سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هندوستان در آستانه دو واقعه مهم تاریخی در کشور یعنی هفت و هشت ثور صورت گرفت٬ بدون شک٬ انتخاب این تاریخ تصادفی نبو.

برای بسیاری از ناضرین سیاسی جالب بود که در این دو روز وی چه  برنامه ای خواهد داشت در کدام محافلی شرکت خواهد کرد و   چه حرف های خواهد  زد٬ با انجام این سفر همه سوالات حل شد,  کاری کرد که «نه سیخ بسوزد و نه کباب» ٬ اما یک نتیجه گیری کوتاه و آن هم اینکه به مردم افغانستان  و رهبران مجاهدین یک حرف را ثابت کرد٬ که با کار نامه های شما من کاری ندارم.

این سفر که بیشتر از همه اهمیت بزرگ سیاسی داشت ٬ با گذشت هفت ماه نگرانی های زیادی را که دهلی جدید در تامین ایجادی مناسبات نیک بین افغانستان با پاکستان احساس میکرد ٬ بالاخره صورت گرفت.  اشرف غنی برای همتای هندی خود ابراز نمود ٬ که هندوستان  دوست استراتیژیک افغانستان بوده و باقی خواهد ماند و تامین مناسبات نیک بین افغانستان٬ پاکستان و هندوستان در توازن سیاسی  منطقوی امریست ناگزیر و وی می خواهد تا کشورش برای هر دو همسایه اش از صحنه رقابت به صحنه ای همکاری های منطقوی تبدیل گردد٬ هر  دو کشور در این صحنه می توانند رول اصلی را بازی نمایند. 

درست است که هندوستان به شکل عنعنوی همواره دوست افغانها بوده و در باز سازی اقتصادی این کشور نقش بارز داشته ٬هند در تقویه حکومت مرکزی افغانستان رول عمده داشته٬ اما پاکستان همواره از نیرو های متشنج حمایت خود را نشان داده وبرعکس در تضعیف  حاکمیت مرکزی رول عمده را بازی نموده ٬ اشرف غنی با درایت سیاسی که دارد ٬ معتقد است که باید این تعامل را شکست.

اظهار مهم اشرف غنی مبنی بر «همکاری دو جانبه باید به همکاری های سه جانبه و چندین جانبه مبدل شود »  بی جهت نیست ٬ هر بار که روی مناسبات افغانستان با هندوستان حرف می زنیم ٬ بخواهیم یا نخواهیم٬ از پاکستان باید حرف بزنیم و هر گاه از مناسبات افغانستان با پاکستان حرف می زنیم٬ نمی توانیم از هندوستان حرف نزنیم ٬ این سه کشور با هم چنان بافت شده اند که لازم و ملزوم یک دیگر اند٬ بنا باید در قدم اول  فضای اعتماد را بین کشور ها تامین نمود ٬ که در این عرصه اشرف غنی از هر دو همتا خود پیش قدم شده و اگر بتواند در این امر٬ که در حیات سیاسی هر سه کشوراهمیت کلیدی دارد٬ موفق گردد ٬ بدون شک  نام وی در تاریخ سیاسی هر سه کشور به خط درشت ثبت می گردد.  تبصره مکمل مبصر سیاسی سپوتنیک نیوز دکتور سمیع الله پویا را در برنامه صوتی ذیل بشنوید:

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک