04:03 15 نوامبر 2018
طیاره ترانسپورتی نظامی امریکا

قطع ترانزیت اموال ایساف از طریق روسیه به افغانستان

© Sputnik / Владимир Пирогов
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30

قطع ترانزیت تخنیک و تسلیحات نظامی از طریق قلمرو روسیه به افغانستان

بعد از پیروزی بر طالبان به اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد, روسیه مسیر هوائی، زمینی و خطوط راه آهن خود را به نیرو های ISAF آیساف باز نمود.

انترفکس خبر داده است که حالا به اساس دستور دمتری میدویدئف صدراعظم روسیه  ترانزیت تخنیک و تسلیحات نظامی ایساف از طریق قلمرو روسیه به افغانستان قطع گردیده است.

گفته میشود که این تصمیم روسیه با در نظر داشت ختم مهلت فعالیت قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته است.

وزارت خارجه روسیه به ارگانهای موظف دستور داده است تا حکومات دول های خاریجی و ارگانهای بین المللی را مبنی بر قطع ترانزیت اموال نظامی از طریق زمین، هوا و خطوط راه آهن روسیه مطلع سازند که اموال نظامی را به افغانستان و یا از افغانستان انتقال میدهند.

سال گذشته بعضی کشور به ماموریت نظامی خود در افغانستان خاتمه دادند. آخرین پایگاه بریتانیا در اکتوبر 2014 تحت کنترول نیرو های امنیتی افغانستان قرار گرفت. قرار بود تا سال 2016 نیرو های اساسی ISAF از افغانستان خارج گردند,اما برعکس امریکا نیرو های خود را در این کشور توسعه میدهد.    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک