00:27 13 نوامبر 2018
US Army soldiers provide security for members of their team near the Afghanistan-Pakistan border

در جای که آیساف است، در انجا مواد مخدر وجود دارد

US Army / Staff Sgt. Shane Hamann
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11

با وجود احصائیه وحشتناک، نیروهای ISAF در این جهت عملاً کاری را انجام نمی دهند.

در افغانستان هر کس میداند که ترافیک مواد مخدر در طول تاریخ کشور به مقیاس بی سابقه رسیده است. این نیز معلوم است که برای اولین بار در تاریخ کشور تعداد بسیار زیاد زنان معتاد شده اند. طبق احصائیه رسمی، در افغانستان بیش از یک میلیون نفر به مواد مخدر معتاد اند که بیش از 120 — 150 هزار انها را زنان تشکیل میدهند. برای کشور دارای جمیعت سی میلیون نفری این رقم کمی نمی باشد.
با وجود احصائیه وحشتناک، نیروهای ISAF در این جهت عملاً کاری را انجام نمی دهند.
خداداد عرفانی نماینده پارلمان افغانستان معتقد است که برخی کشورها از تولید مواد مخدر در افغانستان منفعت بزرگ دریافت میکنند و از همینرو با این شر مبارزه نمی کنند. اقای عرفانی در مصاحبه با بخش دری رادیو Sputnik گفت:

طوریکه به همه معلوم است، روسیه نیز از مواد مخدر افغانی رنج می برد. از همینرو ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی کنترول مواد مخدر روسیه توحید مساعی روسیه و اتحادیه اروپایی در باره ایجاد اداره در باره تامین سیستم امنیتی ضد مواد مخدر اروپایی و یوریشیا پیشنهاد نموده است.
ویکتور ایوانوف پلان پنج ساله را پیشنهاد کرده که مقصد ان ایجاد قرارگاه بین المللی هماهنگی و بنیاد اختصاصی در باره مبارزه با تولید مواد مخدر افغانستان می باشد.
خداداد عرفانی نماینده پارلمان افغانستان میگوید که پلان خوبی است، ولی جهت تحقق ان وجوه عظیم مالی ضرورت است:

اگر مشکل ترافیک مواد مخدر به مردم عادی افغانستان مربوط می بود، پس ان را مدتها قبل حل میکردند و ضرورت به برگزاری گردهمایی های بین المللی و عملیات های مشترک وجود نمی داشت. طوریکه کارشناسان خاطرنشان می سازند، طی سال های اخیر مقامات افغانستان بر پیشرفت معین در امر مبارزه با مواد مخدره دست یافته اند. ولی این کشور تا به حال طی چندین سال در عرصه تولید مواد مخدر در مقام اول قرار دارد.

مرتبط:

همسایگان افغانستان از قاچاق مواد مخدر رنج می برند
مبارزه مشترک روسیه و پاکستان علیه تروریزم و قاچاق مواد مخدر
پلان 5 ساله روسیه در ازبین بردن مواد مخدر افغانستان
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک