16:03 16 نوامبر 2018
افغانستان

ناتو هنوز به ادامه ماموریت خود در افغانستان تصمیم نگرفته است

US Army / Staff Sgt. Shane Hamann
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

جنز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنفرانس مطبوعاتی گفت که ناتو هنوز به ادامه ماموریت "پشتیبانی قاطع" در افغانستان تصمیم نگرفته است

او گفت: «ما هنوز به ادامه ماموریت "پشتیبانی قاطع" تصمیم نهائی نگرفته ایم. این یکی از تصامیم میباشد که باید اتخاذ نمایم. این مساله در پیمان بررسی و تصمیم گرفته میشود».

"ما تصمیم نهائی گرفتیم که با ختم ماموریت«پشتیبانی قاطع» همکاری طویل المدت جدید را آغاز و با مقامات افغانی همکاری جدید را بررسی می نمایم. همکاری ما در ساحه حمایت از افغانستان در مبارزه با تروریزم میباشد».

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک