08:17 15 نوامبر 2018
روسیه چهارمین شریک مهم تجارتی افغانستان می باشد

روسیه چهارمین شریک مهم تجارتی افغانستان می باشد

افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10

روابط تجارتی روسیه – افغانستان

روسیه در جمله شرکای عمده تجارتی و ستراتیژیکی افغانستان مقام چهارم احراز میکند. این مطلب را اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام داشت.

او در مصاحبه با تلویزیون «روسیه — 24» اعلام داشت: " روسیه — چهارمین شریک مهم تجارتی افغانستان می باشد".

موصوف افزود: " ما پروژه های مشترک زیاد داریم که که ما قبلاً اغاز نموده بودیم و حالا به تکمیل شدن نزدیک شده اند، — ما مرکز فرهنگی را اعمار میکنیم، یک عده پروژه های موسسات روسیه — افغانستان وجود دارند و کمک های متقابل توسعه می یابند".

اشرف غنی مطمئین است که سازمان همکاری شانگهای همکاری در عرصه امنیتی و مبارزه با تروریزم تعمیق خواهد بخشید.

رئیس جمهور افغانستان خاطرنشان ساخت: " افغانستان به هدف هم برای تروریزم جهانی و هم برای تروریزم منطقوی مبدل گشته است. تروریستان روسیه، چین و هند را نیز تهدید میکنند — ما به مفهوم واقعی کلمه در خط مقدم مبارزه با ترورزم قرار داریم".

اشرف غنی همچنان به ضرورت توسعه مناسبات تجارتی روسیه و افغانستان اشاره نمود: " امیدوارم که توازن نه تنها به جهت مبارزه با تهدیدها، بلکه به جهت کار مشترک تغییر یابد. و باید دانست که در به شرط فعالیت های مشترک، افغانستان چانس مبدل شدن به یکی از کشورهای شگوفان در منطقه دارا می باشد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک