08:49 15 نوامبر 2018
اشرف غنی

رئیس جمهور افغانستان خواستار دیالوگ با طالبان می باشد

افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01

اظهار نظر اشرف غنی در باره دیالوگ با طالبان

مقامات افغانستان به عادی ساختن مناسبات با طالبان علاقمند می باشند، این امر با منافع کشور مطابقت دارد. این مطلب را اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز جمعه اعلام داشت.

رئیس جمهور افغانستان در جلسه وسیع شورای رهبران سازمان همکاری شانگهای اعلام داشت:گ درک این امر مهم است که تحرکات روانی باید به تحولات در مناطق منجر گردند و برای این کار باید چارچوب های سیاسی جهت اغاز پروسه صلح ایجاد گردند، به خاطریکه این امر پاسخگوی منافع افغانستان می باشد".

رئیس جمهور افزود: " ما باید در این کار (راه اندازی دیالوگ مستقیم با جنبش طالبان) شرکت ورزیم و میخواهیم ان را ادامه دهیم".

اشرف غنی همچنان از مقامات پاکستان، امریکا و چین به خاطر مساعدت در امر مذاکرات مستقیم با نمایندگان طالبان ابراز سپاسگذاری نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک