01:31 17 نوامبر 2018
آغاز روند گسترش سازمان همکاری شانگهای در اوفا

پیروزی افغانها بر داعش پیروزی همه کشور های شامل شانگهای است

Фотохост-агентство
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30

و گله رییس جمهور از این کشور ها در رابطه به کندی در تدابیر مشترک شان علیه داعش کاملآ بر جاه و بر حق است

ریس جمهور با منطق درست برخورد می کند٬ داعش خطر مشترک همه کشور های منطقه که امروزتقریبا همه شان عضو و یا ناظر این سازمان استند٬ می باشد و به گفته اشرف غنی افغانستان در خط اول این مبارزه با این خطر قرار دارد.
پیروزی افغانها پیروزی همه کشور های شامل این سازمان است. بنآ نباید افغانستان را تنها گذاشت ٬ و گله رییس جمهور از این کشور ها در رابطه به کندی در تدابیر مشترک شان علیه داعش کاملآ بر جاه و بر حق است. در موردی دیگری پیشنهاد رئیس جمهور غنی٬ مبنی بر اینکه نشست مشترک ای در کابل دایر گردد ٬ باز هم بسیار به جاه می گوید ٬ اگر ما در مجمع نتیجه گیری از سخنان ریس جمهور در اوفه و در نشست که بعد از سفرش به کابل داشت٬ نماییم ٬ کاملا واضع می گردد که حاکمیت در افغانستان حاضر است با سازمان همکاری شانگهای قدم های بزرگی بردارد و به این امر رسیده که در تعامل با کشور های شامل این سازمان می توان در مجموع بر بنیادگران اسلامی به موفقیت نایل آمد ٬ گویا ٬این گز و این میدان٬ اگر واقعا می خواهید که این بلا به خانه های تان سرایت نکند٬ فرصت را از دست ندهید و به کار زار مبارزه با خطر مشترک٬ با ما همگام شوید.
برنامه مکمل صحبت داغ هفته را از زبان دکتور سمیع الله پویا و محترم اگبر اوریا در بشنوید:

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک