افراد مسلح طالبان

  تقویه سرحدات افغانستان - ازبکستان

  © AP Photo / Pakistani Taliban handout
  افغانستان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  افغانستان و ازبکستان فعالیت خود را در حفظ سرحدات هماهنگ می سازند

  فعال شدن طالبان و جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان با عث بررسی جدی بین حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان حکومت، وزیر دفاع و مسول سرحدی ازبکستان قرار گرفت.

  در جریان سفر سه روزه مشاور امور دفاع رئیس جمهور افغانستان، با رهبری ازبکستان در تحکیم همکاری و دفاع از سرحدات به توافق رسید.

  قابل یاآوری است که بین افغانستان و ازبکستان به امتداد 137 کیلومتر سرحد مشترک وجود دارد که در زمان شوروی سرحدات ازبکستان کاملاً بسته و محفوظ بود.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک