09:06 15 نوامبر 2018
مهاجرین

فورمول جلوگیری از مهاجرت در افغانستان

© AFP 2018 / Attila Kisbenedek
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10

چه کسی به افزایش بیکاری مقصر است؟

بحران مهاجرت به اروپا نمایندگان ولسی جرگه افغانستان را مجبور به درخواست تجدید نظر حکومت وحدت ملی و فراخوان اتخاذ اقدامات جدی در باره جلوگیری از مهاجرت کتلوی از کشور مجبور ساختند.
انها از حکومت ایجاد مشاغل نو برای جوانان که از افغانستان نسبت سطح بلند بیکاری مهاجرت میکنند، مطالبه کردند. این مشکل در یک ردیف با پدیدهای بحرانی دیگر در عرصه های اقتصادی و امنیتی قرار دارد.
چه کسی به افزایش بیکاری مقصر است؟ ایا کدام طرق دیگر حفظ مردم مستعد کار وجود دارند؟
نعیم نظری مدافع حقوق بشر در افغانستان در مصاحبه با خبرنگار بخش نشرات دری «سپوتنیک» می گوید که جنگ دوامدار، فساد سراسری، اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات سیاسی در کشور به علت موج چهارم مهاجرت اتباع افغانستان مبدل گشته است. او افزود:

هم صحبت دیگر ما، ربابه پروانی نماینده پارلمان افغانستان و عضو کمیته دفاع از حقوق بشر فورمول دیگری را پیشنهاد میکند. او میگوید:به هر اندازه که غرب در سیاست داخلی کشورهای دیگر مداخله کند، به همان اندازه تعداد کمتر مهاجران از این کشورها را در وطن خود خواهند دید. محترمه پروانی تصریح کرد:

طبق معلومات رسانه های افغان، در این روزها جمع کثیری از مردان، زنان و اطفال ساعت ها در مقابل سفارت های ترکیه و ایران در کابل برای دریافت ویزا انتظار میکشند. انها میخواهند بصورت ترانزیت از طریق همین کشورها خود را به اروپا برسانند. اما سوال اینست که ایا در انجا انتظار انها را دارند یاخیر؟

مرتبط:

گشایش نخستین کمپ مهاجرین ساخته شده توسط متخصصان روسی در سوریه
قتل دوگانه در سویدن را به فضای خصومت روزافزون نسبت به مهاجرین مربوط میدانند
تعداد بی سابقه مهاجرین در یک روز از سرحد هنگری عبور نمودند
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک