13:10 15 اگست 2018
ملا اختر دیگر از نام مرده سخن نمی گوید

ملا اختر دیگر از نام مرده سخن نمی گوید

© AP Photo / Massoud Hossaini
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
161

ملا اختر محمد منصور باری بزرگ دیگری را روی شانه هایش گذاشت

امسال اولین بار ملا اختر محمد منصور، منحیث رهبر طالبان پیام عیدی‌اش را برای پیروانش به نشر رسانیده و از زبان ملا عمر نه ٬بلکه از آدرس خود عید مبارکی داد.
واقعا وی یک بار بزرگ را از روی شانه اش به زمین گذاشت ٬ و آن این که دیگر وی از نام مرده سخن نمی گوید و از خود می گوید ٬ اما به گفته خودش باری بزرگ دیگری را روی شانه اش گذاشته ٬یعنی از این به بعد شخصآ مسولیت مستقیم رهبری جنگ و برادر کشی را از خاک بیگانه به کشورش رهبری می کند و از همان قلمرو اجنبی به رهبری افغانستان می گوید که تا وقتی کشورش در تصرف خارجی ها است ٬ هر نوع مذاکرات صلح را با حکومت کابل مردود می داند. این بود راه ملا عمر دیروز که ملا اختر منصور امروز آن را دنبال می کند.
جالب است که وی چرا در بی اتفاقی های موجود در رهبری شان٬ دست دشمن را دخیل می داند.
در موردی دیگری از پیام اش به هوادارانش خوب اقرار می کند که جنگ به آنان تحمیل شده ٬ اما واضع نمی سازد که این جنگ را کی ها بالای شان تحمیل نموده و در ادامه می آفزاید که تا وقتی اشغال کشور از بین نرود و بر حکومت و ملت تجاوز ادامه دارد٬ او این جهاد را قانونآ مجاز می پندارد.
رهبر نامنهاد طالبان باز هم یکی از دلایل بردار کشی اش را در کشور همان حضور خارجی ها می داند و می ګوید که این امر باعث شده که جنګ را در کشور نسبت به مذاکرات بین الافغانی ترجع بدهد.
اختر محمد منصور فشار های خارجی را مشکل حل جنگ در کشورش قلمداد می کند ٬ اما خود آمادګی خویش را برای برآمدن از این فشار ایکه بالایش تحمیل است ٬نشان نمی دهد. از حکومت افغانستان تقاضا می کند که نیرو های خارجی را از کشور براند و معاهدات نظامی امنیتی را با ایشان لغوه نماید ٬ اما از اینکه خودش امادګی خروج اش را از کشور بیګانه به وطن آبایی اش باید نشان دهد سخن نمی زند و از پروتوکول های که با بیګانه ګان در موردی ادامه دهشت افګنی در کشورش به امضا رسانیده هم حرفی به زبان نمی آورد. جالب است که وی حاکمیت افغانستان را در آتش زدن از تعصبات سمتی٬ قومی ٬ مذهبی و تنظیمی محکوم می نماید ودولت را در حمایت از جنګسالاران خود کامه و ملیشه ها محکوم می نماید و این را عامل اذیت و آزار مردم می داندو این را یکی از عوامل دیګر ادامه جنګ و دهشت افګنی در کشورش می داند.
گ البته پیام ملااختر محمد منصور هیچ فرقی با پیام های قبلی که ازنام ملا عمر پخش می شد ٬ ندارد و به یک خط و یک قلم نوشته شده ٬ این خود نمایانګر آنست که از دیر زمانی ملا عمرای وجود نداشته و همین ملا است که از نام وی اعلامیه های پخش می کرد و اګر پخش مرګ ملا عمر از طرف ګویا دشمانان طالبان افشا نمی ګردید تا به حال و ممکن هم سالهای متمادی وی به این بازی خود ادامه می داد.
قسمی که می گویند سگ زرد برادر شغال است. تفاوت ندارد که کدام ملا از آدرس طالبان سخن می گوید اصل حرف در ماهیت آن است که باز هم می گویم که ماهیت سخن رهبری طالبان همان است که بود ٬ یعنی ما تا وقتی در کشور بیگانه قرار داریم و زیر دست بیگانه جنگ را ادامه می دهیم که حکومت کابل از اتکا به بیگانه گان دست بکشد.
تصور می رفت که اینبار وی از پدیده شوم دیگری مثل داعش که در کشورش پاه کشیده شده و بسیار سریع رشد می کند ٬ سخن خواهد زد ٬ اما متاسفانه هیچ حرفی در اعلامیه اش از داعش نبود ٬ممکن وی می خواهد به این شکل نمایان نماید که داعش نیروی نیست که منحیث دشمن از وی یاد نماید.
امروز نه تنها حاکمیت در افغانستان و منطقه موردی تهدید جدید از این حیولا قرار دارد٬ بلکه برای طلبان نیزبه خطر جدی آینده بسیار نزدیک مبدل خواهد شد ، معلوم نیست که طرف درګیر طالبان حکومت کابل خواهد بود و یا داعش که خود از صفوف و رهبری همین طالبان ناراضی اراسته خواهد شد.
صحبت مکمل را در مورد از زبان دوکتور سمیع الله پویا و محترم احمد سعیدی را با کایک نمودن لینک پاین بشنوید:

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک