17:27 20 اگست 2018
The Wall Street Journal

افغانستان از روسیه کمک نظامی خواست

© Flickr/ cafemama
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 32

کابل از مسکو درخواست کمک نظامی نموده است

The Wall Street Journal مینویسد: در حالیکه قوای هوائی- فضائی روسیه حملات قوی موفقانه هوائی را در سوریه انجام میدهد،, مقامات  افغانستان از مسکو تقاضأ تحویل هلیکوپتر های محاربوی و سایر تسلیحات نظامی را نموده است. این در حالی صورت میگیرد که نیرو های امریکا و ناتو از افغانستان خارج میشوند.

در شرایط که وضع امنیتی افغانستان متشنج تر گردیده است، رئیس جمهور افغانستان از روسیه بر علاوه سایر تسلیحات ضروری, خواستار تحویل توپ ها و هلیکوپتر های می- 35 گردیده است.

کرملین نیز از تشنج وضع در افغانستان نگران است  که میتواند وضع آسیا میانه را برهم بزند.

سیاست خارجی فعلی مسکو به سیاستمداران فعلی افغانستان چشم امید داده است که روسیه به مثابه دوست و متحد میتواند به افغانستان برگردد.

سفیر روسیه در افغانستان اظهار داشت که روسیه به کابل کمک خواهد کرد, ولی سربازان روسیه به افغانستان اعزام نمیگردد.

روز های قبل رشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع ملاقات نموده از روسیه خواستار کمک های تسلیحاتی گردید.

رهبر چیچین بعد از دیدار با دوستم گفت: "کابل مانند دمشق به حمایت روسیه ضرورت دارد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک