14:49 16 جولای 2018
مهاجرت های اجباری از افغانستان به اروپا

مهاجرت های اجباری از افغانستان به اروپا

© REUTERS / Ognen Teofilovski
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11

حال ایشان کاملا درک کرده اند که با چه معضله بزرگی از لحاظ امیگریشن در آینده نزدیک دچار خواهند شد

مشکل مهاجرت ابعاد بسیار وسیع دارد و از طرف هم همواره از موضوعات داغ در عرصه جهانی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍جنگ٬ نبود امنیت, انواع فساد سیستماتیک٬ بیکاری و ضعف در حاکمیت عوامل عمده ای مهاجرت های اجباری است.
مرور کوچک ما به تاریخ مهاجرت افغانها و علل های آن بیانگر آنست که غرب نه تنها در عرصه این کشور را به بی ثباتی صوق داده ٬ بلکه خودرا نیز در چالش های بزرگی قرار داده٬ خلاصه این نتیجه ای سیاست امریکا٬ متحدین غربی وی و دو همسایه کشور ماست که در اصل از همان سالهای ۱۹۷۸ تا به امروز در سرنوشت سیاسی کشور ما دخیل استند.
حال ایشان کاملا درک کرده اند که با چه معضله بزرگی از لحاظ امیگریشن در آینده نزدیک دچار خواهند شد٬ این هنوز هم شروع پروسه است ٬ اگر واقعا تغییربنیادی در سیاست خویش امریکا و متحدین اش درصدور به اصطلاح «ارزش های دیموکراتیک » خود و همزمان حمایه از اپوزیسیون های بنیاد گرای کشور ها ی که به میل ایشان عمل نمی کنند٬ بوجود نیاورند ٬ تعادل جهانی برهم خواهد خورد که ضرر اش ٬اگر بخواهند یانه خواهند٬ به کشور های غربی سرایت می کند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک