18:48 26 سپتمبر 2018
А-29 Super Tucano

نیروی هوایی افغانستان اولین دسته طیارات جنگی از امریکا دریافت کرده است

© Flickr/ Ministério da Defesa (Brasil)/Sgt Johnson
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0

تحویلدهی طیارات جنگی امریکایی به نیروی هوایی افغانستان

اولین دسته طیارات سبک ضربتی امریکایی را نیروی هوایی افغانستان دریافت کرده است. در این باره در روز جمعه رسانه های افغان به نقل از وزارت دفاع کشور خبر دادند.
پیلوتان افغان چهار طیاره نوع А-29 Super Tucano دریافت کرده که در روزهای آینده نزدیک حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغان را آغاز خواهند کرد.
در اواخر سال گذشته هشت پیلوت نیروی هوایی افغانستان در پایگاه هوایی امریکا دوره آمادگی را سپری نموده بودند.
طیاره А-29 Super Tucano — طیاره تهاجمی سبک کثیرالستفاده است که توسط کمپنی Embraer برازیل بر پایه УТС EMB-314 Super Tucano ساخته شده است.
برعلاوه این، نیروی هوایی افغانستان 28 هلیکوپتر نوع MD-530F نیز از امریکا دریافت خواهد کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک