03:38 27 جنوری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

هند و ایران حمایت خود را در حل و فصل بحران افغانستان از طریق مصالحت آمیز اعلام نمودند

نماینده هند در نتیجه گیری اولین مرحله مشورت های سه جانبه بین هند، ایران و افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که هند و ایران از مساعی دولت کابل جهت حل مصالحت آمیز بحران کشور حمایت میکند.

هیات ایران و هند حمایت خود را از مساعی دولت کابل در حل بحران کشور و تامین صلح با ثبات ابراز نمود و به توافق رسیدند که بائیست سرمایه گذاری کشور های سوم در این منطقه توسعه یابد.

ایران پیشنهاد برگذاری نشست بعدی را در تهران پیشنهاد نمود. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر