02:43 15 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
121
ما را در دنبال کنید

همکاری ها روسیه در صدور ویزه آن کشو به تاجران افغان سهولت های موثر را ایجاد نمائید


قرار است شماری از تاجران افغان در ارتباط به سرمایه گذاری تاجران روسی در افغانستان تفاهم نامه ای را به امضاء برسانند
اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن تایید این خبر می گوید که تعدادی از تاجران افغان به منظور تشویق و ترغیب تجاران روسی برای سرمایه گذاری شان در افغانستان،هفته آینده به روسیه سفر می کنند.
صیام الدین"پسرلی" مسوول بخش رسانه های اتاق تجارت در کابل می گوید که تاجران افغانستان در این سفر برای جلب سرمایه گذاری و انکشاف تجارت تفاهمنامه را با همتای روسی امضاء خواهند کرد.
آقای صیام افزود که جانب افغانستان با روسیه در سال ۲۰۱۰ در راستای سرمایه گذاری تاجران رسوی دربخش آموزش مهارت های ساختمانی و معادن قرار داد را امضاء نموده که اتاق تجارت و صنایع افغانستان امیدوار است که برای تداوم این همکاری ها روسیه در صدور ویزه آن کشو به تاجران افغان سهولت های موثر را ایجاد نمائید.

مرتبط:

لاوروف – روسیه و چین علاقمند تحقق آشتی ملی در افغانستان می باشند
کرزی: شرکت روسیه در حل اوضاع افغانستان نباید نظامی باشد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر