21:01 22 فبروری 2018
  افغانستان

  به نیروهای افغانستان پنج هلیکوپتر سپرده شد

  افغانستان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  به گزارش سایت پژواک وزارت دفاع ملى افغانستان مى گويد، هليکوپترهاى جديد که از سوى امريکا به وزارت دفاع ملى افغانستان سپرده شده، نيروهاى زمينى را در بخش عمليات جنگی کمک خواهد کرد.

  تورنجنرال دولت وزيرى سخنگوى وزارت دفاع ملى، به تاريخ(٣٠ جوزا) به آژانس خبرى پژواک گفته است، پنج بال هليکوپتر جديد 530MD  به قواى مسلح افغانستان سپرده شده است.

  در این گزارش آمده است که به گفته وزیری، اين تعداد هليکوپترهاى جديد، نيروهاى ملى افغانستان را  در بخش عمليات جنگی و قواى زمينى کمک خواهد کرد.

  به گفتۀ جنرال وزيرى، امريکا قبل از اين نيز تعداد زيادى هليکوپترهاى مشابه به وزارت دفاع ملى داده و قرار است که در ماه هاى آينده، هليکوپترهاى ديگرى را نيز به نيروهاى افغانستان بسپارند.

  ازسوى ديگر، در يک خبرنامۀ نيروهاى امريکايى آمده است که با سپردن هليکوپترهاى جديد، توانمندى هاى نيروهاى افغانستان بيشتر شده و درعمليات زمينى از آن استفاده خواهند کرد.

  منبع افزوده است که هليکوپترهاى مذکور، با سلاح هاى سنگين و کمره ها مجهز است، که هليکوپترهاى قبلى، این قابلیت ها را نداشتند.

   در خبرنامه آمده است که با سپردن هليکوپترهاى مذکور، تعداد هليکوپترهاى نيروهاى هوايى افغان، از ١٣ بال به ١٨ بال رسيده است.

  اردوى امريکا گفته است که پيلوتان افغانستان، هليکوپترهاى مذکور را به شکل خوب پرواز داده مى توانند و در جريان عمليات، از آن استفاده خواهند کرد.

  منبع گفته است که تا دو ماه آينده، ٩ بال هليکوپتر ديگر ام دى ٥٣٠ را نيز به نيروهاى افغانستان تسليم خواهند داد، که تعداد مجموعى آن به ٢٧ بال هليکوپتر خواهد رسيد.

  مرتبط:

  هند سه هلیکوپتر به قوای هوایی افغانستان کمک کرد
  هند شاید به افغانستان چهار هلیکوپتر ضربتی می – 35 بفروشد
  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک