03:24 26 فبروری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
2 0 0
ما را در دنبال کنید

Church Militant.گزارش میدهد:اتحادیه هاو سازمانهای اسلامی از مقامات ایتالیا به رسمیت شناختن چند همسری(چند زن داشتن)را همچون اتحاد همجنسگرایان خواستار شدند .

 برای همجنسگرایان حق عروسی,در ماه می  سال 2016 داده شد. برای آنها فقط یک محدودیت داده شده است,که طبق مقررات قانون,  زوج های همجنس گرا حق فرزندی گرفتن را ندارند.نشریه سخنان  بنیان گذار اتحادیه" حمزه پیکاردو" را مینویسد.

" چند همسری حق مدنی ما است,مسلمانان مشارکت همجنسگرایان را تایید نمیکنند ,اما موظف اند قانون را که برای آنها اجازه داده است بپذیرند.ایتالیا هیچ دلیلی برای به رسمیت نشناختن  چند همسری را ندارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر