08:54 21 جنوری 2018
  بروکسل

  تعهدات ریس جمهور افغانستان در بروکسل

  © Photo/ کسرا
  افغانستان
  دریافت لینک کوتاه
  سمیع الله پویا
  0 10

  در کنفرانس بروکسل اشرف غنی چندین بار از رییس اجراییه به عنوان شریک اش در تحقق و نظارت برنامه های حکومت وحدت ملی یاد کرد

   از موضوعات عمده ی که اشرف غنی در صحبت خود گنجانید ٬ در قدم اول٬ وی تاَمین حقوق زن را منحیث مهمترین دست آورد کشورش دانست. اشرف غنی گفت که زنان ما بیشتر از نصف نفوس را در افغانستان تشکیل می دهندو به جهانیان وعده فرمود ٬ تا از این نیروی بزرگ انسانی در کشور مساویانه در پهلوی مردان در خدمات شهرداری٬ کشاورزی و رشد روستا ها استفاده می نماید. مبارزه با فساد یکی از عرصه های مبرمیست که حاکمیت در مبارزه با آن عمل میکند. دیگر اینکه مبارزه با هراس افگنان و فقر در اولویت کار حکومت قرار دارد٬ اصلاحات اداری٬ مبارزه با فساد اداری٬ از تعهدات بود که اشرف غنی به جامعه جهانی داد. در مجموع همه شرکت کنندګان نشست بروکسل به تعهدات شان وعده دادند و در ضمن خواسته های همه شان نیز یکسان بود و آن هم مبارزه با فساد اداری٬ اصلاحات در حکومتداری خوب و حسابدهی حکومت وحدت ملی از صورت مصرف پولهای دونر ها. در موارد اقتصادی مصاحبه سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد دانشگاه کابل را  با آژانس سپوتنیک در لینک ذیل بشنوید.

   

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک